نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد مهندسی مکانیک از سال 93 تا 97

داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مکانیک در سال 97 به داوطلبان ارشد مهندسی مکانیک 98 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده .است نمونه کارنامه های ارشد مکانیک 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مکانیک 97

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد مکانیک به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد مهندسی مکانیک با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد مکانیک شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد مکانیک- کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مکانیک 97، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک قرار داده شده است.

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 - گرایش ساخت و تولید

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 - گرایش طراحی کاربردی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 - گرایش  تبدیل انرژی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 - گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 - گرایش سیستم محرکه خودرو

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 - گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو ​

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو ​97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو ​97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو ​97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 - گرایش سازه بدنه خودرو

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو ​97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو ​97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو ​97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 - گرایش مکاترونیک

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 97

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 97

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک 97- کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایشهای ارشد ساخت و تولید و ارشد مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترونیک می باشد)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) حرارت و سیالات (ضريب 1) جامدات (ضريب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 1) ساخت و تولید (ضريب 4)
287 4840 8.89 10 -3.5 13.33 11.67 25
370 4612 5.56 30 17.54 21.67 23.33 0
467 4414 0 31.67 40.35 13.33 16.67 0
514 4330 0 10 38.33 30 10 0
561 4252 0 5 31.58 28.33 18.33 0
676 4063 0 6.67 1.67 1.67 11.67 30
733 3997 0 5 3.51 40 15 0
819 3907 0 8.33 21.05 26.67 1.67 0
838 3889 16.67 18.33 17.54 20 5 0
901 3822 27.78 20 19.3 11.67 15 0
963 3745 0 50 0 0 20 0
1056 3665 -1.1 -5 15.79 16.67 11.67 10
1296 3472 41.11 0 0 16.67 20 0
1826 3157 0 10 1.75 25 -1.66 0
2230 2972 44.44 0 31.58 6.67 0 0
2674 2805 14.44 0 21.05 10 0 0
3420 2597 16.67 0 23.33 8.33 0 0
3930 2483 72.22 0 0 0 0 0
4745 2328 17.78 1.67 -7.01 5 3.33 0
5577 2187 33.33 0 5.26 0 0 0
6696 2026 -6.66 0 15.79 -13.32 0 6.67
8551 1818 7.78 -10 -3.5 6.67 20 -5
10814 1615 -12.21 -1.66 12.28 -6.66 -20 5
12417 1485 0 -1.66 0 0 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایشهای ارشد ساخت و تولید و ارشد مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترونیک می باشد)

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) حرارت و سیالات (ضريب 1) جامدات (ضريب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 1) ساخت و تولید (ضريب 4)
53 662 4202 0 0 38.6 31.67 0 0
92 1233 3614 50 0 7.02 13.33 0 0
97 1337 3532 16.67 5 28.07 13.33 13.33 18.33
100 1387 3503 8.89 15 0 0 0 0
141 1878 3221 0 0 0 5 0 0
165 2103 3125 6.67 8.33 8.77 23.33 -5 18.33
167 2166 3097 34.44 3.33 19.3 3.33 10 0
167 2166 3097 0 21.67 15.79 8.33 3.33 0
184 2386 3009 36.67 5 17.54 3.33 10 0
223 2867 2837 86.67 0 0 0 0 0
265 3599 2637 0 11.67 5.26 1.67 10 0
273 3681 2620 0 13.33 24.56 6.67 -1.66 0
285 3856 2579 57.78 1.67 0 0 0 0
305 4261 2497 0 0 10.53 13.33 -1.66 0
320 4536 2445 0 1.67 22.81 3.33 3.33 0
347 4911 2378 7.78 -3.32 5.26 6.67 20 0
372 5208 2332 0 5 1.75 11.67 0 0
7978 8735 1875 8.89 0 -1.74 5 5 0
7995 8752 1873 16.67 0 0 0 0 6.67
10706 11463 1624 3.33 0 0 0 0 0
14658 15415 1048 -4.43 -20 -19.29 -6.66 -6.66 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایشهای ارشد ساخت و تولید و ارشد مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترونیک می باشد)

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) حرارت و سیالات (ضريب 1) جامدات (ضريب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 1) ساخت و تولید (ضريب 4)
86 3882 2574 1.11 -5 3.51 26.67 -1.66 0
9814 10571 1700 -2.21 0 1.75 0 -1.66 0
13271 14028 1407 0 -1.66 -10.52 -1.66 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 97

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایشهای ارشد طراحی کاربردی، ارشد مهندسی تسلیحات، ارشد مهندسی فناوری ماهواره و ارشد مهندسی ماشینهای ریلی می باشد)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) حرارت و سیالات (ضريب 2) جامدات (ضريب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 2)
257 4641 0 10 38.33 30 10
266 4621 0 5 31.58 28.33 18.33
304 4529 0 31.67 40.35 13.33 16.67
453 4169 0 5 3.51 40 15
515 4043 0 8.33 21.05 26.67 1.67
640 3829 5.56 20 17.54 11.67 15
695 3758 27.78 20 19.3 11.67 15
808 3591 4.44 20 14.04 13.33 6.67
871 3520 6.67 6.67 26.67 26.67 -6.66
922 3468 0 10 0 28.33 1.67
965 3412 0 13.33 3.51 18.33 8.33
996 3380 0 50 0 0 20
1018 3357 14.44 0 3.51 11.67 25
1198 3224 -1.1 -5 15.79 16.67 11.67
1430 3046 -2.21 6.67 8.77 20 10
1948 2789 21.11 3.33 3.51 11.67 8.33
3099 2436 -3.32 30 -1.74 5 3.33
3516 2345 2.22 10 0 10 -1.66
4335 2199 -1.1 -10 10 15 1.67
4999 2104 20 0 0 5 0
5492 2040 14.44 0 14.04 -3.32 6.67
6336 1942 28.89 6.67 -5.25 0 0
7554 1817 11.11 -6.66 8.77 -6.66 6.67
9392 1658 -2.21 0 -5.25 3.33 5
11902 1462 0 0 0 0 0
14241 837 11.11 1.67 1.67 -26.66 -13.32

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 97

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایشهای ارشد طراحی کاربردی، ارشد مهندسی تسلیحات، ارشد مهندسی فناوری ماهواره و ارشد مهندسی ماشینهای ریلی می باشد)

