کارنامه های کارشناسی ارشد هوافضا

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد مهندسی هوافضا- از سال 93 تا 97

در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد مهندسی هوا و فضا 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی هوا و فضا 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد هوا و فضا 97

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی هوا و فضا، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد هوا و فضا به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد مهندسی هوا و فضا با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد هوا و فضا شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی هوا و فضا - کارنامه های کارشناسی ارشد هوا و فضا 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی هوا و فضا 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد هوا و فضا قرار داده شده است. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هوا و فضا 97

(سهمیه عادی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) آئرودینامیک (ضريب 2) مکانیک پرواز (ضريب 2) سازه های هوایی (ضريب 2) طراحی اجسام پرنده (ضريب 2)
3 9441 15.56 5.26 16.67 71.93 18.33 62.22
98 5216 0 0 31.67 15.79 13.33 8.89
109 5089 3.33 45.61 15 14.04 0 20
111 5082 10 0 18.33 12.28 10 26.67
125 4935 0 93.33 0 5.26 5 0
138 4803 31.11 35.09 20 -5.25 -1.66 13.33
200 4193 60 0 0 5.26 0 33.33
285 3717 62.22 -3.5 -11.66 0 -6.66 35.56
403 3259 7.78 8.77 16.67 10.53 1.67 0
453 3119 0 0 10 0 -3.32 28.89
598 2751 6.67 0 0 0 0 28.89
668 2593 0 5.26 21.67 -10.52 -1.66 6.67
772 2425 46.67 0 1.67 0 -1.66 0
822 2350 12.22 21.05 5 0 0 -13.32
911 2236 3.33 -3.5 3.33 -8.76 0 17.78
1092 1978 11.11 0 3.33 5.26 0 0
1109 1952 0 15.79 3.33 -3.5 0 0
1360 1509 6.67 0 0 0 0 0
1381 1406 12.22 0 -5 3.51 -3.32 -11.1

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی هوا و فضا 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد هوا و فضا 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) آئرودینامیک (ضريب 2) مکانیک پرواز (ضريب 2) سازه های هوایی (ضريب 2) طراحی اجسام پرنده (ضريب 2)
8 85 5492 0 24.56 10 15.79 5 -8.88
21 207 4345 0 24.56 30 -5.25 10 20
34 325 3709 1.11 12.28 25 21.05 -5 0
55 524 3088 -8.88 7.02 20 5.26 0 0
84 802 2543 51.11 0 -1.66 5.26 0 0
95 916 2385 2.22 8.77 -5 -1.74 -5 37.78
1389 1592 1291 0 0 -1.66 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی هوا و فضا 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد هوا و فضا 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) آئرودینامیک (ضريب 2) مکانیک پرواز (ضريب 2) سازه های هوایی (ضريب 2) طراحی اجسام پرنده (ضريب 2)
41 1283 1937 6.67 5.26 5 0 0 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

جداول زیر از دانشجویان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته در رشته هوافضا جمع آوری شده است. تمامی دانشجویان اطلاعات درصدی و رتبه کنکور کارشناسی ارشد خود را در این سایت ذخیره کرده و به سایر متقاضیان کمک می کنند تا تخمینی از میزان درصدها و رتبه ها به دست بیاورند.

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

در جداول زير به برخي از قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی هوافضا به همراه درصدهاي آنها اشاره مي كنيم.​

 

