کارشناسی ارشد بیوالکتریک

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

کارشناسی ارشد بیوالکتریک یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی برق است که به تربیت متخصصانی می پردازد که در کنار داشتن دانش مهندسی برق بتوانند از این دانش در زمینه های پزشکی استفاده کنند.

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی

امید می رود که در سالهاي آتی با گسترش صنایع، ساخت ادوات مهندسی پزشکی مانند لوازم بیمارستانی، آزمایشگاهی و توان بخشی زمینه کاري را بیش از پیش براي متخصصین این گرایش فراهم آورند. در حال حاضر مهندسین این گرایش بیشتر در زمینه نصب و پشتیبانی دستگاه هاي حساس بیمارستانی و آزمایشگاهی و نیز ساخت محدود ادوات توانبخشی مشغول به کارند.

در کل مهندسی پزشکی به تربیت متخصصانی می پردازد که در کنار داشتن دانش مهندسی برق بتوانند از این دانش در زمینه های پزشکی استفاده کنند. بخشی از این دانش برای تعمیرات و نگهداری تجهیزات گران قیمت بیمارستانی به کار می رود و بخش دیگر برای طراحی، ساخت و همچنین بهینه سازی عملکرد تجهیزات بیمارستانی، تشخیصی و درمانی کاربرد دارد.

زیرگرایشهای مهندسی پزشکی در کارشناسی ارشد برق عبارتند از: بیوالکتریک، فناوری اطلاعات و مهندسی ورزش 

 

کارشناسی ارشد بیوالکتریک

گرایش بیوالکتریک شناخته شده ترین و محبوبترین زیرگرایش مهندسی پزشکیست که هم وزارت علوم در آن دانشجو می پذیرد و هم وزارت بهداشت. ترکیب علم زیست شناسی و پزشکی از یک طرف و ترکیب علم مهندسی الکترونیک و برق از طرف دیگر باعث می شود تا یکی از جذابترین گرایشهای بین رشته ای باشد.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد بیوالکتریک

 

دروس تخصصی اجباری

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

ابزار دقیق بیومدیکال

3

2

الکتروفیزیولوژی

3

3

پردازش سیگنالهای پزشکی

3

4

سیستمهای تصویرگر پزشکی

3

5

کنترل سیستمهای عصبی عضلانی

3

6

مدل سازی سیستمهای بیولوژیکی

3

 

دروس تخصصی اختیاری

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

آشوب و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی

3

2

اسلوب شناسی سیستم ها و سیبرنتیک کاربردی

3

3

اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی

3

4

بازشناسی گفتار

3

5

بینایی ماشین

3

6

بیوالکترومغناطیس

3

7

پردازش تصاویر پزشکی

3

8

پردازش سیگنال های دیجیتال

3

9

پردازش سیگنال های دیجیتال پیشرفته

3

10

پردازش گفتار

3

11

تصویر برداری تشدید مغناطیسی

3

12

دینامیک و بایفورکاسیون سیستم های غیر خطی و پیچیده

3

13

رباتیک پزشکی

3

14

روش های غیر خطی پردازش سیگنال های پزشکی

3

15

سیبرنتیک درجه دوم و ارتباط انسان و ماشین

3

16

سیستم های تصویربرداری کارکردی مغز

3

17

سیستم های فازی

3

18

سیستم های دینامیک در علوم اعصاب

3

19

سیستم های کنترل تطبیقی

3

20

سیستم های کنترل غیر خطی

3

21

شبکه های عصبی مصنوعی

3

22

شناسایی آماری الگو

3

23

شناسایی سیستم ها

3

24

فرآیندهای اتفاقی

3

25

فیزیولوژی مغز و شناخت

3

26

کنترل بهینه

3

27

کنترل پیش بین

3

28

کنترل سیستم های بیولوژیکی

3

29

کنترل فازی

3

 

سمینار: 2 واحد

پایان نامه: 6 واحد

 

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات پزشکی 

همانطور که از نام آن پیداست، فارغ التحصیلان این زیرگرایش باید بتوانند در طراحی و ساخت زیرساختهای جمع آوری داده های بیمارستانی و پزشکی و ارتباط دادن آنها با یکدیگر متخصص شوند. البته وجود دانش برنامه نویسی و یا مدیریت اطلاعات باعث می شود که فرد تبدیل به یک متخصص تمام عیار و البته گرانقیمت در بازار کار شود.

