کارشناسی ارشد سیستم های سلامت

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم های سلامت

 با توجه به گسترده بودن حوزه های مطالعاتی مهندسی صنایع، گرایش سیستم های سلامت، تقریباً در تمام قسمت های نظام سلامت، می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد.

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم های سلامت

تغییراتی که با گذشت زمان در نظام سلامت به وجود آمده است، باعث شده تا به یک نظام پیچیده و متغیر تبدیل شود. همچنین این سیستم پیچیده قسمت بزرگی از هزینه‌های دولتی را در برمی‌گیرد. بنابراین نیاز به بهبود در این سیستم‌ها بسیار احساس شده و وجود یک دید سیستمی، مورد توجه واقع می شود. با وجود پزشکان با تجربه، نیروی انسانی متبهر و امکانات مناسب مشاهده می‌شود هنوز سازمان‌های وابسته به نظام سلامت مانند بیمارستا‌ن‌ها، کلینیک‌ها و سایر مراکز با مشکلات زیادی مواجه هستند. هر چند تمام بخش‌ها و افراد مسئولیت‌های خود را به درستی و بی‌نقص انجام می‌دهند اما در اکثر موارد مشاهده شده عمده این مشکلات به دلیل عدم یک نگاه سیستمی به این مراکز است. مهندسی سیستم‌ها کمک می‌کند تا سیستم‌های موجود سلامت شناسایی، بررسی و آنالیز شوند؛ سپس با ارائه ی راه‌حل‌هایی، سیستم کاراتر عمل کند و بهره‌وری سیستم افزایش یابد. این امر باعث می‌شود بیمارستان‌ها بیمارمحور، پاسخگو و انعطاف پذیرتر باشند.

 

چارت درسی کارشناسی ارشد سیستم­ های سلامت و تعداد واحدها

تعداد کل واحدها :  32 واحد
دروس اجباری :  12 واحد
دروس اختیاری :  12 واحد
پایان نامه و سمینار :  8 واحد

 

دروس جبرانی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

آشنایی با سیستم های سلامت

3

2

آمار زیستی و شاخص های بهداشتی

3

 

دروس اجباری

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

تحقیق در عملیات در سلامت

3

2

بهبود فرايند و كيفيت در سلامت

3

3

فناوري اطلاعات در سلامت

3

4

استانداردها، معيارهاي ارزيابي و اعتبارسنجي سيستم هاي سلامت

3

5

كارورزي مهندسي سيستم هاي سلامت ۱

0.5

6

كارورزي مهندسي سيستم هاي سلامت 2

0.5

 

دروس اختیاری

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مدل هاي احتمالي در سلامت

3

2

سيستم هاي اطلاعات سلامت

3

3

تصميم گيري در سيستم هاي سلامت

3

4

واكافت شبكه هاي اجتماعي در سلامت

3

5

شبكه و مكان گسسته در سلامت

3

6

مدل سازي پويايي هاي سيستم در سلامت

3

7

مباحث پيشرفته در مهندسي سيستم هاي سلامت

3

 

بازار کار کارشناسی ارشد سیستم های سلامت

 با توجه به گسترده بودن حوزه های مطالعاتی مهندسی صنایع، گرایش سیستم های سلامت، تقریباً در تمام قسمت های نظام سلامت، می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد. برنامه ریزی و شیفت بندی پرستاران در بیمارستان ها، تیم های بهبود کیفیت در قسمت های مختلف بیمارستان مانند اتاق عمل و برنامه ریزی های دقیق در سازمان انتقال خون با توجه به موجودیت خون، مباحث حمل و نقل و کنترل موجودی در برنامه ریزی های این سازمان، همگی از موقعیت هایی است که متقاضیان این گرایش می توانند برای خود متصور باشند.

نظر خود را بنویسید