کارنامه و قبول شدگان ارشد اقتصاد بهداشت

در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد اقتصاد بهداشت آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد اقتصاد بهداشت در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

کارنامه قبول شدگان ارشد اقتصاد بهداشت 96

کارنامه قبول شدگان ارشد اقتصاد بهداشت 96، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد اقتصاد بهداشت 96، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد اقتصاد بهداشت 97، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 97، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 97 نوشته ایم را مطالعه کنید.  ضمنا از طریق لینک زیر می توانید دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت را دانلود کنید.

 

دانلود دفترچه ارشد وزارت بهداشت

 

نمونه کارنامه ارشد اقتصاد بهداشت 96

 

رتبه اقتصاد خرد (ضریب 2) اقتصا د کلان (ضریب 2) اقتصاد سلامت (ضریب3) سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (ضریب 29) ریاضی و آمار حیاتی (ضریب 3) زبان عمومی  (ضریب 3)
7 90.1272 83.64 46.563 5.661 63.9642 0
14 75.8982 99.9702 73.185 -2.8356 20.7366 0
31 59.3028 10.2 11.0976 0 32.844 56.2224
39 75.8982 34.68 35.4858 0 20.7366 0
45 35.5776 10.2 35.4858 36.8424 15.555 -1.3056

 

کارنامه ارشد اقتصاد بهداشت 96، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 97، توسط داوطلب ارشد اقتصاد بهداشت دریافت می شود. این کارنامه ارشد اقتصاد بهداشت برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 97 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد اقتصاد بهداشت 96 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد اقتصاد بهداشت 96 آورده شده است.

 

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد بهداشت 96

 

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد بهداشت 96 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 96 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد اقتصاد بهداشت 96

 

رتبه رشته محل قبولی
7 اقتصاد بهداشت دانشگاه تهران 
14 اقتصاد بهداشت دانشگاه ایران
31 اقتصاد بهداشت دانشگاه تبریز
39 اقتصاد بهداشت دانشگاه ارومیه
45 اقتصاد بهداشت آزاد علوم تحقیقات تهران

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی ارشد بهداشت

نظر خود را بنویسید