کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

هدف از کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی، پالایش و معنی دار کردن داده های فراوان و تبدیل آن ها به اطلاعات مفید با استفاده از سیستم های اطلاعات و مدیریت می باشد.

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

در دنیای امروز، سازمانها با انبوهی از اطلاعات مواجه هستند که این اطلاعات باید تحلیل، قابل فهم، نگهداری و بازیابی گردد. وقتی مدیر یک سازمان می خواهد تصمیم بگیرد، داده ­های فراوانی که اغلب مفید نیستند، در اختیارش قرار می‌گیرد. این داده ها باید پالایش و معنی‌دار شوند و به اطلاعات مفید تبدیل شوند. اینجا است که نیاز به سیستم­های اطلاعات و مدیریت آنها احساس می شود.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی

تعداد کل واحدها: 32  واحد
دروس اصلي:  15حداقل  واحد
دروس اختیاری:  حداقل 6 واحد
سمینار:  2 واحد
پایان نامه:  6 واحد

 

دروس اصلی

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

3

2

امنیت شبکه پیشرفته

3

3

معماری نرم افزار

3

4

سیستم های عامل پیشرفته

3

5

امنیت پایگاه داده ها

3

6

معماری سازمانی فا

3

 

دروس اختیاری

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

شبکه های چند رسانه ای

3

2

وب فضایی

3

3

داده کاوی

3

4

مباحث پیشرفته در فناوری اطلاعات

3

5

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

3

6

سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری

3

7

ارزیابی کارایی کامپیوتر ها

3

8

سامانه های پیشرفته ذخیره سازی

3

9

مدیریت برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

3

10

برنامه ریزی منابع انسانی

3

 

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی

از بیمارستان گرفته تا یک سازمان دولتی و یا هر جایی که داده های زیادی وارد آن می شود و هر بخش از داده ها باید دسترسیهای خاصی داشته باشند و یا این که باید تحلیل و پردازش شوندف بازار کار ایده آل این گرایش است. در نظر داشته باشید که آینده جهان را اطلاعات می سازد و در دنیای امروز اطلاعات مساویست با پول. هر قدر توانایی دیتاماینینگ شما رشد بیشتری پیدا کند و هر قدر دانش شما در زمینه مدیریت دانش و داده ها افزایش یابد نیروی گران قیمت تر و ارزشمندتری هستید.

نظر خود را بنویسید