نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد اقتصاد

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد اقتصاد- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد اقتصاد 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد اقتصاد 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد اقتصاد 97

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد اقتصاد به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد اقتصاد با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد اقتصاد شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­ آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي ­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد اقتصاد- کارنامه های کارشناسی ارشد اقتصاد 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد اقتصاد 97، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد اقتصاد قرار داده شده است. 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد اقتصاد 97

(سهمیه آزاد)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) اقتصاد خرد (ضريب 4) اقتصاد کلان (ضريب 4) ریاضی (ضريب 2) آمار (ضريب 2) مجموعه دروس تخصصی اقتصاد (ضريب 3)
101 5814 0 73.91 7.58 73.33 64.91 36.11
132 5456 0 57.97 22.73 44 49.12 34.72
236 4604 0 56.52 45.45 0 0 31.94
241 4574 0 31.88 37.88 36 26.32 30.56
313 4100 24.44 31.88 12.12 76 28.07 15.28
318 4089 33.33 34.78 12.12 62.67 35.09 12.5
345 3965 0 33.33 15.15 20 21.05 26.39
375 3801 34.44 27.54 7.58 68 26.32 1.39
449 3524 63.33 24.64 -6.06 54.67 17.54 23.61
466 3452 13.33 55.07 6.06 4 10.53 23.61
644 2993 52.22 18.84 4.55 30.67 0 0
709 2875 0 14.49 -3.03 25.33 50.88 2.78
785 2699 0 17.39 7.58 4 36.84 12.5
951 2498 27.78 15.94 12.12 21.33 0 2.78
956 2488 0 -11.58 18.18 -1.32 -3.5 20.83
1130 2333 6.67 24.64 -12.11 2.67 8.77 9.72
1866 1928 2.22 0 -3.03 10.67 19.3 1.39
2222 1775 11.11 -7.24 -6.06 5.33 3.51 13.89
3118 1356 0 0 0 0 0 4.17

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد اقتصاد 97 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد اقتصاد 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) اقتصاد خرد (ضريب 4) اقتصاد کلان (ضريب 4) ریاضی (ضريب 2) آمار (ضريب 2) مجموعه دروس تخصصی اقتصاد (ضريب 3)
17 128 5694 0 66.67 39.39 38.67 84.21 9.72
137 1646 2113 0 4.35 0 14.67 1.75 -16.66
174 2241 1863 37.78 18.84 -9.09 -1.32 -12.28 27.78

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه كارنامه آزمون كارشناسی ارشد سال 96 مجموعه علوم اقتصادی

در جداول زير به برخي از قبول شدگان به همراه درصدهاي آنها اشاره مي كنيم.​

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد اقتصاد سال 96

 

رتبه تراز معدل موثر زبان عمومي وتخصصي انگليسي (ضریب 1) اقتصادخرد (ضریب 4) اقتصادكلان (ضریب 4) رياضي (ضریب 2) امار (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصي (ضریب 3)
1     40 80 90.67 100 86.67 77.33
16 7783 16.05 22.22 70.67 76 83.3 66.67 40
31     سفید 65 57 38 45 60
38 6967 14.91 12.22 69.33 50.67 79.17 80 34.67
43 6765 15.74 سفید 65.33 60 63.9 43.33 48
50     سفید 72 49.33 58.3 13.33 49.33
65     سفید 62.67 57.33 41.7 33.33 37.33
87 5782 15.84 3.33 61.33 34.67 62.5 58.33 24
224 4391 17.22 3.33 36 36 11.1 13.33 32
557 3255 15.34 2.22 22.67 22.67 -4.16 -1.66 34.67
664 3067 17.85 24.44 13.33 18.67 18.1 6.67 4
690 3019 15.32 11.11 2.67 50.67 4.17 6.67 0
735 2969 14.47 22.22 18.67 16 -2.77 25 14.67
872 2782 20 6.67 14.67 8 0 -1.66 10.67
989 2683 16.53 6.67 20 13.33 سفید 8.33 4
1580 2298 14.23 سفید 24 8 2.78 8.33 -2.66
2469 1624 16.26 0 -1.32 سفید 1.39 -1.66 1.33
3581 856 13.69 سفید -9.32 -5.32 -1.38 سفید -6.66

