کارنامه و قبول شدگان ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

کارنامه قبول شدگان ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 96

کارنامه قبول شدگان ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 96، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد بیوشیمی بالینی 96، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 98، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 98، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 98 نوشته ایم را مطالعه کنید.  ضمنا از طریق لینک زیر می توانید دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت را دانلود کنید.

 

دانلود دفترچه ارشد وزارت بهداشت


دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 96

 

رتبه بهداشت حرفه ای (ضریب 5) فیزیک (ضریب 2) ریاضی (ضریب 2) شیمی (ضریب 2) ارگونومی (ضریب 1) زبان عمومی (ضریب2)
1 58.865 61.404 27.451 31.667 36.667 40.833
3 36.17 17.544 74.51 13.333 36.667 80
7 30.496 47.368 62.745 45 36.667 16.667
8 37.589 36.842 54.902 30 33.333 33.333
9 43.262 29.825 45.098 18.333 50 35
10 30.496 43.86 50.98 41.667 3.333 55.833
11 44.681 52.633 0 8.333 46.667 61.667
44 30.496 17.544 40 23.333 40 41.667
45 30.496 31.579 13.333 30 13.333 36.667
46 32.624 49.123 6.667 13.333 6.667 25.833

 

کارنامه ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 96، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 97، توسط داوطلب ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دریافت می شود. این کارنامه ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 97 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 96 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 96 آورده شده است.

 

رتبه های قبولی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 96

رتبه های قبولی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 96 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 96 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 96

 

رتبه رشته محل قبولی
11 مهندسی بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی ایران
23 مهندسی بهداشت حرفه ای  دانشگاه یزد
55 مهندسی بهداشت حرفه ای  دانشگاه قزوین
103 مهندسی بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی ایران با پرداخت شهریه

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی ارشد بهداشت

نظر خود را بنویسید