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) حرارت و سیالات (ضريب 2) جامدات (ضريب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 2)
34 338 4547 0 0 38.6 31.67 -6.66
69 804 3727 16.67 5 28.07 13.33 0
121 1487 3116 34.44 3.33 19.3 3.33 0
124 1506 3101 6.67 8.33 8.77 23.33 10
134 1626 3031 0 21.67 15.79 8.33 3.33
139 1701 2988 36.67 5 17.54 3.33 0
142 1721 2979 50 0 7.02 13.33 10
203 2537 2666 0 13.33 24.56 6.67 0
210 2639 2630 0 11.67 5.26 1.67 5
215 2668 2622 0 1.67 22.81 3.33 -1.66
225 2779 2594 0 0 10.53 13.33 3.33
236 2882 2562 7.78 -3.32 5.26 6.67 0
275 3510 2424 86.67 0 0 0 0
308 4045 2320 0 5 1.75 11.67 0
322 4260 2287 57.78 1.67 0 0 20
482 6488 1995 8.89 15 0 0 0
534 7265 1918 0 0 0 5 -5
561 7746 1872 8.89 0 -1.74 5 -1.66
619 8624 1794 16.67 0 0 0 0
747 11024 1609 3.33 0 0 0 13.33
14326 15495 519 -4.43 -20 -19.29 -6.66 10

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 97

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایشهای ارشد طراحی کاربردی، ارشد مهندسی تسلیحات، ارشد مهندسی فناوری ماهواره و ارشد مهندسی ماشینهای ریلی می باشد)

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) حرارت و سیالات (ضريب 2) جامدات (ضريب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 2)
54 2485 2682 1.11 -5 3.51 26.67 -1.66
8869 9792 1703 -2.21 0 1.75 0 0
13542 14711 1257 0 -1.66 -10.52 -1.66 -1.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای 97

(تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دارای یک کد ضریب هستند  و کد ضریب هر دو گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در ارشد مکانیک 3 می باشد. همچنین کد ضریب 3 در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی نیز می باشد)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) حرارت و سیالات (ضريب 3) جامدات (ضريب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 2)
217 4852 0 31.67 40.35 13.33 16.67
294 4580 0 5 31.58 28.33 18.33
318 4515 5.56 30 17.54 21.67 23.33
522 4031 0 0 3.51 40 30
585 3888 0 8.33 21.05 26.67 1.67
613 3835 27.78 20 19.3 11.67 15
672 3741 16.67 18.33 17.54 20 5
799 3579 0 15 31.58 5 0
808 3566 4.44 20 14.04 13.33 6.67
863 3502 3.33 -5 35.09 15 6.67
912 3436 6.67 6.67 26.67 26.67 -6.66
948 3403 0 50 0 0 20
1008 3329 43.33 3.33 17.54 15 -3.32
1206 3168 0 13.33 3.51 18.33 8.33
1463 2981 2.22 6.67 29.82 6.67 0
1928 2737 0 10 1.75 25 -1.66
2376 2583 77.78 -3.32 0 5 5
3275 2351 -3.32 30 -1.74 5 3.33
4447 2131 21.11 0 8.77 5 0
4782 2082 3.33 -1.66 3.51 11.67 -1.66
5631 1973 11.11 -6.66 8.77 -6.66 6.67
6247 1907 2.22 -3.32 0 6.67 5
9055 1658 0 0 0 1.67 0
11506 1474 0 -1.66 0 0 0
12797 1352 -7.77 0 3.51 -3.32 -1.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای 97

(تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دارای یک کد ضریب هستند  و کد ضریب هر دو گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در ارشد مکانیک 3 می باشد. همچنین کد ضریب 3 در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی نیز می باشد)

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) حرارت و سیالات (ضريب 3) جامدات (ضريب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 2)
33 345 4535 0 0 38.6 31.67 -6.66
65 669 3883 16.67 5 28.07 13.33 0
95 1137 3323 34.44 3.33 19.3 3.33 0
114 1346 3173 36.67 5 17.54 3.33 10
121 1426 3109 0 21.67 15.79 8.33 3.33
160 1821 2881 0 13.33 24.56 6.67 0
164 1856 2867 0 1.67 22.81 3.33 10
169 1871 2862 50 0 7.02 13.33 0
174 1923 2838 6.67 8.33 8.77 23.33 5
205 2336 2679 0 11.67 5.26 1.67 -1.66
237 2828 2530 7.78 -3.32 5.26 6.67 3.33
242 2900 2514 0 0 10.53 13.33 0
263 3228 2437 86.67 0 0 0 0
311 3929 2296 57.78 1.67 0 0 0
372 4768 2155 0 5 1.75 11.67 20
464 5988 2001 8.89 15 0 0 0
577 7668 1838 0 0 0 5 -5
607 8173 1797 16.67 0 0 0 -1.66
623 8367 1780 8.89 0 -1.74 5 0
737 10667 1610 3.33 0 0 0 13.33
14356 15501 419 -4.43 -20 -19.29 -6.66 10

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای 97

(تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دارای یک کد ضریب هستند  و کد ضریب هر دو گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در ارشد مکانیک 3 می باشد. همچنین کد ضریب 3 در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی نیز می باشد)

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) حرارت و سیالات (ضريب 3) جامدات (ضريب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 2)
84 3940 2295 1.11 -5 3.51 26.67 -1.66
223 9134 1724 -2.21 0 1.75 0 0
13728 14873 1187 0 -1.66 -10.52 -1.66 -1.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97-  کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 97

داوطلبان متقاضی کارشناسی ارشد گرایش  مهندسی پزشکی یا بیومکانیک کی توانند به جای درسهای باکس دینامیک و ارتعاشات و ساخت و تولید درسهای مبانی بیومکانیک و دروس پایه پزشکی را در کنکور جواب دهند. برای این که متوجه شوید رفتار داوطلبان در انتخاب دروس چگونه است ما همه درسها را در کنار هم آورده ایم ولی دقت داشته باشید که فقط باید دو باکس از 4 باکس عنوان شده جواب داده شوند.

