نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برق

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد مهندسی برق - از سال 93 تا 97

داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی برق در سال 97 به داوطلبان ارشد برق سال 98 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد مهندسی برق 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد برق 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مهندسی برق 97

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد برق، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد مهندسی برق به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد برق با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد مهندسی برق شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­ آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های ارشد برق- کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد برق 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 97 - گرایش الکترونیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 97 - گرایش قدرت

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش قدرت 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش قدرت 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش قدرت 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 97 - گرایش الکترونیک قدرت

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 97 - گرایش مخابرات میدان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 97 - گرایش مخابرات سیستم

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 97 - گرایش کنترل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش کنترل 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش کنترل 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش کنترل 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 97 - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد برق 97 - گرایش مکاترونیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای الکترونیک - مهندسی پدافند غیرعامل - مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 1) الکترو مغناطیس (ضريب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 2)
99 6345 18.89 21.43 71.43 53.33 0 0 0 63.89
106 6288 43.33 40.48 61.9 37.78 0 0 0 41.67
250 5443 0 64.29 76.19 0 62.22 25 0 6.06
349 5089 0 40.48 61.9 6.67 0 16.67 0 60.61
445 4845 66.67 38.1 57.14 0 11.11 0 0 0
599 4501 67.78 28.57 0 17.78 0 0 0 63.64
906 4034 61.11 0 2.38 57.78 0 0 0 0
1004 3922 43.33 14.29 7.14 11.11 0 0 21.21 24.24
1121 3767 80 0 45.24 0 0 0 0 0
1562 3376 13.33 23.81 52.38 -6.66 20 22.22 -9.09 0
1684 3288 61.11 28.57 14.29 6.67 0 0 0 0
1857 3189 -1.1 28.57 16.67 28.89 2.22 22.22 -21.2 -9.09
2153 3045 0 2.38 11.9 37.78 0 0 0 6.06
2427 2929 2.22 -4.75 14.29 28.89 2.22 11.11 3.03 15.15
3020 2729 0 19.05 16.67 6.67 0 0 0 15.15
3765 2549 16.67 4.76 23.81 -6.66 -6.66 44.44 -9.09 15.15
4245 2452 15.56 -4.75 -4.75 11.11 11.11 22.22 15.15 3.03
5616 2248 0 0 19.05 0 22.22 19.44 0 0
6408 2154 13.33 -14.28 -14.28 42.22 11.11 11.11 -15.14 -6.06
7182 2074 -2.21 -2.38 19.05 -6.66 2.22 -22.21 22.22 18.18
8239 1983 24.44 -4.75 0 0 6.67 0 0 0
10181 1846 3.33 7.14 0 0 0 0 0 0
11152 1789 22.22 0 0 0 0 0 0 0
14339 1626 2.22 0 0 0 0 8.33 0 0
16228 1544 -4.43 0 -14.28 0 20 22.22 -9.09 0
20348 1328 -12.21 -7.13 23.81 4.44 4.44 -27.77 -18.17 -19.43
20873 1283 -5.55 -4.75 0 0 -2.21 -5.55 0 0

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای الکترونیک - مهندسی پدافند غیرعامل - مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری)

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 1) الکترو مغناطیس (ضريب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 2)
8 121 6237 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 0
17 339 5214 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 41.67
57 767 4326 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 0
58 731 4383 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
75 995 4038 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 -6.06
82 1063 3975 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 21.21
173 1982 3241 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 0
217 2540 2987 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
238 2795 2899 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 39.39
256 3116 2800 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 0
263 3024 2830 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 18.18
287 3539 2687 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
477 6249 2244 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
526 6897 2172 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
580 7552 2109 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
751 10267 1904 5.56 7.14 0 0 0 0 0 36.36
821 11296 1843 25.56 0 0 0 0 0 0 0
842 11777 1816 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
859 12074 1801 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
937 13248 1744 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1085 15522 1638 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
1134 16431 1600 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 18.18
9729 10743 1875 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای الکترونیک - مهندسی پدافند غیرعامل - مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری)

