نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مواد و متالورژی

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد مهندسی مواد و متالورژی- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 97

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد مهندسی مواد و متالوژِی به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد مهندسی مواد و متالوژِی با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

کانال اختصاصی کارشناسی ارشد مهندسی مواد

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مواد و متالوژِی - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 97 - گرایش شناسایی، شکل دادن و ریخته گری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شناسایی، شکل دادن و ریخته گری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش شناسایی، شکل دادن و ریخته گری 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 97 - گرایش جوشکاری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 97 - گرایش استخراج و خوردگی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش استخراج و خوردگی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش استخراج و خوردگی 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 97 - گرایش سرامیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش سرامیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سرامیک 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 97 - گرایش مهندسی پزشکی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارشناسی ارشد گرایش شناسایی، شکل دادن و ریخته گری 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضی (ضريب 2) خواص فیزیکی مواد (ضريب 2) خواص مکانیکی مواد (ضريب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضريب 1)
70 6393 71.11 15 48.33 42.59 15
311 4558 61.11 43.33 11.67 3.51 -3.32
349 4331 30 0 56.67 18.52 23.33
422 4095 0 0 40 27.78 23.33
469 3865 3.33 0 25 42.59 11.67
611 3444 36.67 10 15 16.67 -1.66
657 3347 0 10 0 38.6 0
727 3176 5.56 0 18.33 31.58 0
763 3090 51.11 8.33 -1.66 14.81 13.33
859 2936 3.33 5 6.67 31.48 -3.32
897 2869 -6.66 11.67 28.33 0 0
942 2794 0 0 21.67 18.52 5
1000 2719 4.44 3.33 16.67 12.96 0
1179 2503 6.67 3.33 10 14.04 -1.66
1490 2239 28.89 0 0 0 0
2142 1817 0 0 0 11.11 0
2703 1052 6.67 0 -15 -5.25 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شناسایی، شکل دادن و ریخته گری 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضی (ضريب 2) خواص فیزیکی مواد (ضريب 2) خواص مکانیکی مواد (ضريب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضريب 1)
88 1367 2426 -1.1 13.33 8.33 5.56 23.33
128 2152 1915 20 0 0 0 8.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضی (ضريب 1) خواص فیزیکی مواد (ضريب 2) خواص مکانیکی مواد (ضريب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضريب 2)
115 6314 71.11 15 48.33 42.59 15
308 4720 30 0 56.67 18.52 23.33
361 4440 6.67 -3.32 55 26.32 10
441 4064 3.33 0 25 42.59 11.67
560 3545 61.11 43.33 11.67 3.51 -3.32
686 3207 36.67 10 15 16.67 -1.66
716 3126 0 10 0 38.6 0
836 2881 0 0 21.67 18.52 5
899 2792 3.33 5 6.67 31.48 -3.32
987 2649 4.44 3.33 16.67 12.96 0
1019 2609 -5.55 11.67 8.33 14.81 6.67
1097 2517 3.33 -5 21.67 10.53 1.67
1568 2131 12.22 11.67 -13.32 31.48 -23.32
2135 1777 -2.21 0 -10 14.04 3.33
2677 1503 0 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضی (ضريب 1) خواص فیزیکی مواد (ضريب 2) خواص مکانیکی مواد (ضريب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضريب 2)
94 1510 2260 -1.1 13.33 8.33 5.56 23.33
125 2062 1917 20 0 0 0 8.33