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 3) ریاضیات (ضريب 4) حرارت و سیالات (ضريب 3) جامدات (ضريب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 3) ساخت و تولید (ضريب 3) مبانی بیومکانیک 1 و 2 (ضريب 3) دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی) (ضريب 3)
302 4580 5.56 30 17.54 21.67 23.33 0 0 0
345 4489 0 31.67 40.35 13.33 16.67 0 0 0
408 4349 0 10 38.33 30 10 0 0 0
479 4215 0 0 3.51 40 30 0 0 0
592 4009 57.78 0 0 0 0 0 14.04 26.67
611 3970 27.78 20 19.3 11.67 15 0 0 0
690 3874 16.67 18.33 17.54 20 5 0 0 0
727 3834 5.56 20 17.54 11.67 15 0 0 0
744 3816 0 5 3.51 40 15 0 0 0
875 3665 41.11 0 0 16.67 20 0 0 0
910 3624 0 50 0 0 20 0 0 0
928 3607 43.33 3.33 17.54 15 -3.32 0 -12.28 0
949 3591 8.89 10 -3.5 13.33 11.67 25 0 0
1009 3540 -2.21 6.67 8.77 20 10 6.67 22.81 6.67
1315 3304 44.44 0 31.58 6.67 0 0 0 0
1878 3016 10 13.33 15.79 13.33 5 0 0 0
2560 2759 6.67 10 5.26 10 0 0 0 0
3585 2506 -3.32 30 -1.74 5 3.33 -1.66 0 0
4326 2374 28.89 6.67 -5.25 0 0 5 0 0
4832 2293 35.56 0 5.26 0 0 0 0 0
6414 2074 1.11 0 10.53 -1.66 10 5 5.26 0
7850 1915 2.22 0 8.77 0 3.33 0 0 0
11746 1569 -4.43 5 0 0 0 0 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 3) ریاضیات (ضريب 4) حرارت و سیالات (ضريب 3) جامدات (ضريب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 3) ساخت و تولید (ضريب 3) مبانی بیومکانیک 1 و 2 (ضريب 3) دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی) (ضريب 3)
46 546 4203 0 0 38.6 31.67 0 0 0 13.33
74 909 3723 16.67 5 28.07 13.33 13.33 0 0 0
95 1192 3477 50 0 7.02 13.33 0 6.67 0 0
102 1333 3378 34.44 3.33 19.3 3.33 10 0 0 0
111 1495 3283 36.67 5 17.54 3.33 10 0 0 0
120 1572 3241 86.67 0 0 0 0 0 0 0
167 2012 3046 0 21.67 15.79 8.33 3.33 0 0 0
175 2135 2997 6.67 8.33 8.77 23.33 -5 0 0 0
212 2557 2841 57.78 1.67 0 0 0 0 0 -1.66
259 3293 2654 0 11.67 5.26 1.67 10 0 0 0
261 3331 2642 0 13.33 24.56 6.67 -1.66 0 0 0
280 3567 2590 8.89 15 0 0 0 18.33 0 0
298 3744 2557 0 1.67 22.81 3.33 3.33 0 0 0
308 3928 2518 7.78 -3.32 5.26 6.67 20 0 0 5
323 4228 2461 0 0 10.53 13.33 -1.66 0 0 0
383 5283 2300 0 0 0 5 0 18.33 0 0
423 5688 2243 0 5 1.75 11.67 0 0 0 0
471 6460 2147 16.67 0 0 0 0 0 1.75 0
637 8775 1906 8.89 0 -1.74 5 5 0 0 0
10879 11734 1641 3.33 0 0 0 0 0 0 0
14614 15469 965 -4.43 -20 -19.29 -6.66 -6.66 0 -19.29 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 3) ریاضیات (ضريب 4) حرارت و سیالات (ضريب 3) جامدات (ضريب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 3) ساخت و تولید (ضريب 3) مبانی بیومکانیک 1 و 2 (ضريب 3) دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی) (ضريب 3)
91 4387 2436 1.11 -5 3.51 26.67 -1.66 0 0 0
10293 11148 1693 -2.21 0 1.75 0 -1.66 0 0 0
13893 14748 1343 0 -1.66 -10.52 -1.66 0 0 0 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97-  کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) حرارت و سیالات (ضريب 3) جامدات (ضريب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 2)
259 4660 0 31.67 40.35 13.33 16.67
295 4551 5.56 30 17.54 21.67 23.33
344 4426 0 5 31.58 28.33 18.33
501 4088 0 0 3.51 40 30
587 3938 27.78 20 19.3 11.67 15
612 3886 16.67 18.33 17.54 20 5
630 3855 5.56 20 17.54 11.67 15
720 3734 0 5 3.51 40 15
814 3617 4.44 20 14.04 13.33 6.67
900 3513 0 50 0 0 20
929 3482 6.67 6.67 26.67 26.67 -6.66
950 3461 41.11 0 0 16.67 20
990 3423 0 15 31.58 5 0
1052 3364 60 0 7.02 13.33 5
1481 3054 -1.1 -5 15.79 16.67 11.67
1858 2858 -2.21 6.67 8.77 20 10
2328 2677 0 15 3.51 8.33 6.67
3569 2366 0 11.67 14.04 0 0
4240 2232 0 0 22.81 0 8.33
4810 2147 28.89 6.67 -5.25 0 0
5838 2009 0 5 0 1.67 5
6882 1897 6.67 0 0 5 3.33
9933 1632 17.78 5 -17.53 0 0
12860 1402 -12.21 -1.66 12.28 -6.66 -20

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) حرارت و سیالات (ضريب 3) جامدات (ضريب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 2)
40 396 4423 0 0 38.6 31.67 -6.66
68 762 3799 16.67 5 28.07 13.33 0
91 1157 3371 34.44 3.33 19.3 3.33 0
107 1321 3257 36.67 5 17.54 3.33 10
117 1394 3211 50 0 7.02 13.33 3.33
132 1544 3111 0 21.67 15.79 8.33 0
152 1741 3010 6.67 8.33 8.77 23.33 10
155 1767 2995 86.67 0 0 0 0
192 2262 2790 0 13.33 24.56 6.67 5
216 2538 2694 0 1.67 22.81 3.33 -1.66
219 2605 2676 57.78 1.67 0 0 3.33
226 2710 2644 0 11.67 5.26 1.67 0
259 3212 2518 0 0 10.53 13.33 0
278 3475 2460 7.78 -3.32 5.26 6.67 0
361 4680 2236 0 5 1.75 11.67 20
425 5504 2125 8.89 15 0 0 0
566 7554 1904 16.67 0 0 0 -5
587 7920 1868 0 0 0 5 -1.66
596 8113 1850 8.89 0 -1.74 5 0
9950 10820 1631 3.33 0 0 0 13.33
14633 15503 487 -4.43 -20 -19.29 -6.66 10