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هوا فضا سال 96

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) رياضيات (ضریب 2) ائروديناميك (ضریب 2) مكانيك پرواز(ضریب 2) سازه هاي هوايي (ضریب 2) طراحي اجسام پرنده (ضریب 2)
31 6527 14.3 15.56 10.53 38.33 25 16.67 33.33
73 5423 17.31 سفید 82.46 13.33 سفید 26.67 سفید
172 4529 13.6 8.89 سفید 18.33 13.33 سفید 46.67
213 4334 16 20 -19.29 35 1.67 6.67 28.89
239 4238 17.22 -2.21 36.84 26.67 -5 25 -24.43
274 4068 15.76 37.78 سفید 8.33 5 3.33 37.78
335 3834 18.38 سفید 21.05 11.67 سفید 28.33 سفید
412 3561 15.14 48.89 -1.74 3.33 6.67 سفید 28.89
529 3266 17.67 6.67 -1.74 38.33 -10 -5 -6.66
546 3236 15.19 -1.1 5.26 13.33 15 3.33 4.44
691 2981 16.24 15.56 سفید 13.33 5 سفید 8.89
718 2934 14.94 -1.1 14.04 13.33 -6.66 18.33 -2.21
843 2756 14.81 7.78 سفید 0 3.33 -1.66 31.11
937 2640 16.83 سفید 10.53 1.67 -1.66 23.33 -6.66
1019 2547 16.33 14.44 14.04 -5 -1.66 1.67 11.11
1154 2403 15.78 6.67 سفید -8.32 20 -26.66 11.11
1415 2166 12.8 -6.66 7.02 13.33 سفید سفید سفید
1738 1872 15.99 6.67 -7.01 0 1.67 3.33 4.44
2124 1443 15.09 5.56 سفید سفید سفید 0 -11.1

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

 

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هوا فضا سال 95

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات آئرودینامیک مکانیک پرواز سازه های هوایی طراحی اجسام پرنده
16 7964 20 63.33 50 35 31.67 0
33 7412 26.67 65 45 18.33 33.33 0
50 7025 55.56 41.67 35 16.67 46.67 0
64 6726 6.67 73.33 25 25 31.67 0
74 6551 25.56 36.67 16.67 33.33 5 42.22
107 6666 0 73.33 26.67 23.33 18.33 0
108 6108 11 53 31 26 18 0
122 5973 0 55 15 18.33 40 0
134 5875 20.01 30 18.33 35 30 0
158 5643 18.89 45 26.67 10 31.67 0
181 5467 32.22 30 18.33 5 46.67 0
223 5207 0 51.67 10 23.33 28.33 0
275 4919 0 53.33 11.67 20 23.33 0
337 4631 0 46.67 21.67 0 28.33 -4.33
395 4418 11.11 11.11 15 35 0 22.22
423 4350 0 45 15 15 15 -4.43
516 3996 8.89 21.67 23.33 5 20 0
681 3618 0 15 6.67 13.33 13.33 20
807 3311 31.11 6.67 13.33 8.33 15 0
907 3161 0 0 18.33 23.33 21.67 -11.1
1197 2712 3.33 0 23.33 15 0 4.44

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هوا فضا سال 94

رتبه

زبان

ریاضیات

آیرودینامیک

مکانیک پرواز

سازه

طراحی هواپیما

1

2.2

53

61

51

57

48

3

28

58

38

38

55

48

8

12

68

43

31

42

44

9

38

61

48

40

22

45

18

40

69

49

35

9

35

24

1.1

70

24.5

41.6

1.75

75.5

33

28

50

28

26

24

64

72

44

55

3

21

23

60

78

43

60

36

16

3.5

37

83

0

53

42

38

28

17

85

-1

51

21

24

17

57

89

0

65

22.8

15

54.3

13.3

106

1.1

93.3

17.5

15

40.3

0

111

59

72

14

5

46

0

203

0

50

50

14

16

25

287

-6.6

75

17

18

40

0

295

4.4

70

15.7

5

40

-2.2

327

55

0

42

6.6

8.7

35.5

367

0

40

31

3

49

0

398

1.1

75

7

13

29

0

470

46

64

16

5

15

-2

473

18.8

38.3

5.2

11.6

0

60

521

0

50

8.7

26.6

0

35.5

555

6

84

7

30

-3

0

590

0

48

15

18

0

40

606

0

41

7

15

15.7

28

612

30

45

46

3.3

5

0

621

-3.3

56

22

1.6

33

0

667

7.7

55

19

0

21

0

789

27

44

20

16

14

2

863

3.3

33

1.7

19

26

26

670

0

5

37

7

7

38

900

-1.1

38.3

3.5

10

0

40

957

-1.1

65

8.7

5

10.5

0

995

27

53

5

11

1

0

میانگین

14.56

54.51

23.78

18.15

21.45

24.84

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نظر خود را بنویسید