126 2100 1891 -11.1 -10 -13.32 7.41 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارشناسی ارشد گرایش استخراج و خوردگی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضی (ضريب 2) خواص فیزیکی مواد (ضريب 2) خواص مکانیکی مواد (ضريب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضريب 2)
93 6146 71.11 15 48.33 42.59 15
280 4597 61.11 43.33 11.67 3.51 -3.32
367 4133 0 0 40 27.78 23.33
552 3465 3.33 0 25 42.59 11.67
643 3235 36.67 10 15 16.67 -1.66
674 3144 51.11 8.33 -1.66 14.81 13.33
798 2921 -6.66 11.67 28.33 0 0
865 2793 0 10 0 38.6 0
907 2733 5.56 0 18.33 31.58 0
965 2646 44.44 0 3.33 3.7 11.67
980 2631 0 0 21.67 18.52 5
1035 2572 35.56 8.33 0 0 0
1149 2449 3.33 5 6.67 31.48 -3.32
1368 2255 28.89 0 0 0 0
2154 1776 11.11 0 0 0 0
2672 1503 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش استخراج و خوردگی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضی (ضريب 2) خواص فیزیکی مواد (ضريب 2) خواص مکانیکی مواد (ضريب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضريب 2)
78 1183 2521 -1.1 13.33 8.33 5.56 23.33
125 2055 1927 20 0 0 0 8.33
141 2494 1707 -11.1 -10 -13.32 7.41 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارشناسی ارشد گرایش سرامیک 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضی (ضريب 1) خواص فیزیکی مواد (ضريب 3) خواص مکانیکی مواد (ضريب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضريب 2)
117 6285 71.11 15 48.33 42.59 15
251 5193 30 0 56.67 18.52 23.33
321 4778 6.67 -3.32 55 26.32 10
345 4585 0 0 40 27.78 23.33
521 3731 3.33 0 25 42.59 11.67
716 3141 36.67 10 15 16.67 -1.66
782 2996 -6.66 11.67 28.33 0 0
803 2938 5.56 0 18.33 31.58 0
854 2852 51.11 8.33 -1.66 14.81 13.33
966 2671 4.44 3.33 16.67 12.96 0
983 2650 3.33 -5 21.67 10.53 1.67
1087 2516 0 10 0 38.6 0
1245 2341 35.56 8.33 0 0 0
1790 1953 0 0 13.33 -7.4 0
2543 1552 -1.1 0 0 0 0
3086 937 6.67 0 -15 -5.25 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سرامیک 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضی (ضريب 1) خواص فیزیکی مواد (ضريب 3) خواص مکانیکی مواد (ضريب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضريب 2)
92 1429 2280 -1.1 13.33 8.33 5.56 23.33
123 2007 1913 20 0 0 0 8.33
2433 2645 1608 -11.1 -10 -13.32 7.41 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضی (ضريب 2) خواص فیزیکی مواد (ضريب 2) خواص مکانیکی مواد (ضريب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضريب 1) خواص مواد مهندسی و بیومترپال ها (ضريب 2) شیمی آلی و بیوشیمی (ضريب 2) فیزیولوژی و آناتومی (ضريب 1)
78 6393 71.11 15 48.33 42.59 15 0 0 0
142 5871 0 3.33 0 0 0 46.67 23.33 30
361 4558 61.11 43.33 11.67 3.51 -3.32 0 0 0
408 4331 30 0 56.67 18.52 23.33 0 0 0
495 4095 0 0 40 27.78 23.33 0 0 0
506 4044 -1.1 0 0 0 0 28.33 11.67 28.33
577 3812 0 10 0 38.6 0 25 0 26.67
738 3444 36.67 10 15 16.67 -1.66 20 0 0
891 3176 5.56 0 18.33 31.58 0 3.33 0 0
943 3090 51.11 8.33 -1.66 14.81 13.33 0 0 0
1021 2973 0 0 0 0 0 33.33 -5 10
1247 2719 4.44 3.33 16.67 12.96 0 -1.66 0 0
1413 2555 3.33 -5 21.67 10.53 1.67 30 -5 0
1974 2162 11.11 0 0 0 0 3.33 0 10
2719 1682 0 0 13.33 -7.4 0 0 0 0
3125 1052 6.67 0 -15 -5.25 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضی (ضريب 2) خواص فیزیکی مواد (ضريب 2) خواص مکانیکی مواد (ضريب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضريب 1) خواص مواد مهندسی و بیومترپال ها (ضريب 2) شیمی آلی و بیوشیمی (ضريب 2) فیزیولوژی و آناتومی (ضريب 1)
108 1730 2426 -1.1 13.33 8.33 5.56 8.33 0 0 -6.66
2350 2545 1915 20 0 0 0 0 0 0 0
2432 2627 1863 -11.1 -10 -13.32 7.41 23.33 20 -1.66 0