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 1) الکترو مغناطیس (ضريب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 2)
115 6086 2262 23.33 -2.38 7.14 0 0 0 0 -3.03
192 9285 1969 7.78 7.14 0 0 0 0 0 -3.03
298 13270 1743 15.56 0 0 -4.43 0 -2.77 0 0
18298 20026 1447 11.11 -7.13 -7.13 6.67 -4.43 8.33 0 -15.14
21660 23423 1186 0 -7.13 2.38 0 6.67 -2.77 0 9.09

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارشناسی ارشد گرایش قدرت 97

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای قدرت - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی سیستمهای انرژی - مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر - مهندسی هسته ای)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 2) الکترو مغناطیس (ضريب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 1)
18 8078 0 64.29 76.19 0 62.22 25 0 6.06
137 6362 0 57.14 78.57 0 0 33.33 0 27.27
208 5983 43.33 40.48 61.9 37.78 0 0 0 41.67
256 5791 66.67 38.1 57.14 0 11.11 0 0 0
339 5521 18.89 21.43 71.43 53.33 0 0 0 63.89
388 5331 0 40.48 61.9 6.67 0 16.67 0 60.61
562 4899 15.56 40.48 23.81 0 28.89 0 0 0
666 4681 13.33 23.81 52.38 -6.66 20 22.22 -9.09 0
675 4666 0 50 40.48 62.22 0 0 0 0
800 4416 3.33 28.57 26.19 -6.66 35.56 -5.55 11.11 21.21
902 4251 0 16.67 11.9 0 46.67 0 0 0
1169 3940 42.22 14.29 9.52 6.67 4.44 52.78 -9.09 9.09
1550 3609 -6.66 23.81 14.29 -6.66 0 22.22 33.33 39.39
1695 3499 0 42.86 16.67 0 0 11.11 0 9.09
2247 3177 0 0 19.05 0 22.22 19.44 0 0
2603 3036 4.44 21.43 11.9 0 0 5.56 0 6.06
2780 2979 30 7.14 11.9 35.56 0 0 0 0
3305 2824 32.22 0 7.14 0 11.11 0 0 0
3566 2753 11.11 23.81 4.76 2.22 11.11 -22.21 15.15 -9.09
4397 2573 2.22 -4.75 14.29 28.89 2.22 11.11 3.03 15.15
5791 2344 2.22 9.52 0 33.33 2.22 -8.32 0 -12.11
6548 2246 10 23.81 0 6.67 0 0 0 -3.03
7154 2179 4.44 7.14 0 6.67 20 -13.88 -9.09 3.03
8272 2062 20 7.14 -9.51 4.44 2.22 13.89 -6.06 -6.06
9883 1927 5.56 0 7.14 4.44 0 0 0 0
11596 1808 0 -4.75 0 0 0 0 0 6.06
13237 1713 6.67 2.38 9.52 0 0 0 -3.03 -9.09
16265 1571 4.44 -4.75 11.9 -11.1 2.22 -8.32 0 3.03
19441 1425 -4.43 -9.51 -4.75 4.44 0 0 0 6.06
21705 1267 -5.55 -4.75 0 0 -2.21 -5.55 0 0

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش قدرت 97

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای قدرت - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی سیستمهای انرژی - مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر - مهندسی هسته ای)

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 2) الکترو مغناطیس (ضريب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 1)
11 135 6432 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
22 274 5814 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 41.67
23 285 5794 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
75 992 4253 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 0
82 1053 4183 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 -6.06
95 1220 4011 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 21.21
99 1269 3967 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
128 1526 3747 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
142 1611 3674 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 39.39
229 2681 3120 0 14.29 21.43 0 0 25 0 0
269 3271 2934 0 0 19.05 0 24.44 0 0 18.18
279 3498 2870 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 6.06
289 3595 2846 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
376 4580 2625 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 0
478 6304 2356 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
758 10486 1954 5.56 7.14 0 0 0 0 0 36.36
800 11073 1917 25.56 0 0 0 0 0 0 0
832 11653 1878 21.11 0 0 0 0 0 0 0
839 11739 1872 0 2.38 9.52 0 0 0 0 -3.03
896 12541 1823 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
988 14019 1742 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
10076 11133 1912 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 18.18
14049 15461 1670 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش قدرت 97