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد اقتصاد سال 95

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

رتبه تراز میانگین درصد زبان عمومی و تخصصی اقتصاد خرد اقتصاد کلان ریاضی آمار مجموعه دروس تخصصی اقتصاد
77 6575 53.91 0 81.16 48.61 96 40.35 23.61
96 6267 52.12 0 66.67 63.89 66.67 24.56 43.06
101 6211 45.87 0 50.07 65.08 58 38.08 27.07
131 5925 45.72 2.03 66.07 50 53.02 42.08 25
137 5823 42.90 3.45 76.81 72.22 -1.32 -5.25 33.33
141 5759 41.13 0 69 37 54 33 20
143 5753 46.74 10.34 62.32 47.22 54.67 49.12 30.56
145 5734 46.52 0 75.36 37.5 49.5 71.9 16.67
148 5721 44.40 6.9 65.22 33.33 68 49.12 25
235 5037 38.98 0 56.52 25 44 63.16 27.78
240 5012 38.85 0 52.17 37.78 65.33 28.07 25
242 4999 37.25 4 50 40 73 40 2
244 4984 33.11 0 63.77 48.16 16 0 16.67
325 4610 33.69 0 52.17 43.06 40 14.04 16.67
326 4609 30.08 4.6 37.68 31.94 21.33 29.82 31.94
331 4595 30.83 0 63.77 5.56 56 56.14 -2.77
343 4528 28.05 0 37.68 16.67 34.67 45.61 23.61
373 4422 30.83 -10.38 39.68 30.01 53.01 2.01 38.29
374 4418 27.53 0 33.33 27.78 26.67 15.79 37.05
381 4403 28.68 0 34.78 23.61 38.67 38.6 23.61
426 4256 29.10 0 65.22 -1.38 56 49.12 0
467 4127 66.18 0 94.15 72.34 67.34 79.15 33.33
493 4046 25.54 35.63 23.19 26.39 53.33 29.82 2.78
528 3948 23.97 9.2 43.48 22.22 34.67 21.05 0
634 3674 19.22 0 7.25 50 14.67 24.56 0
693 3578 23.83 22.99 50.72 9.72 18.67 0 26.39
793 3396 18.23 0 24.64 16.67 21.33 21.05 13.89
842 3307 18.30 0.01 33.33 0.01 25.33 54.39 0.01
905 3215 18.81 0 40 10 40 10.5 0
995 3077 17.50 -8.04 24.64 22.22 18.67 -1.74 22.22
1132 2924 12.81 35.63 7.25 0 30.67 22.81 11.11
1346 2729 15.48 0 17.39 12.5 25.33 15.79 15.28
1400 2684 14.61 -1.14 17.39 12.5 16 0 27.78
1655 2486 9.98 2.3 10.14 18.06 12 -10.52 13.89
1998 2294 10.93 -1.14 24.64 16.67 9.33 -12.28 5.56
2787 1983 5.74 -4.59 23.19 5.56 0 5.26 -9.71
3428 1773 6.82 24.14 1.44 8.33 1.33 3.51 12.05
3562 1728 4.52 2.3 -11.58 19.44 5.33 3.51 6.94
4024 1571 0.54 0 1.45 -1.38 0 0 2.78

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد اقتصاد سال 94

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه علوم اقتصادی در سال 94
مجموعه دروس تخصصی زبا ن عمومی و تخصصی اقتصاد خرد اقتصاد کلان ریاضی آمار رتبه در کلیه گرایش های مجموعه علوم اقتصادی
55 0 63 67 82 40 17
49.33 4.44 54.17 50 50 20.37 63
-1.32 0 13.89 8.33 4.17 3.07 92
34.67 0 20.83 30.56 58.33 -5.55 456
17.33 3.33 40.28 12.5 9.72 35.19 527
0 0.1 41.67 18.06 23.61 5.56 891
32 0 23.61 22.22 8.33 0 955
4 6.67 11.11 33.33 16.67 11.11 1325
22.67 20 16.67 8.33 -5.55 18.52 1436
14.67 2.22 -8.32 19.23 0 -3.69 3246
-6.66 3.33 0 22.22 11.11 3.7 4024
16 0 -6.93 8.33 -1.38 0 4876

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد اقتصاد سال 93

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه علوم اقتصادی در سال 93
رتبه دروس تخصصی آمار ریاضی کلان خرد زبان
252 39 32 74 28 42 29
59 46 30 80 37 76 0
1035 25 15 22 17 27 0
32 52 31 86 72 58 7
735 8 30 38 36 30 0
128 51 28 58 53 62 0

 

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نظر خود را بنویسید