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی متالوژی در سال گذشته

در جداول زير به برخي از قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی متالوژی به همراه درصدهاي آنها اشاره مي كنيم.​

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 96 - کارشناسی ارشد گرایش شناسایی، شکل دادن و ریخته گری 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 96 - کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 96 - کارشناسی ارشد گرایش استخراج و خوردگی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 96 - کارشناسی ارشد گرایش سرامیک 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 96 - کارشناسی ارشد گرایش بیومواد 96

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 96 (گرایشهای شناسایی، شکل دادن و ریخته گری)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) رياضي (ضریب 2) خواص فيزيكي مواد (ضریب 2) خواص مكانيكي مواد (ضریب 2) شيمي فيزيك و ترموديناميك (ضریب 1)
283 5126 13.7 14.44 سفید 30 46.67 58.33
324 4868 14.97 30 سفید 31.67 46.67 13.33
342 4753 16.75 21.11 سفید 40 21.67 40
529 3902 16.28 25.56 43.86 سفید سفید سفید
607 3635 18.51 33.33 سفید 13.33 20 3.33
655 3506 16.96 38.89 26.32 سفید سفید سفید
796 3139 15.69 3.33 5.26 13.33 23.33 5
1262 2425 15.44 46.67 سفید سفید سفید سفید
1318 2368 16.26 11.11 سفید 18.33 -1.66 -1.66
1997 1927 14.81 16.67 سفید 6.67 -3.32 سفید
2067 1894 15.01 -11.1 3.51 -3.32 5 18.33
2930 1470 13.41 1.11 سفید 3.33 0 سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 96 (گرایش جوشکاری)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) رياضي (ضریب 1) خواص فيزيكي مواد (ضریب 2) خواص مكانيكي مواد (ضریب 2) شيمي فيزيك و ترموديناميك (ضریب 2)
240 5770 13.7 14.44 سفید 30 46.67 58.33
322 5162 16.75 21.11 سفید 40 21.67 40
372 4850 14.97 30 سفید 31.67 46.67 13.33
636 3568 18.51 33.33 سفید 13.33 20 3.33
834 3012 15.69 3.33 5.26 13.33 23.33 5
888 2916 16.28 25.56 43.86 سفید سفید سفید
900 2884 16.96 38.89 26.32 سفید سفید سفید
1318 2300 16.26 11.11 سفید 18.33 -1.66 -1.66
1668 2057 16.07 -2.21 3.51 -13.32 25 -1.66
2870 1577 15.69 2.22 سفید 1.67 -1.66 -1.66
3562 1300 15.96 4.44 -7.01 -5 -3.32 -6.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 96(گرایشهای استخراج و خوردگی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) رياضي (ضریب 2) خواص فيزيكي مواد (ضریب 2) خواص مكانيكي مواد (ضریب 1) شيمي فيزيك و ترموديناميك (ضریب 2)
277 5367 13.7 14.44 سفید 30 46.67 58.33
310 5101 16.75 21.11 سفید 40 21.67 40
446 4354 14.97 30 سفید 31.67 46.67 13.33
537 3939 16.28 25.56 43.86 سفید سفید سفید
648 3535 16.96 38.89 26.32 سفید سفید سفید
700 3381 18.51 33.33 سفید 13.33 20 3.33
922 2853 15.69 3.33 5.26 13.33 23.33 5
1251 2426 20 22.22 سفید سفید سفید سفید
1857 1979 14.81 16.67 سفید 6.67 -3.32 سفید
2392 1746 16.07 -2.21 3.51 -13.32 25 -1.66
3177 1472 13.41 1.11 سفید 3.33 0 سفید
3577 1301 15.96 4.44 -7.01 -5 -3.32 -6.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 96 (گرایش سرامیک)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) رياضي (ضریب 1) خواص فيزيكي مواد (ضریب 3) خواص مكانيكي مواد (ضریب 1) شيمي فيزيك و ترموديناميك (ضریب 2)
284 5680 13.7 14.44 سفید 30 46.67 58.33
290 5595 16.75 21.11 سفید 40 21.67 40
421 4740 14.97 30 سفید 31.67 46.67 13.33
683 3531 18.51 33.33 سفید 13.33 20 3.33
903 2971 16.28 25.56 43.86 سفید سفید سفید
930 2935 16.96 38.89 26.32 سفید سفید سفید
941 2908 15.69 3.33 5.26 13.33 23.33 5
1033 2730 13.18 5.56 8.77 20 -6.66 8.33
1656 2097 14.23 6.67 -14.03 6.67 23.33 0
1870 1972 15.05 -2.21 -6.66 0 11.67 11.67
2911 1546 15.32 -4.43 سفید 1.67 1.67 -1.66
3381 1371 15.16 -4.43 سفید -3.32 1.67 -1.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 96(گرایش بیومواد)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) رياضي (ضریب 2) خواص فيزيكي مواد (ضریب 2) خواص مكانيكي مواد (ضریب 2) شيمي فيزيك و ترموديناميك (ضریب 1) خواص مواد مهندسي و بيومتريال ها (ضریب 2) شيمي آلي و بيوشيمي (ضریب 2) فيزيولوژي و آناتومي (ضریب 1)
27 7748 16.96 38.89 26.32 سفید سفید سفید 30 36.67 55
102 6441 16.28 25.56 43.86 سفید سفید سفید 11.67 23.33 50
321 4864 13.7 14.44 سفید 30 46.67 58.33 سفید سفید سفید
355 4716 20 22.22 سفید سفید سفید سفید 5 30 36.67
370 4632 14.97 30 سفید 31.67 46.67 13.33 سفید سفید سفید
391 4538 16.75 21.11 سفید 40 21.67 40 سفید سفید سفید
553 3890 16.67 1.11 5.26 -13.32 20 0 36.67 سفید سفید
693 3532 17 -14.43 -7.01 3.33 -11.66 -11.66 6.67 35 13.33
699 3510 18.51 33.33 سفید 13.33 20 3.33 سفید سفید سفید
797 3318 15.69 3.33 5.26 13.33 23.33 5 23.33 سفید 10
1038 2935 17.13 2.22 -1.74 8.33 1.67 سفید 18.33 سفید 10
1606 2364 15.44 46.67 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
1942 2142 16.07 -2.21 3.51 -13.32 25 -1.66 5 سفید 1.67
2467 1888 15.05 -2.21 -6.66 0 11.67 11.67 3.33 -1.66 6.67
3455 1461 13.41 1.11 سفید 3.33 0 سفید سفید سفید سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 95

