کارشناسی ارشد مهندسی کنترل

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل

کارشناسی ارشد مهندسی کنترل حلقه اتصال میان مهندسی برق و رشته هاي دیگر می باشد.

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از کنترل ارائه دهیم، می توانیم بگوییم که هدف این علم، کنترل متغیرهاي اساسی سیستم که متغیرهاي خروجی می تواند تنها بخشی از این متغیرها باشد بر مبناي برخی ملاکهاي مطلوب می باشد.

این ملاكها می تواند شامل سرعت، زمان، مصرف سوخت و... باشد. به عنوان یک مثال ساده می­توان کنترل زمان اوج‌گیري یک هواپیماي جنگنده را در نظر گرفت. زاویه پره ها، میزان سوخت تزریقی و سایر متغیرهاي تاثیرگذار بایستی با روشهاي ریاضی محاسبه شده تا بتوان به خوبی این زمان را کاهش داد.

کنترل، در پیشرفت علوم دیگر نقش ارزنده اي را ایفا می کند. به طور کلی می توان گفت مهندسی کنترل حلقه اتصال میان مهندسی برق و رشته هاي دیگر می باشد. علاوه بر نقش کلیدي در فضاپیماها و هدایت موشک ها و هواپیماها، به صورت بخش اصلی و مهمی از فرآیندهاي صنعتی و تولیدي نیز درآمده است.

به کمک این علم می توان به عملکرد بهینه سیستم هاي پویا، بهبود کیفیت و ارزان تر شدن فرآورده‌هاي تولیدي،گسترش میزان تولید، ماشینی کردن بسیاري از عملیات تکراري و خسته کننده دستی و نظایر آن دست یافت. هدف سیستم کنترل عبارت است از کنترل خروجی ها به روش معین به کمک ورودي ها از طریق اجزاي سیستم کنترل که می تواند شامل اجزاي الکتریکی، مکانیکی و شیمیایی به تناسب نوع سیستم کنترل باشد. یکی از مفاهیم پرکاربرد در این رشته، مفهوم پسخورد (فیدبک) می باشد. پسخورد در واقع اندازه گیري متغیرهاي خروجی و استفاده از این متغیرهاي اندازه گیري شده در اعمال ورودي به سیستم می باشد. با استفاده از سیستم­هاي داراي پسخورد می توان بسیاري از فرآیندهاي صنعتی را به صورت خودکار کنترل کرد. اتوماسیون صنعتی بخشی از رشته مهندسي کنترل می باشد که بر پایه سیستم­هاي فیدبک­دار توانسته است صنعت مدرنی را پایه گذاري کند.

گفتنی است که گرایش کنترل داراي زیر بخش هاي متنوعی مانند کنترل خطی، کنترل غیرخطی، مقاوم، تطبیقی، دیجیتالی، فازي و غیره است.

زیرگرایش وابسته به کنترل که تنها در دانشگاه علم و صنعت ارائه می شود، مهندسی کنترل و علائم راه آهن می باشد که هدف آن بیشتر  زمینه های تخصصی لازم در حوزه حمل و نقل ریلی (مسائل حوزه کنترل ترافیک، کنترل زیر سیستم های بخش ناوگان و مسائل حوزه سیگنالینگ) می باشد. رشد روز افزون قطارهای برق و مترو باعث جذابیت این زیرگرایش می شود.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد کنترل

 

دروس جبرانی

 

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  1

  کنترل مدرن

  3

  2

  مخابرات 2

  3

  3

  مبانی مهندسی راه آهن 1

  3

  4

  مبانی مهندسی راه آهن 2

  3

 

جدول دروس اختصاصی دوره (3 درس از چهار درس)

 

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  5

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  3

  6

  کنترل اتوماتیک ترافیک

  3

  7

  کنترل و علائم

  3

  8

  کنترل و علائم پیشرفته

  3

  9

  سمینار

  2

  10

  پایان نامه

  6

 

  جدول دروس انتخابی دوره

 

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  11

  سیستم های کنترل چند متغیره

  3

  12

  سیستم های کنترل غیرخطی

  3

  13

  شناسایی سیستم ها

  3

  14

  سیستم های کنترل دیجیتال

  3

  15

  سیستم های کنترل تطبیقی

  3

  16

  شبکه های عصبی و کاربرد آن در راه آهن

  3

  17

  کنترل فازی و کاربرد آن در راه آهن

  3

  18

  پردازش سیگنال های دیجیتال

  3

  19

  شبیه سازی و مدل سازی

  3

  20

  فرایندهای اتفاقی

  3

  21

  آنالیز شبکه های تغذیه قطار

  3

  22

  تئوری اطلاعات و کدینگ

  3

  23

  بهینه سازی انرژی در راهبری قطار

  3

  24

  ایمنی قابلیت اطمینان

  3

  25

  ایمنی قابلیت اطمینان در نرم افزار

  3

  26

  مباحث ویژه در راه آهن برقی1

  3

  27

  مباحث ویژه در راه آهن برقی2

  3

 

بازار کار کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل

گرایش کنترل در رده سوم و یا چهارم بازار کار کلی مهندسی برق قرار می گیرد. از آنجایی که گرایش کنترل با کارکرد بهینه یک ماشین و یا دستگاه از نظر برقی سر و کار دارد می تواند جذابترین گرایش در زمینه تولید دستگاهها و یا خلاقیت در اختراع ماشین ها باشد. از آنجایی که این گرایش در حوزه گرایشهای عملیاتی و طراحی قرار می گیرد جذابیت دارد، ولی از طرفی از نظر مطالعه گرایش بسیار سخت و سنگین می باشد و از آنجایی که بسیار بین رشته ای می باشد و عملا پل رابط بین بسیاری از رشته فنی و مهندسی است، نیاز به یک هوش خوب مهندسی از چندین جنبه دارد و کسانی می توانند در این گرایش موفق باشند که به خوبی هنر طراحی و به کارگیری پارامترهای مناسب برای کنترل و ساخت را داشته باشند. مشکل اصلی بازار کلی رو به رکود و رو به کاهش مهندسی برق، شامل این گرایش نیز می شود. از طرفی خود این گرایش به خاطر سختی آن چندان طرفدار ندارد.

نظر خود را بنویسید