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) حرارت و سیالات (ضريب 3) جامدات (ضريب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 2)
77 3647 2428 1.11 -5 3.51 26.67 -1.66
8966 9836 1705 -2.21 0 1.75 0 0
13900 14770 1244 0 -1.66 -10.52 -1.66 -1.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) حرارت و سیالات (ضريب 1) جامدات (ضريب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 4)
206 4677 5.56 30 17.54 21.67 23.33
351 4196 0 31.67 40.35 13.33 16.67
456 3971 0 5 3.51 40 15
488 3923 0 50 0 0 20
525 3871 41.11 0 0 16.67 20
565 3811 5.56 20 17.54 11.67 15
647 3666 14.44 0 3.51 11.67 25
765 3527 0 8.33 21.05 26.67 1.67
818 3473 4.44 20 14.04 13.33 6.67
909 3368 0 13.33 3.51 18.33 8.33
1025 3258 0 10 0 28.33 1.67
1106 3189 8.89 10 -3.5 13.33 11.67
1455 2977 -1.1 -5 15.79 16.67 11.67
1911 2752 44.44 0 31.58 6.67 0
2397 2589 14.44 0 21.05 10 0
3505 2324 0 0 3.51 13.33 5
4220 2207 33.33 0 5.26 0 0
4761 2126 7.78 0 0 10 -3.32
5385 2053 21.11 0 8.77 5 0
5902 1988 1.11 0 10.53 -1.66 10
8905 1713 8.89 -1.66 0 1.67 0
13017 1399 2.22 0 0 0 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) حرارت و سیالات (ضريب 1) جامدات (ضريب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 4)
63 742 3653 0 0 38.6 31.67 -6.66
71 878 3511 16.67 5 28.07 13.33 0
92 1225 3190 34.44 3.33 19.3 3.33 0
101 1358 3111 36.67 5 17.54 3.33 10
109 1429 3071 50 0 7.02 13.33 3.33
125 1589 2995 86.67 0 0 0 0
153 1857 2865 0 21.67 15.79 8.33 10
176 2087 2773 6.67 8.33 8.77 23.33 0
179 2110 2764 7.78 -3.32 5.26 6.67 5
190 2170 2744 0 11.67 5.26 1.67 -1.66
208 2374 2677 57.78 1.67 0 0 3.33
313 3992 2306 0 1.67 22.81 3.33 0
317 4098 2288 0 0 10.53 13.33 0
320 4158 2278 0 13.33 24.56 6.67 0
355 4717 2201 0 5 1.75 11.67 20
393 5267 2125 8.89 15 0 0 0
496 6683 1975 8.89 0 -1.74 5 -5
552 7432 1904 16.67 0 0 0 -1.66
583 7813 1868 0 0 0 5 0
9967 10795 1631 3.33 0 0 0 13.33
14653 15481 639 -4.43 -20 -19.29 -6.66 10

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) حرارت و سیالات (ضريب 1) جامدات (ضريب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 4)
80 3809 2338 1.11 -5 3.51 26.67 -1.66
9625 10453 1655 -2.21 0 1.75 0 0
13293 14121 1368 0 -1.66 -10.52 -1.66 -1.66

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97-  کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) حرارت و سیالات (ضريب 2) جامدات (ضريب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 3)
244 4637 5.56 30 17.54 21.67 23.33
246 4632 0 0 3.51 40 30
320 4436 0 5 31.58 28.33 18.33
339 4399 0 10 38.33 30 10
359 4360 0 31.67 40.35 13.33 16.67
451 4149 0 5 3.51 40 15
585 3897 0 8.33 21.05 26.67 1.67
618 3843 27.78 20 19.3 11.67 15
724 3701 41.11 0 0 16.67 20
826 3568 4.44 20 14.04 13.33 6.67
920 3464 0 10 0 28.33 1.67
972 3420 0 13.33 3.51 18.33 8.33
1046 3350 60 0 7.02 13.33 5
1333 3116 -1.1 -5 15.79 16.67 11.67
1451 3051 77.78 -3.32 0 5 5
1864 2853 26.67 -1.66 7.02 8.33 8.33
2174 2726 0 15 3.51 8.33 6.67
2873 2521 2.22 6.67 29.82 6.67 0
3366 2407 0 0 3.51 13.33 5
4498 2202 20 0 0 5 0
4947 2138 21.11 0 8.77 5 0
5280 2096 0 0 12.28 1.67 11.67
6039 2003 1.11 0 10.53 5 5
7697 1825 11.11 -6.66 8.77 -6.66 6.67
11152 1551 -6.66 0 15.79 -13.32 0
13171 1380 0 0 0 -1.66 1.67

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) حرارت و سیالات (ضريب 2) جامدات (ضريب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 3)
41 458 4253 0 0 38.6 31.67 -6.66
69 853 3655 16.67 5 28.07 13.33 0
106 1358 3193 34.44 3.33 19.3 3.33 0
112 1395 3173 50 0 7.02 13.33 10
124 1530 3092 36.67 5 17.54 3.33 3.33
130 1593 3061 6.67 8.33 8.77 23.33 0
146 1778 2976 0 21.67 15.79 8.33 10
169 2038 2868 86.67 0 0 0 0
216 2683 2647 0 11.67 5.26 1.67 5
233 2845 2605 7.78 -3.32 5.26 6.67 -1.66
239 2920 2587 57.78 1.67 0 0 3.33
256 3181 2523 0 13.33 24.56 6.67 0
259 3254 2506 0 0 10.53 13.33 0
267 3364 2479 0 1.67 22.81 3.33 0
329 4298 2307 0 5 1.75 11.67 20
445 5999 2076 8.89 15 0 0 0
545 7383 1932 8.89 0 -1.74 5 -5
560 7578 1913 0 0 0 5 -1.66
579 7926 1879 16.67 0 0 0 0
10138 11004 1626 3.33 0 0 0 13.33
14628 15494 586 -4.43 -20 -19.29 -6.66 10