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 95 (گرایشهای شناسایی، شکل دادن و ریخته گری)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضی خواص فیزیکی مواد خواص مکانیکی مواد شیمی فیزیک و ترمودینامیک
32 7684 9 30 75 66 55
37 7590 17.86 33.33 55 73.33 61.67
42 7446 8.33 56.67 53.33 61.67 40
58 7155 4.76 60 48.33 58.33 36.67
65 7096 50.57 15 43.3 65 71.67
85 6873 26.44 26.67 56.66 56.66 46.33
146 6282 2.3 55 26.67 50 40
227 6045 26.44 18.33 53.33 43.33 31.67
263 5540 52.87 -3.32 50 60 10
307 5351 25.29 0 61.67 41.33 21.67
401 4927 50.57 -3.32 58.33 15 31.67
583 4190 31.03 0 28.33 41.67 20
891 3229 0 5 28.33 23.33 6.67
1003 2983 41.38 15 15 -1.66 -1.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 95 (گرایش جوشکاری)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضی خواص فیزیکی مواد خواص مکانیکی مواد شیمی فیزیک و ترمودینامیک
41 7893 17.86 33.33 55 73.33 61.67
48 7743 34.48 16.67 50 63.33 65
62 7551 2.03 5 81.67 66.67 50
97 7099 8.33 56.67 53.33 61.67 40
114 6874 53.57 25 53.33 30 56.67
170 6435 0 0 51.67 70 46.67
208 6149 29.89 13.33 53.33 36.67 43.33
259 5919 39.08 0 36.67 43.33 43.33
330 5597 25.29 0 61.67 41.33 21.67
392 5297 36.9 0 46.67 43.33 25
507 4704 20.24 0.03 31.67 53.33 16.67
634 4169 3.67 10 30 45 10
694 3911 27.59 0 38.33 20 1.67
891 3271 0 0 38.33 15 10
1047 2852 0 5 21.67 25 -8.32

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 95 (گرایشهای استخراج و خوردگی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضی خواص فیزیکی مواد خواص مکانیکی مواد شیمی فیزیک و ترمودینامیک
42 7489 17.86 33.33 55 73.33 61.67
48 7264 50.57 15 43.3 65 71.67
53 7194 8.33 56.67 53.33 61.67 40
75 6901 4.76 60 48.33 58.33 36.67
87 6788 36.67 8.33 76.67 50 41.67
177 5940 29.89 13.33 53.33 36.67 43.33
244 5527 0 10 45 53.33 53.33
292 5316 52.87 -3.22 63.33 26.67 28.33
317 5218 50.57 -3.32 58.33 15 31.67
395 4842 52.87 -3.32 50 60 10
447 4617 5.75 0 45 56.06 31.67
586 4039 80.95 0 6.67 16.67 26.67
609 3945 6.9 0 36.67 30 18.33
807 3319 0 0 33.33 23.33 20
879 3105 0 0 38.33 15 10
1074 2688 0 0 16.67 28.33 6.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 95 (گرایش سرامیک)