 

برنامه درسی (سرفصل) ارشد مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی و تعداد واحدها 

 

تعداد کل واحدها : 33 واحد

دروس اصلی : 15 واحد

دروس اختیاری : 12 واحد

پایان نامه : 6 واحد

دروس اصلی

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

بیوانفورماتیک

3

2

داده کاوی پزشکی

3

3

طراحی و مدیریت بانک های اطلاعات پزشکی

3

 

دروس تخصصی اختیاری

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

کاربرد فناوری اطلاعات پزشکی

3

2

تحلیل آماری دادههای پزشکی

3

3

پردازش تصاویر پزشکی

3

4

پردازش سیگنال‌های پزشکی

3

5

ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب

3

6

روشهای فشرده سازی و رمزنگاری اطلاعات پزشکی- بهداشتی

3

7

کامپیوتری گرافیک پیشرفته

3

8

واقعیت مجازی و کاربرد آن در پزشکی

3

9

یادگیری ماشینی در زیست پزشکی

3

10

بیولوژی سیستمی

3

11

تحلیل سیستمها برای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی

3

12

سیستمهای اطلاعات بهداشتی

3

13

سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری در پزشکی

3

14

سامانه های هوشمند و کاربرد آنها در پزشکی

3

15

شبکه های چند رسانه ای

3

16

شبکه های کامپیوتری

3

17

مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی

3

18

مباحث ویژه

3

 

کارشناسی ارشد مهندسی ورزش

ساخت دستگاههای فیزیوتراپی و یا ریکاوری دهنده مصدومیتهای ورزشی در این حوزه قرار می گیرد. همچنین ساخت و تعمیر دستگاههای سنجش فعالیتهای ورزشی و تحلیل آنها در حوزه این متخصصین است. عملا این گرایش به عنوان یکی از پول سازترین گرایشها می تواند باشد به شرطی که مهندس برق، به خوبی بیومکانیک ورزشی را درک کرده باشد و بتواند با یک ریاضیات قوی، طراحی دستگاههای سنجش و تشخیص، درمان و کنترل ورزشی را انجام دهد.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مهندسی ورزش

 

دروس تخصصی اجباری 

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مبانی مهندسی ورزش

3

2

اصول طراحی تجهیزات ورزشی

3

3

مواد پیشرفته و روشهای تولید در مهندسی ورزش

3

 

دروس تخصصی اختیاری (انتخاب 15 واحد الزامیست)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

فیزیولوژی و مدلسازی سیستمهای حسی حرکتی

3

2

تحلیل دینامیکی حرکات ورزشی

3

3

کامپوزیتها و کاربرد آنها در مهندسی ورزش

3

4

بینایی ماشین در مهندسی ورزش

3

5

مدیریت و کنترل پروژه در ورزش

3

6

روش تحقیق و خلاقیت

3

7

حس لامسه مصنوعی در مهندسی پزشکی

3

8

کینزیولوژی ورزشی

3

9

روانشناسی ورزشی

3

10

ارتزها و پروتزهای ورزشی

3

11

بیومکانیک راه رفتن

3

12

بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی

3

13

تحلیل سینماتیکی اعضا و اندامهای بدن انسان

3

14

فیزیولوژی کار و ظرفیتهای بدنی

3

15

کنترل سیستمهای عصبی و عضلانی

3

16

نگرش سیستمی و مهندسی سیستم

3

17

اسلوب شناسی سیستمها و مهندسی سیبرنتیک کاربردی

3

18

کنترل حرکات منظم، نامنظم و تکراری در انسان

3

19

موتور کنترل حرکات ارادی، غیرارادی و رفلکسی

3

20

مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی

3

21

اعضا و اندامهای مصنوعی

3

22

زیست سازگاری

3

23

روش اجزاء محدود

3

24

تکنیک های آزمایشگاهی در بیومکانیک حرکت

3

25

فیزیولوژی حرکت

3

26

مباحث ویژه

3

 

سمینار: 2 واحد

پایان نامه: 6 واحد

 

بازار کار کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی

بازار کار این گرایش در حال حاضر رو به رشد است و چون رشته پزشکی تبدیل به رشته اول کشور شده است، به خاطر قرابت این رشته با علم پزشکی، طرفداران زیادی حتی از دوره لیسانس پیدا کرده است و حتی بسیاری از دانش آموزان از همان ابتدا به سراغ آن می روند. جو ایجاد شده به نفع رشته پزشکی باعث شده است تا سرمایه گذاری بر روی رشته های مرتبط با علم پزشکی بیشتر و بیشتر شود و در نتیجه رشته های مهندسی درگیر با پزشکی که یکی از آنها بیوالکتریک است جایگاه والایی را بین بچه های مهندسی پیدا کرده است. بدی این گرایش این است که فارغ التحصیل آن بیشتر تبدیل به یک تعمیر کننده تجهیزات پزشکی می شود تا یک طراح و سازنده تجهیزات پزشکی. به خاطر رشد بیمارستانهای خصوصی و گران بودن تجهیزات پزشکی، استخدام این افراد در بیمارستانها باب شده است. ترجیح بر این است که با کنترل و چک کردن توسط یک مهندسی پزشکی، دستگاه سالم بماند و هزینه زیادی را به بیمارستان تحمیل نکند. بحث تعمیرات و نگهداری تجهیزات بیمارستانی و البته رشد بازار واردات تجهیزات پزشکی باعث شده است تا مهندسان پزشکی به خصوص گرایش بیوالکتریک که دید مهندسی بالاتری دارند برای این مشاغل در نظر گرفته شوند. بنابراین می توان گفت که این رشته دو سویه شغلی دارد:  سویه مهندسی تعمیرات و نگهداری و سویه فروش و بازاریابی.

نظر خود را بنویسید