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) حرارت و سیالات (ضريب 2) جامدات (ضريب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 3)
61 2772 2623 1.11 -5 3.51 26.67 -1.66
9368 10234 1682 -2.21 0 1.75 0 0
13649 14515 1309 0 -1.66 -10.52 -1.66 -1.66

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97-  کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) حرارت و سیالات (ضريب 2) جامدات (ضريب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 3) ساخت و تولید (ضريب 2)
244 4597 5.56 30 17.54 21.67 23.33 0
304 4419 0 5 31.58 28.33 18.33 0
356 4304 0 10 38.33 30 10 0
560 3853 5.56 20 17.54 11.67 15 0
604 3786 27.78 20 19.3 11.67 15 0
654 3723 0 5 3.51 40 15 0
689 3662 0 50 0 0 20 0
702 3643 0 8.33 21.05 26.67 1.67 0
765 3579 8.89 10 -3.5 13.33 11.67 25
834 3503 14.44 0 3.51 11.67 25 0
926 3383 6.67 6.67 26.67 26.67 -6.66 13.33
1176 3179 0 15 31.58 5 0 0
1598 2909 44.44 0 31.58 6.67 0 0
1966 2736 26.67 -1.66 7.02 8.33 8.33 0
2091 2688 0 0 24.56 8.33 -1.66 0
2508 2567 -1.1 0 0 6.67 0 20
3821 2281 0 0 12.28 1.67 11.67 0
4423 2183 12.22 15 5.26 5 -1.66 0
5589 2025 2.22 15 0 0 -5 0
6139 1962 2.22 0 8.77 0 3.33 0
7635 1817 26.67 5 0 0 -1.66 0
11175 1533 0 0 1.75 -1.66 0 0
12938 1385 2.22 0 0 0 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) حرارت و سیالات (ضريب 2) جامدات (ضريب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 3) ساخت و تولید (ضريب 2)
45 507 4048 0 0 38.6 31.67 0 0
67 756 3702 16.67 5 28.07 13.33 13.33 0
98 1253 3209 34.44 3.33 19.3 3.33 10 18.33
116 1465 3080 36.67 5 17.54 3.33 10 0
138 1704 2952 0 21.67 15.79 8.33 3.33 0
141 1725 2942 50 0 7.02 13.33 0 18.33
182 2177 2743 0 11.67 5.26 1.67 10 0
193 2250 2722 7.78 -3.32 5.26 6.67 20 0
203 2347 2688 6.67 8.33 8.77 23.33 -5 0
226 2607 2621 0 1.67 22.81 3.33 3.33 0
242 2828 2558 0 13.33 24.56 6.67 -1.66 0
268 3227 2466 8.89 15 0 0 0 0
276 3365 2438 86.67 0 0 0 0 0
294 3714 2368 0 0 10.53 13.33 -1.66 0
317 4091 2302 0 0 0 5 0 0
320 4126 2297 57.78 1.67 0 0 0 0
403 5254 2134 0 5 1.75 11.67 0 0
584 7950 1858 8.89 0 -1.74 5 5 0
635 8714 1796 16.67 0 0 0 0 6.67
750 11159 1609 3.33 0 0 0 0 0
14358 15484 798 -4.43 -20 -19.29 -6.66 -6.66 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) حرارت و سیالات (ضريب 2) جامدات (ضريب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضريب 3) ساخت و تولید (ضريب 2)
97 4505 2237 1.11 -5 3.51 26.67 -1.66 0
9050 9982 1696 -2.21 0 1.75 0 -1.66 0
13332 14458 1335 0 -1.66 -10.52 -1.66 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 96

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 96 - ارشد گرایش تبدیل انرژی 96

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 96 - ارشد گرایش طراحی کاربردی 96

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 96 - ارشد گرایش ساخت و تولید 96

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 96 - ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 96

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 96 - ارشد گرایش مهندسی هسته ای 96

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 96 - ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 96

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 96 - ارشد گرایش سیستمهای دینامیکی خودرو 96

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 96 - ارشد گرایش سازه بدنه خودرو 96

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 96 - ارشد گرایش مکاترونیک 96

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی و کارشناسی ارشد گرایش مهندسی هسته ای 96

(تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دارای یک کد ضریب هستند  و کد ضریب هر دو گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در ارشد مکانیک 3 می باشد. همچنین کد ضریب 3 در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی نیز می باشد)

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي (ضریب 1) رياضيات (ضریب 2) باکس سیالات (ضریب 3) باکس جامدات (ضریب 2) ديناميك وارتعاشات (ضریب 2)
4 8938 11.11 15 53.33 50 53.33
17 7994 20 11.67 70 25 31.67
103 6589 سفید 25 40 33.33 18.33
155 6278 22.22 20 38.33 11.67 33.33
224 5844 سفید 8.33 48.33 30 10
337 5380 13.33 18.33 36.67 6.67 21.67
444 5082 سفید 5 26.67 23.33 21.67
533 4901 سفید سفید 36.67 20 18.33
596 4754 سفید 20 36.67 20 سفید
829 4335 سفید 53.33 -3.32 16.67 5
1194 3924 6.67 -20 26.67 0 33.33
1544 3606 2.22 سفید 18.33 13.33 15
1893 3371 62.22 13.33 6.67 6.67 -5
2179 3217 4.44 6.67 11.67 20 1.67
3091 2877 3.33 15 13.33 6.67 -1.66
3883 2656 64.44 0 0 -6.66 6.67
4440 2538 6.67 5 سفید 5 8.33
5752 2308 -2.21 0 -6.66 20 13.33
6117 2258 30 5 6.67 -5 سفید
7273 2112 سفید 6.67 3.33 سفید 0
8069 2025 2.22 20 0 -13.32 6.67
9262 1913 6.67 0 5 -3.32 سفید
11607 1736 سفید -1.66 سفید 5 5
13402 1623 -2.21 1.67 سفید سفید سفید
17271 1365 1.11 سفید سفید سفید سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 96

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایشهای ارشد طراحی کاربردی، ارشد مهندسی تسلیحات، ارشد مهندسی فناوری ماهواره و ارشد مهندسی ماشینهای ریلی می باشد)