 

رتبه تراز میانگین درصد زبان عمومی و تخصصی ریاضی خواص فیزیکی مواد خواص مکانیکی مواد شیمی فیزیک و ترمودینامیک
58 7527 51.04375 36.67 8.33 76.67 50 41.67
63 7453 49.31 34.48 16.67 50 63.33 65
156 6471 43.335 8.33 -1.66 65 41.67 51.67
180 6312 40.8175 29.89 13.33 53.33 36.67 43.33
223 6090 39.79375 0 0 51.67 70 46.67
267 5839 38.12375 0 10 45 53.33 53.33
370 5383 35.24875 21.4 1.47 45 52 36.06
388 5280 33.78 36.9 0 46.67 43.33 25
574 4835 26.66625 14.99 0 35 20 36.67
694 3886 21.68 3.45 0 25 18.33 38.33
772 3574 18.74875 0 0 38.33 15 10
913 3164 16.45625 0 10 8.33 36.66 30
1159 2656 11.45125 14.94 20 6.67 -10 23.33

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 95 (گرایش بیومواد)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضی خواص فیزیکی مواد خواص مکانیکی مواد شیمی فیزیک و ترمودینامیک خواص مواد مهندسی و بیومترپال ها شیمی آلی و بیوشیمی فیزیولوژی و آناتومی
37 7590 17.86 33.33 55 73.33 61.67 0 0 0
62 7137 34.48 16.67 50 63.33 65 0 0 0
73 6993 2.03 5 81.67 66.67 50 0 0 0
91 6848 36.67 8.33 76.67 50 41.67 0 0 0
147 6282 2.3 55 26.67 50 40 5.26 0 0
211 5834 0 0 51.67 70 46.67 0 0 0
256 5615 0 41.07 0 0 0 35 36 33
300 5407 42.53 0 73.33 30 0 0 0 0
356 5181 37.93 0 41.67 40 25 0 0 0
476 4641 0 38.03 0 0 0 16.06 31.03 36.03
488 4593 18.29 0 0 0 0 28.6 20 56.67
924 3318 25 10 0 0 0 33.33 6.67 1.67
1000 3010 3.04 3.04 0 0 0 33.01 -8.03 20

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

جدول نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی در سال 94
خوا ص مکانیکی مواد شیمی فیزیک و ترمودینامیک ریاضی خواص فیزیکی مواد زبان  رتبه شناسایی رتبه جوشکاری رتبه استخراج فلزات رتبه سرامیک
61 65 45 45 0 9 100 76 65
10 10 10 10 10 10 10 10 10
60 40 20 48.33 3.33 170 207 187 194
8.33 0 20 20 18.89 1000 1167 945 1027
8.33 0 20 20 18.89 1000 1167 945 1027
8.33 0 20 20 18.89 1000 --- 945 ---
21.67 26.67 0 5 8.89 1488 1217 1253 1288
18 -7 -1.06 -5.01 -7.05 2662 2888 3166 3247
0 0 0 0 13.33 2917 2926 2688 2673

 

 نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی در سال 93

 

جدول درصدها و دانشگاههای قبولی برخی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد سال 93
رتبه زبان ریاضی خواص فیزیکی خواص مکانیکی شیمی فیزیک و ترمودینامیک دانشگاه قبولی گرایش قبولی نوع قبولی
47 3.33 68.33 53.33 55 51.67 تهران شناسایی و انتخاب مواد روزانه
166 17.78 30 38.33 55 65 تربیت مدرس شناسایی و انتخاب مواد روزانه
171   66.67 26.67 38.33 43.33 تهران شناسایی و انتخاب مواد شبانه
304 13.33 60 15 20 45 فردوسی مشهد شناسایی و انتخاب مواد روزانه
333 51.11   11.67 61.67 71.67 تهران شکل دادن فلزات شبانه
347 25.56 23.33 35 15 70 علم و صنعت استخراج فلزات روزانه
321 27.78 13.33 60 41.67 41.67 صنعتی اصفهان شناسایی و انتخاب مواد روزانه
215   25 31.67 63.33 75 علم و صنعت شناسایی و انتخاب مواد روزانه
799 36.67   26.67 36.67 40 سهند تبریز خوردگی شبانه

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نظر خود را بنویسید