کارنامه و قبول شدگان ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد نانو تکنولوژی پزشکی آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد نانو تکنولوژی پزشکی در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

کارنامه قبول شدگان ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 96

کارنامه قبول شدگان ارشد نانو تکنولوژی پزشکی96، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد نانو تکنولوژی پزشکی96، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 97، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 97، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 97 نوشته ایم را مطالعه کنید.  ضمنا از طریق لینک زیر می توانید دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت را دانلود کنید.

 

دانلود دفترچه ارشد وزارت بهداشت

 

نمونه کارنامه ارشد نانو تکنولوژی پزشکی96

 

رتبه بیوشیمی (ضریب 2) شیمی (ضریب2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) فیزیولوژی (ضریب1) بیوفیزیک (ضریب2) مقدمه ای بر نانو تکنولوژی (ضریب3) زبان عمومی (ضریب 2)
12 57.6402 12.4848 65.4432 75.5616 76.9896 86.751 17.003
28 64.3008 43.7172 44.2578 30.2226 38.4846 58.6194 42.5034
32 88.3 45.61 53.33 20 20 2.3 57.5
40 35.4858 18.7374 36.567 -3.774 48.1236 70.3494 96.9714
53 75 26.32 80 6.67 10 4.6 45

 

کارنامه ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 96، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 97، توسط داوطلب ارشد نانو تکنولوژی پزشکی دریافت می شود. این کارنامه ارشد نانو تکنولوژی پزشکی برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 97 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد نانو تکنولوژی پزشکی96 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد نانو تکنولوژی پزشکی96 آورده شده است.

 

رتبه های قبولی ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 96

رتبه های قبولی ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 96 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 96 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد نانو تکنولوژی پزشکی

 

رتبه رشته محل قبولی
3 نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تهران
4 نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تهران
5 نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تهران
8 نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه شیراز
10 نانوتکنولوژی پزشکی علوم پزشکی ایران
12 نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه ایران
13 نانوتکنولوژی پزشکی علوم پزشکی شیراز
18 نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه زنجان
20 نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تبریز
27 نانوتکنولوژی پزشکی علوم پزشکی تبریز
28 نانوتکنولوژی پزشکی پزشکی کرمانشاه
29 نانوتکنولوژی پزشکی آزاد علوم دارویی
40 نانوتکنولوژی پزشکی آزاد علوم دارویی
48 نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه آزاد تهران
62 نانوتکنولوژی پزشکی آزاد علوم دارویی تهران
69 نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه پزشکی شیراز با پرداخت شهریه

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی ارشد بهداشت

نظر خود را بنویسید