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي (ضریب 1) رياضيات (ضریب 2) باکس سیالات (ضریب 2) باکس جامدات (ضریب 3) ديناميك وارتعاشات (ضریب 2)
3 9054 11.11 15 53.33 50 53.33
39 7348 20 11.67 70 25 31.67
98 6592 سفید 25 40 33.33 18.33
172 6094 سفید 18.33 36.67 26.67 25
214 5904 22.22 20 38.33 11.67 33.33
335 5384 67.78 -3.32 25 21.67 30
420 5103 سفید 5 26.67 23.33 21.67
499 4929 13.33 18.33 36.67 6.67 21.67
658 4620 73.33 15 5 25 1.67
748 4453 سفید 21.67 36.67 -5 21.67
1053 4074 12.22 26.67 -13.32 13.33 26.67
1599 3567 2.22 سفید 18.33 13.33 15
1849 3409 62.22 13.33 6.67 6.67 -5
2362 3157 30 سفید 0 21.67 -1.66
3425 2797 10 سفید 13.33 16.67 -1.66
4079 2637 -1.1 6.67 21.67 -1.66 1.67
5404 2389 7.78 6.67 3.33 1.67 5
6559 2222 6.67 6.67 8.33 سفید سفید
7384 2121 2.22 1.67 سفید 6.67 سفید
8235 2021 12.22 3.33 0 0 سفید
9859 1871 10 -1.66 3.33 0 5
10657 1809 5.56 سفید 3.33 -1.66 سفید
12779 1666 -6.66 5 سفید سفید سفید
13875 1597 سفید سفید سفید سفید سفید
16352 1439 -1.1 سفید سفید سفید سفید
17578 1334 6.67 سفید -6.66 سفید سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 96

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایشهای ارشد ساخت و تولید و ارشد مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترونیک می باشد)

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي (ضریب 1) رياضيات (ضریب 2) باکس سیالات (ضریب 1) باکس جامدات (ضریب 2) ديناميك وارتعاشات (ضریب 1) ساخت وتوليد (ضریب 4)
20 6921 11.11 15 53.33 50 53.33 سفید
130 5614 20 11.67 70 25 31.67 سفید
316 4980 12.22 13.33 20 6.67 -6.66 26.67
371 4842 22.22 20 38.33 11.67 33.33 سفید
415 4698 سفید 53.33 -3.32 16.67 5 سفید
602 4413 67.78 -3.32 25 21.67 30 سفید
851 4108 سفید 5 26.67 23.33 21.67 سفید
912 4054 -6.66 11.67 5 -23.32 0 31.67
1279 3765 12.22 26.67 -13.32 13.33 26.67 0
1869 3438 62.22 13.33 6.67 6.67 -5 سفید
2443 3202 64.44 0 0 -6.66 6.67 6.67
2825 3072 7.78 6.67 3.33 1.67 5 10
3610 2853 26.67 سفید 18.33 10 0 سفید
4812 2604 16.67 10 -5 18.33 -5 سفید
5529 2488 10 0 33.33 6.67 -20 سفید
6270 2377 -2.21 6.67 -20 0 0 13.33
7363 2236 -11.1 26.67 -13.32 0 -6.66 سفید
8687 2087 7.78 -3.32 -3.32 8.33 3.33 سفید
9397 2020 1.11 6.67 1.67 0 سفید سفید
13282 1701 -2.21 سفید 8.33 سفید سفید سفید
15211 1568 2.22 سفید سفید -1.66 سفید سفید
17821 1368 1.11 سفید سفید سفید سفید سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 96

داوطلبان متقاضی کارشناسی ارشد گرایش  مهندسی پزشکی یا بیومکانیک کی توانند به جای درسهای باکس دینامیک و ارتعاشات و ساخت و تولید درسهای مبانی بیومکانیک و دروس پایه پزشکی را در کنکور جواب دهند. برای این که متوجه شوید رفتار داوطلبان در انتخاب دروس چگونه است ما همه درسها را در کنار هم آورده ایم ولی دقت داشته باشید که فقط باید دو باکس از 4 باکس عنوان شده جواب داده شوند.

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي (ضریب 3) رياضيات (ضریب 4) باکس سیالات (ضریب 3) باکس جامدات (ضریب 4) ديناميك وارتعاشات (ضریب 3) ساخت وتوليد (ضریب 3) مباني بيومكانيك 1و2 (ضریب 3) دروس پايه پزشكي (ضریب 3)
6 8556 11.11 15 53.33 50 53.33 سفید سفید سفید
49 7183 20 11.67 70 25 31.67 سفید سفید سفید
142 6329 سفید 25 40 33.33 18.33 سفید سفید سفید
201 6042 22.22 20 38.33 11.67 33.33 سفید سفید سفید
242 5825 67.78 -3.32 25 21.67 30 سفید سفید سفید
375 5351 73.33 15 5 25 1.67 سفید سفید سفید
405 5261 سفید 8.33 48.33 30 10 سفید سفید سفید
535 4992 سفید 53.33 -3.32 16.67 5 سفید سفید سفید
648 4795 سفید 5 26.67 23.33 21.67 سفید سفید سفید
854 4512 سفید 21.67 36.67 -5 21.67 سفید سفید سفید
936 4426 سفید 20 36.67 20 سفید سفید سفید سفید
1091 4265 12.22 26.67 -13.32 13.33 26.67 0 -6.66 -13.32
1829 3697 27.78 15 13.33 8.33 سفید سفید سفید سفید
2479 3382 26.67 سفید 18.33 10 0 سفید سفید سفید
3177 3148 21.11 سفید 5 18.33 سفید سفید سفید 5
4157 2896 10 0 33.33 6.67 -20 سفید سفید سفید
4533 2818 7.78 6.67 3.33 1.67 5 10 1.67 سفید
5185 2693 6.67 13.33 -13.32 0 20 سفید سفید سفید
6284 2518 30 5 6.67 -5 سفید سفید سفید سفید
8012 2290 1.11 -1.66 8.33 -10 20 سفید سفید سفید
9665 2112 -6.66 -1.66 5 8.33 3.33 سفید سفید سفید
11516 1930 12.22 5 -3.32 سفید سفید سفید سفید -3.32
13221 1790 سفید سفید 1.67 سفید 5 سفید سفید سفید
16715 1523 سفید 5 5 -1.66 -5 -16.66 -13.32 -3.32

