کارنامه و قبول شدگان ارشد اتاق عمل

در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد اتاق عمل آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد اتاق عمل در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

کارنامه قبول شدگان ارشد اتاق عمل 97

کارنامه قبول شدگان ارشد اتاق عمل 97، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد اتاق عمل 97، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد اتاق عمل 98، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 98، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 97 نوشته ایم را مطالعه کنید. 

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه ارشد اتاق عمل97

 

رتبه اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب (ضریب 3) بیماریهای داخلی و جراحی (ضریب 2) تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف (ضریب3) آناتومی (ضریب1) بیهوشی و احیاء قلبی و ریوی (ضریب 1) زبان عمومی (ضریب 2)
6 32.323 33.333 58.095 55.556 81.818 45.833
8 41.414 68.056 49.524 66.667 69.697 76.667
116 48.485 30.556 38.095 72.222 48.485 10

 

نمونه کارنامه ارشد اتاق عمل 96

 

رتبه اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب (ضریب 3) بیماریهای داخلی و جراحی (ضریب 2) تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف (ضریب3) آناتومی (ضریب1) بیهوشی و احیاء قلبی و ریوی (ضریب 1) زبان عمومی (ضریب 2)
8 78.6522 70.7676 78.6828 77.265 92.4426 15.1062
10 99.5418 64.5354 75.7757 89.6376 25.5 20.7774
11 66.3612 72.8484 72.8586 80.3556 86.0574 25.5
14 55.3044 35.3838 79.662 49.4496 50.9898 96.3288

 

کارنامه ارشد اتاق عمل 98، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 98، توسط داوطلب ارشد اتاق عمل دریافت می شود. این کارنامه ارشد اتاق عمل برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 98 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد اتاق عمل 97 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد اتاق عمل 97 آورده شده است.

 

رتبه های قبولی ارشد اتاق عمل 97

رتبه های قبولی ارشد اتاق عمل 97 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 97 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد اتاق عمل به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد اتاق عمل 97

 

رتبه رشته  محل قبولی 
6 اتاق عمل دانشگاه مازنداران
8 اتاق عمل دانشگاه اصفهان

 

رتبه قبولی ارشد اتاق عمل 96

 

رتبه رشته محل قبولی
8 اتاق عمل دانشگاه اصفهان
11 اتاق عمل علوم پزشکی ایران
14 اتاق عمل دانشگاه اصفهان 

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی ارشد بهداشت

نظر خود را بنویسید