کارشناسی ارشد مکاترونیک

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مکاترونیک

کارشناسی ارشد مکاترونیک یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی برق می باشد که سعی بر آن دارد تا نگاهی یکپارچه به سیستم هاي تشکیل شده از اجزاي مکانیکی -الکترونیکی - کنترلی و نرم افزار داشته باشد.

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مکاترونیک 

مکاترونیک (یا مهندسی مکانیک و الکترونیک) تلفیق سه رشته مهندسی مکانیک، مهندسی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر است. این رشته سعی بر آن دارد تا نگاهی یکپارچه به سیستم هاي تشکیل شده از اجزاي مکانیکی -الکترونیکی - کنترلی و نرم افزار داشته باشد. واژه مکاترونیک توجه را به علم مکانیک و الکترونیک جلب می کند. اما هدف مکاترونیک ایجاد و استفاده از ارتباط داخلیِ میان رشته هاي مهندسی مرتبط با اتوماسیون و خودکارسازي است، تا یک نمایه از کنترلِ پیشرفته را در سیستم هاي ترکیبی به خدمت بگیرد.

رشته مکاترونیک از سال 1383 در دانشگاه هاي ایران تشکیل شده است. مانند بسیاري از نقاط جهان، سرفصل هاي یکسانی در دانشگاه ها اجرا نمی شود و رشته مکاترونیک توسط اساتید مکانیک، و در برخی دانشگاه ها توسط اساتید برق، مدیریت مي شوند. طبیعتا نوع نگاه به مواد درسی نیز با نگرش مدیر گروه هاي دانشگاه ها فرم ميپذیرد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه آزاد قزوین اولین دانشگاه هاي ایران هستند که رشته مکاترونیک را دایر کرده اند.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مکاترونیک

 

دروس تخصصی اجباری

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مکاترونیک 1

3

2

مکاترونیک 2

3

3

ریاضیات مهندسی پیشرفته

3

 

دروس تخصصی:  9 واحد از این دروس باید گذرانده شود.

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

رباتیک پیشرفته

3

2

            کنترل خودکار پیشرفته

3

3

شناسایی سیستمها

3

4

برنامه ریزی و کنترل تولید و کیفیت

3

5

حساسه ها و کالیبراسیون ربات

3

6

شبکه های عصبی

3

7

هوش مصنوعی و سیستمهای خبره

3

8

مدیریت کیفیت و عملیات

3

9

مدیریت تجاری و بازرگانی

3

10

اتوماسیون صنعتی

3

 

دروس اختیاری:  انتخاب 6 واحد از دروس زیر

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

کنترل محرکه های الکتریکی

3

2

روش اجزاء محدود

3

3

تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه هادیها

3

4

اتوماسیون در تولید

3

5

تکنولوژی مواد نوین

3

6

سیستمهای بلاد رنگ

3

7

شبیه سازی کامپیوتری

3

8

هیدرولیک و نیوماتیک پیشرفته

3

9

بهینه سازی در طراحی و تولید

3

10

بینایی ماشین

3

11

هوش مصنوعی توزیع شده

3

 

بازار کار کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مکاترونیک

بازار کار کارشناسی ارشد مکاترونیک بسیار محدود است و در کل به دلیل لزوم داشتن مهارت بالا در سه شاخه سخت مهندسی یعنی برق، مکانیک و کامپیوتر تحصیل در این رشته هم سخت‌تر میشه. علاوه بر محدودیت در بازار کار، چون جایگاه خاص شغلی نیز برای آن تعریف نشده بحث بازار کار نیز به صورت مبهم باقی می ماند. تقریبا در دسته آخرین انتخابهای داوطلبان قرار می گیرد و علاقه مندی کمی به انتخاب این رشته وجود دارد. از طرفی می توان بازار کار کلی آن را، بازار کلی رشته مهندسی برق عنوان کرد. مثل جذب شدن در هیئت علمی، تدریس، مهندسی و کارشناسی فروش و ....

نظر خود را بنویسید