کارشناسی ارشد مهندسی جوشکاری

کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش جوشکاری

معرفی کارشناسی ارشد جوشکاری، چارت درسی و بازار کار این رشته

کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش جوشکاری

دوره کارشناسی ارشد "جوشکاری" به منظور تربیت نیروهای متخصص در زمینه اتصالات مواد مختلف (اعم از فلزی و غیر فلزی) به‌گونه‌ای که خواص اتصال برابر با خواص ماده پایه باشد، برنامه ریزی شده است. 

جوشکاری، تمامی علوم متالورژی مانند گرمایش، سرمایش، ذوب، انجماد، تشکیل فازها، رشد دانه و ... را در خودش دارد. همچنین هر سه حالت ماده، یعنی جامد، مایع، گاز (بخارات جوشکاری) در این رشته مطرح هستند.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد جوشکاری

دروس جبرانی:  24 واحد

دروس اجباری:  18 واحد

دروس اختیاری (انتخابی):  4 واحد

پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه (اجباری):  8 واحد

سمینار:  2 واحد

 

جدول دروس اجباری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

روشهای پیشرفته جوشکاری ( اتصالات )

3

2

متالوژی پیشرفته جوش

3

3

شکست و خستگی ( مکانیک شکست )

3

4

فرآیندهای انجماد پیشرفته

2

5

بازرسی و کنترل کیفی جوش

2

6

خطا در اندازه گیری و تحقیق مواد

1

7

سمینار

2

8

روشهای نوین مطالعه مواد و آزمایشگاه

1+2

9

پروژه

8

10

آزمایشگاه جوشکاری پیشرفته

1

 

جدول دروس اختیاری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

متالوژی سطوح ( پیشرفته )

2

2

تجزیه تنشها در سازه های جوشکاری شده

3

3

مطالب ویژه

2

4

چسب و اتصال مواد غیر فلزی

2

5

ترمودینامیک پیشرفته مواد

3

6

جنبه های مکانیکی خوردگی در قطعات جوشکاری شده

2

7

روشهای اجزای محدود

3

8

سیستم های طراحی و تولید به کمک کامپیوتر در صنعت اتصال

3

9

لحیم کاری سخت و نرم

2

10

نفوذ در جامدات

2

 

بازار کار کارشناسی ارشد جوشکاری

دانش آموختگان این گرایش در زمینه های زیر توانائی و مهارت کسب می کنند:  
- طراحی و ارائه روش های اتصالات مواد در ساخت و تولید بر مبنای استانداردهای بین المللی.
- بررسی علل تخریب در اتصالات و ارائه روش های مناسب برای جلوگیری از آنها .
- آزمایش های کنترل کیفی بر مبنای استانداردهای بین المللی و تعیین کیفیت قطعه کار.
- بهینه سازی شرایط جوشکاری در واحدهای مختلف صنعتی و نوآوری در صنایع.

آنها ناظرین فنی صنایع مختلف مرتبط با جوشکاری خواهند بود. بازار کلی مهندسی مواد نیز برای آنها وجود دارد.

نظر خود را بنویسید