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 96

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي (ضریب 2) رياضيات (ضریب 3) باکس سیالات (ضریب 3) باکس جامدات (ضریب 3) ديناميك وارتعاشات (ضریب 2)
6 8609 11.11 15 53.33 50 53.33
26 7503 20 11.67 70 25 31.67
172 6079 22.22 20 38.33 11.67 33.33
200 5952 سفید 18.33 36.67 26.67 25
265 5606 67.78 -3.32 25 21.67 30
409 5154 13.33 18.33 36.67 6.67 21.67
529 4875 سفید 5 26.67 23.33 21.67
622 4696 سفید 21.67 36.67 -5 21.67
712 4554 سفید سفید 36.67 20 18.33
1209 3973 62.22 13.33 6.67 6.67 -5
1577 3662 27.78 15 13.33 8.33 سفید
2149 3316 4.44 6.67 11.67 20 1.67
2828 3051 11.11 0 0 13.33 26.67
3537 2845 -2.21 -13.32 30 -3.32 13.33
4193 2682 12.22 6.67 13.33 0 -6.66
5356 2460 7.78 6.67 3.33 1.67 5
6026 2356 -2.21 -1.66 11.67 1.67 6.67
7443 2167 2.22 20 -13.32 -13.32 6.67
8253 2072 2.22 1.67 سفید 6.67 سفید
9255 1974 -1.1 -1.66 -5 10 3.33
11610 1783 سفید سفید 1.67 سفید 5
13616 1644 10 -1.66 -3.32 -3.32 سفید
17161 1404 سفید سفید سفید سفید سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو 96

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي (ضریب 2) رياضيات (ضریب 3) باکس سیالات (ضریب 1) باکس جامدات (ضریب 3) ديناميك وارتعاشات (ضریب 4)
4 9025 11.11 15 53.33 50 53.33
89 6766 20 11.67 70 25 31.67
165 6203 22.22 20 38.33 11.67 33.33
195 6018 67.78 -3.32 25 21.67 30
222 5881 سفید 18.33 36.67 26.67 25
392 5229 سفید 53.33 -3.32 16.67 5
445 5068 12.22 26.67 -13.32 13.33 26.67
511 4912 سفید 5 26.67 23.33 21.67
767 4444 سفید 21.67 36.67 -5 21.67
923 4242 سفید 28.33 -1.66 8.33 18.33
1266 3901 11.11 0 0 13.33 26.67
1912 3450 2.22 سفید 18.33 13.33 15
2217 3309 6.67 13.33 -13.32 0 20
3274 2928 -2.21 0 -6.66 20 13.33
4388 2639 1.11 -1.66 8.33 -10 20
5322 2465 10 سفید 13.33 16.67 -1.66
6113 2339 30 5 6.67 -5 سفید
7226 2185 6.67 6.67 8.33 سفید سفید
8356 2059 15.56 سفید 10 -1.66 سفید
11270 1802 5.56 سفید 3.33 -1.66 سفید
15469 1528 -6.66 11.67 5 -23.32 0
18902 1052 -14.43 -13.32 13.33 0 -6.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - کارشناسی ارشد گرایش طراحی سازه بدنه خودرو 96

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي (ضریب 2) رياضيات (ضریب 3) باکس سیالات (ضریب 2) باکس جامدات (ضریب 4) ديناميك وارتعاشات (ضریب 3)
3 8873 11.11 15 53.33 50 53.33
61 7003 20 11.67 70 25 31.67
116 6379 سفید 25 40 33.33 18.33
199 5914 سفید 18.33 36.67 26.67 25
250 5704 67.78 -3.32 25 21.67 30
483 4948 سفید 5 26.67 23.33 21.67
525 4839 13.33 18.33 36.67 6.67 21.67
790 4409 12.22 26.67 -13.32 13.33 26.67
867 4294 سفید 21.67 36.67 -5 21.67
1340 3805 62.22 13.33 6.67 6.67 -5
1819 3465 2.22 سفید 18.33 13.33 15
2127 3307 35.56 15 3.33 3.33 سفید
2956 3000 21.11 سفید 5 18.33 سفید
3782 2762 6.67 13.33 -13.32 0 20
4366 2629 10 0 33.33 6.67 -20
5300 2454 7.78 6.67 3.33 1.67 5
6501 2279 30 5 6.67 -5 سفید
7594 2138 2.22 1.67 سفید 6.67 سفید
8307 2057 سفید 6.67 3.33 سفید 0
11979 1743 -2.21 سفید 8.33 سفید سفید
13823 1619 -2.21 1.67 سفید سفید سفید
15018 1546 سفید 5 5 -1.66 -5
18199 1272 -2.21 6.67 -20 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 96

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي (ضریب 1) رياضيات (ضریب 2) باکس سیالات (ضریب 2) باکس جامدات (ضریب 2) ديناميك وارتعاشات (ضریب 3) ساخت وتوليد (ضریب 2)
3 8849 8849 11.11 15 53.33 50 53.33
38 7282 20 11.67 70 25 31.67 سفید
139 6136 22.22 20 38.33 11.67 33.33 سفید
181 5920 سفید 18.33 36.67 26.67 25 سفید
284 5387 67.78 -3.32 25 21.67 30 سفید
351 5163 سفید 8.33 48.33 30 10 سفید
425 4976 13.33 18.33 36.67 6.67 21.67 -6.66
505 4781 سفید 21.67 36.67 -5 21.67 سفید
635 4556 سفید سفید 36.67 20 18.33 سفید
714 4425 سفید 53.33 -3.32 16.67 5 سفید
861 4205 12.22 26.67 -13.32 13.33 26.67 0
936 4125 73.33 15 5 25 1.67 سفید
1055 3995 6.67 -20 26.67 0 33.33 سفید
1628 3526 2.22 سفید 18.33 13.33 15 سفید
2163 3234 11.11 0 0 13.33 26.67 -13.32
2787 2996 26.67 سفید 18.33 10 0 سفید
3366 2833 6.67 13.33 -13.32 0 20 سفید
4249 2629 3.33 15 13.33 6.67 -1.66 سفید
5236 2450 10 سفید 13.33 16.67 -1.66 سفید
6332 2291 16.67 10 -5 18.33 -5 سفید
7407 2169 -6.66 -1.66 5 8.33 3.33 سفید
8498 2053 سفید 6.67 3.33 سفید 0 سفید
9036 2002 -1.1 -1.66 -5 10 3.33 سفید
11215 1821 -2.21 سفید 8.33 سفید سفید سفید
14679 1588 10 -1.66 -3.32 -3.32 سفید سفید
18158 1315 -14.43 -13.32 13.33 0 -6.66 0

