کارشناسی ارشد معماری سازمانی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی

کارشناسی ارشد معماری سازمانی با رشته مدیریت منابع انسانی و چند گرایش دیگر از رشته های مرتبط با سازمان در رشته های مدیریتی همپوشانی دارد.

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی

در سازمان‌های امروزی که اغلب دارای ابعاد و ساختارهای پیچیده و از نظر فیزیکی توزیع شده هستند، تنها ذکر اینکه چه کارهایی باید توسط چه کسانی (شرح وظایف) انجام شود کافی نیست، بلکه فرآیندها، داده‌ها، اهداف و نقش افرادی که در سازمان انجام وظیفه می‌کنند باید با اهداف و راهبردهای سازمان که در قالب برنامه‌ریزی راهبردی ارائه می‌شوند، همخوانی داشته باشد.

چنین امری مستلزم آن است که سازمان دارای یک نقشه از تمام ابعاد خود باشد تا بتواند با استفاده از این نقشه، روابط بین ابعاد سازمان را درک نموده و در صورت نیاز با تغییرات هماهنگ نماید. این نقشه از سازمان، که حاوی اطلاعات افراد، فرآیندها، مکان‌ها و دیگر ابعاد و خصوصیات سازمان است معماری سازمانی نامیده می‌شود. معماری سازمانی شامل مدل هاي كسب و كار، فرآیندها، داده ها، سيستم هاي پشتيباني كننده، شبکه و همچنين زيرساختهاي فناوری براي هر دو موضوع معماري وضع موجود و وضع مطلوب است، همچنين در معماري سازماني نياز به استانداردها، ملاحظات امنيتي و يك طرح انتقال مي باشد.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد معماری سازمانی

تعداد کل واحدها :  32 واحد
دروس اجباری:  حداقل 12  واحد
دروس اختیاری:  حداکثر 12 واحد
سمینار:  2 واحد
پایان نامه:  6 واحد

دروس اجباری

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مهندسی نرم افزار پیشرفته

3

2

معماری حرفه ای

3

3

معماری سازمانی فناوری اطلاعات

3

4

توسعه سیستم های اطلاعاتی مقیاس وسیع

3

5

معماری نرم افزار

3

6

معماری اطلاعات و داده ها

3

7

الگوهای معماری

3

8

معماری امنیت سیستم های اطلاعاتی

3

9

مدیریت ارشد فناوری اطلاعات و پروژه های ملی

3

 

دروس اختیاری

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

امنیت تجارت الکترونیکی

3

2

مدل سازی عامل های هوشمند

3

3

برنامه ریزی منابع سازمانی

3

4

هوش تجاری

3

5

مهندسی مجدد فرآیند های حرفه ای

3

6

سیستم های تصمیم یار هوشمند

3

7

مدیریت دانش

3

8

مباحث پیشرفته در معماری سازمانی

3

 

بازار کار کارشناسی ارشد معماری سازمانی

سازمانهای هر قدر بزرگتر و پیچیده تر می شوند، نیازشان به فردی که بتواند ساختار و معماری ان سازمان را ایجاد و تعریف کند و بتواند شرح وظایف را شفاف تر سازد. این رشته با رشته مدیریت منابع انسانی و چند گرایش دیگر از رشته های مرتبط با سازمان در رشته های مدیریتی همپوشانی دارد. تفاوت شما در بازار کار این است که شما به صورت کاملا فنی و از نظر داده پردازی با سازمانها در ارتباط هستید و بیشتر در ساختار سازمانی الگوریتمیک وارد می شود که دقت بسیار بالاتری از حالت کیفی دارد.

نظر خود را بنویسید