کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مخابرات

کارشناسی ارشد مخابرات، گرایشی از مهندسی برق است که در حوزه ارسال و دریافت اطلاعات از روش هاي موجی و مخابراتی فعالیت می کند.

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مخابرات

هدف از مخابرات ارسال و انتقال اطلاعات از نقطه اي به نقطه دیگر است که این اطلاعات می تواند صوت، تصویر یا داده هاي کامپیوتري باشد.

مخابرات، گرایشی از مهندسی برق است که در حوزه ارسال و دریافت اطلاعات از روش هاي موجی و مخابراتی فعالیت می کند. گرایش مخابرات با ارائه نظریه ها و مبانی لازم جهت ایجاد ارتباط بین دو یا چند کاربر، انجام عملی فرایندها را به طور بهینه ممکن می سازد.

مخابرات از دو گرایش عمده یعنی میدان و سیستم تشکیل می شود. از سال 96 این دو گرایش از هم جدا شدند.

در گرایش میدان، مهندسان با مفاهیم میدان هاي مغناطیسی، امواج رادیوئی، امواج ماکروویو، آنتن و ... آشنا می شوند تا بتوانند مناسب‌‌‌ترین وسیله را براي انتقال موجی از نقطه اي به نقطه دیگر پیدا کنند.

این گرایش خود از دو زیر شاخه تشکیل می شود:

  1. مخابرات میدان و موج
  2. مخابرات نوری

در گرایش مخابرات میدان و موج مهندسان با مفاهیم میدان هاي مغناطیسی، امواج رادیوئی، امواج ماکروویو، آنتن و ... آشنا می شوند تا بتوانند مناسب‌ترین وسیله را براي انتقال موجی از نقطه اي به نقطه دیگر پیدا کنند. در واقع در این گرایش هدف ساخت ادواتی است که طی آن بتوان ارسال، انتشار و دریافت امواج الکترومغناطیسی از طریق یک کانال مخابراتی در فرستنده و گیرنده، ارتباط مخابراتی را بوجود آورد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت مهندسین میدان به‌طور عمده با جنبه فیزیکی چگونگی انتقال امواج حاوی اطلاعات، از نقطه‌ای به نقطه دیگر روبه‌رو هستند. بدین‌ ترتیب مهندسی مخابرات میدان، رابطه زیادی با فیزیک کاربردی (در قسمت الکترومغناطیس) دارد.

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مخابرات گرایش مخابرات میدان و موج

 

دروس جبرانی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

میدان و امواج

1

3

(1 ریز موج و آنتن (ریز موج 

2

 

دروس تخصصی الزامی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

الکترومغناطیس پیشرفته

1

3

ریاضیات مهندسی پیشرفته

2

 

دروس تخصصی انتخابی:  انتخاب دو درس به پیشنهاد استاد راهنما از چهار درس

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

ریز موج2

1

3

آنتن2

2

3

روش های عددی در الکترومغناطیس

3

3

مدارهای فعال ریز موج

4

 

دروس تخصصی اختیاری:  انتخاب چهار درس به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی از مجموعه

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

سازگاری الکترومغناطیس

1

3

پراکندگی امواج

2

3

دایادهای گرین در الکترومغناطیس

3

3

جنگ الکترونیک

4

3

سنجش از دور

5

3

فناوری تراهرتز

6

3

آنتن آرایه ای ریز نواری

7

3

روش های جانبی در الکترومغناطیس

8

3

فرا مواد

9

3

آنتن های مدار چاپی

10

6

دروس تخصصی انتخابی باقیمانده

11

3-1

آزمایشگاه تخصصی

12

3

مباحث ویژه

13

3

مباحث ویژه

14

6

دروس تخصصی کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی سایر رشته ها و گرایش ها

15

6

دو درس تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه یا اطلاع کمیته برنامه ریزی عتف

16

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مخابرات گرایش مخابرات نوری

در این گرایش هدف طرحی سیستم و لینک­های مخابراتی در حوزه نوری است. در واقع تفاوت این نوع ارتباط با ارتباطات مرسوم این است که مسیر انتقال و ارسال و دریافت اطلاعات امواج نوری هستند. به همین علت ما به لینک های نوری، گیرنده  و فرستنده های نوری نیازمند هستیم. به همین علت نیاز به محاسبات و تحلیل های جدیدی در این حیطه وجود دارد که دانشجویان گرایش مخابرات نوری در طی تحصیل خود به این توانمندی دست می­ یابند.

 

دروس جبرانی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

میدان و امواج

1

3

(1 ریز موج و آنتن (ریز موج

2

 

دروس تخصصی الزامی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

الکترومغناطیس پیشرفته

1

3

ریاضیات مهندسی پیشرفته

2

 

دروس تخصصی انتخابی: انتخاب دو درس به پیشنهاد استاد راهنما از چهار درس

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

فوتونیک

1

3

فیبر نوری

2

3

سیستم های مخابرات نوری

3

3

الکترونیک نوری

4

 

دروس تخصصی اختیاری:  انتخاب چهار درس به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی از مجموعه

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

لیزر

1

3

نور فوریه

2

3

نور غیر خطی

3

3

ریز موج فوتونیک

4

3

نور کوآنتومی

5

3

مکانیک کوانتومی

6

3

فیبر نوری غیر خطی

7

3

مدولاسیون نوری

8

3

پردازش گر های نوری

9

3

مخابرات کوآنتومی

10

6

نانو فوتونیک

11

3

نور آماری

12

6

دروس تخصصی انتخابی باقیمانده

13

3-1

آزمایشگاه تخصصی

14

3

مباحث ویژه

15

3

مباحث ویژه

16

6

دروس تخصصی کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی سایر رشته ها و گرایش ها

17

6

دو درس تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه یا اطلاع کمیته برنامه ریزی عتف

18

 

بازار کار کارشناسی ارشد مخابرات

بازار کار کارشناسی ارشد مخابرات در سیستم بهتر از میدان و موج است و علاقه داوطلبان نیز به گرایش سیستم بیشتر است. سیستم کاربردی تر از میدان و موج به نظر می رسد. با پیشرفتهای اخیر در حوزه فناوریهای نوین مخابراتی، این گرایش نیز می تواند آینده رو به رشدی داشته باشد. 

نظر خود را بنویسید