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 95

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک سال 95 (گرایش تبدیل انرژی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی باکس ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات
20 8016 3.33 50 78.33 41.67 25
38 7591 77.78 21.67 55 35 35
39 7583 0 0 70 56.67 55
46 7438 25.56 50 41.67 46.67 38.33
57 7262 0 33.33 56.67 48.33 33.33
69 7082 0 30 60 46 28.33
96 6771 12.22 44.33 45 55 18.33
107 6675 0 28.33 63.33 33.33 36.67
129 6528 12.22 13.33 63.33 38.33 26.67
179 6202 0 38.33 46.67 45 15
256 5825 0 30 41.67 33.33 23.33
296 5681 44.44 8.33 38.33 33.33 23.33
360 5492 0 25 53.33 16.67 21.33
405 5383 0 38.33 28.33 35 23.33
510 5095 0 5 46.67 33.33 18.33
621 4916 28.89 23.33 23.33 26.67 21.67
700 4776 51.11 0 36.67 18.33 15
741 4693 0 13.33 46.67 20 3.33
868 4482 5.33 23.33 5 28.33 38.33
1039 4258 56.67 25 15 10 13.33
1101 4174 0 11.67 31.67 15 18.33
1193 4067 41.11 5 13.33 33.33 10
1243 4009 45.56 15 13.33 21.67 1.67
1597 3696 8.89 -1.66 30 22.33 5
1709 3609 12.22 10 3.33 28.33 25
1989 3430 30 0 16.67 13.33 15
2158 3327 2.22 8 21.67 -12.22 26.67
2442 3172 17.78 -13.32 20 13.33 13.33
3560 2754 31.11 5 6.67 20 -1.66
4070 2623 0 3.33 6.67 16.67 11.67
4518 2515 5.56 0 3.33 20 5

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک سال 95 (گرایش طراحی کاربردی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی باکس ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات
35 7536 3.33 50 78.33 41.67 25
36 7510 25.56 50 41.67 46.67 38.33
42 7412 0 0 70 56.67 55
53 7179 53.33 30 30 43.33 48.33
54 7158 0 33.33 56.67 48.33 33.33
73 6953 0 0 68.33 61.67 38.33
77 6909 12.22 44.33 45 55 18.33
91 6783 0 3.33 48.33 61.67 45
97 6722 0 30 31.67 48.33 55
135 6411 0 40 38.3 51.8 25
235 5870 -1.01 25 53.33 26 33.33
268 5719 0 30 41.67 33.33 23.33
333 5476 0 38.33 28.33 35 23.33
564 4964 28.89 23.33 23.33 26.67 21.67
656 4795 5.33 23.33 5 28.33 38.33
768 4602 0 8.33 8.33 55 5
954 4343 0 13.33 46.67 20 3.33
1144 4123 45.56 15 13.33 21.67 1.67
1314 3955 0 11.67 31.67 15 18.33
1444 3843 22.22 10 10 23.33 13.33
1682 3669 13.33 5 40 -3.32 26.67
1857 3536 34.44 0 31.67 3.33 15
2167 3363 60 1.67 0 20 1.67
2376 3253 0 5 10 28.33 0
2737 3079 7.78 15 0 25 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک سال 95 (گرایش ساخت و تولید)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی باکس ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات ساخت و تولید
128 6265 10 0 3.33 1.67 5 55
171 6025 42.22 10 38.33 41.67 35 0
214 5843 42.22 38.33 21.67 31.67 20 0
252 5728 0 35 38.33 41.67 15 0
300 5552 0 30 41.67 33.33 23.33 0
448 5172 -1.1 5 1.67 0 -1.66 46.67
508 5046 78.89 0 3.33 15 -1.66 18.33
686 4773 0 0 0 8.33 0 40
715 4730 23.33 20 13.33 16.67 10 13.33
757 4681 58.89 21.67 -10 30 16.67 0
823 4607 56.67 25 15 10 13.33 0
862 4549 7.78 15 0 25 0 16.67
979 4431 45.56 15 13.33 21.67 1.67 0
1351 4100 65.56 1.67 6.67 5 13.33 6.67
1638 3890 22.22 10 10 23.33 13.33 0
2003 3683 15.56 20 -6.66 20 -6.66 6.67

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک سال 95 (گرایش مکاترونیک)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی باکس ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات ساخت و تولید
46 7403 3.33 50 78.33 41.67 25 0
48 7330 53.33 30 30 43.33 48.33 0
97 6704 0 20 45 50 50 0
149 6348 0 26.67 55 35 43.33 0
271 5645 0 30 41.67 33.33 23.33 0
375 5319 42.22 18.33 38.33 41.67 10 0
475 5055 50 8.33 16.67 43.33 16.67 8.33
514 4976 5.33 23.33 5 28.33 38.33 0
750 4536 51.11 0 36.67 18.33 15 0
946 4281 56.67 25 15 10 13.33 0
1190 3988 47.78 15 16.67 3.33 18.33 0
1381 3830 0 13.33 23.33 40 3.33 0
1492 3742 22.22 10 10 23.33 13.33 0
2245 3266 8.89 -1.66 30 22.33 5 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک سال 95 (گرایش بیومکانیک)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی باکس ریاضیات حرارت و سیالات جامدات دینامیک و ارتعاشات ساخت و تولید دروس تخصصی مهندسی پزشکی (بیومکانیک) دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی)
28 7514 53.33 30 30 43.33 48.33 0 0  
34 7392 3.33 50 78.33 41.67 25 0 0  
77 6809 12.22 44.33 45 55 18.33 0 0  
103 6544 54.44 20 43.33 26.67 28.33 0 0  
153 6187 73.33 11.67 36.67 11.67 35 0 0 0
230 5820 44.44 8.33 38.33 33.33 23.33 0 0  
271 5659 -1.01 25 53.33 26 33.33 0 0  
428 5205 56.67 21.67 16.67 13.33 33.33 3.33 0  
598 4884 51.11 0 36.67 18.33 15 0 0  
1164 4184 15.56 18.33 0 0 0 0 26.67 25

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

نظر خود را بنویسید