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای قدرت - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی سیستمهای انرژی - مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر - مهندسی هسته ای)

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 2) الکترو مغناطیس (ضريب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 1)
141 6708 2306 23.33 -2.38 7.14 0 0 0 0 -3.03
219 9545 2026 7.78 7.14 0 0 0 0 0 -3.03
274 11851 1865 15.56 0 0 -4.43 0 -2.77 0 0
19299 20711 1433 11.11 -7.13 -7.13 6.67 -4.43 8.33 0 -15.14
21142 22554 1319 0 -7.13 2.38 0 6.67 -2.77 0 9.09

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 97

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 2) الکترو مغناطیس (ضريب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 2)
24 7871 0 64.29 76.19 0 62.22 25 0 6.06
148 6395 0 57.14 78.57 0 0 33.33 0 27.27
189 6146 43.33 40.48 61.9 37.78 0 0 0 41.67
263 5869 18.89 21.43 71.43 53.33 0 0 0 63.89
325 5659 0 40.48 61.9 6.67 0 16.67 0 60.61
519 5033 57.78 35.71 28.57 26.67 0 0 0 36.36
637 4781 15.56 40.48 23.81 0 28.89 0 0 0
711 4627 13.33 23.81 52.38 -6.66 20 22.22 -9.09 0
763 4551 0 50 40.48 62.22 0 0 0 0
871 4378 3.33 28.57 26.19 -6.66 35.56 -5.55 11.11 21.21
940 4259 34.44 28.57 35.71 0 0 16.67 0 21.21
1047 4111 80 0 45.24 0 0 0 0 0
1365 3786 42.22 33.33 4.76 -4.43 20 0 0 3.03
1621 3571 -6.66 23.81 14.29 -6.66 0 22.22 33.33 39.39
1717 3496 0 42.86 16.67 0 0 11.11 0 9.09
1760 3458 61.11 28.57 14.29 6.67 0 0 0 0
2142 3241 21.11 19.05 14.29 20 0 5.56 0 12.12
2212 3210 -1.1 28.57 16.67 28.89 2.22 22.22 -21.2 -9.09
2581 3048 0 35.71 4.76 0 11.11 0 0 0
3566 2750 4.44 14.29 14.29 6.67 0 -5.55 0 18.18
5327 2403 0 2.38 11.9 37.78 0 0 0 6.06
6288 2266 14.44 -4.75 14.29 2.22 0 0 0 12.12
7992 2077 2.22 4.76 2.38 11.11 2.22 11.11 -12.11 -5.55
8503 2032 3.33 11.9 0 0 -4.43 0 0 18.18
9210 1970 0 0 0 0 0 0 0 0
10938 1846 -4.43 23.81 4.76 -6.66 0 0 0 0
12734 1739 -1.1 11.9 -7.13 -4.43 -2.21 5.56 -3.03 9.09
13946 1672 6.67 0 -4.75 2.22 0 -11.1 0 0
15138 1610 4.44 2.38 0 0 0 0 0 0
16476 1552 -3.32 0 0 0 -2.21 0 0 0
20524 1345 -3.32 -2.38 -4.75 0 -2.21 -2.77 -2.77 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 97

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی)

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 2) الکترو مغناطیس (ضريب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 2)
17 183 6250 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
22 311 5797 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 41.67
27 373 5625 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
75 917 4457 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 0
89 1085 4201 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 -6.06
97 1197 4076 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 21.21
122 1422 3875 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
138 1597 3733 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 0
154 1706 3655 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 39.39
234 2730 3108 0 14.29 21.43 0 0 25 0 0
260 3049 2984 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 18.18
290 3427 2880 0 0 19.05 0 24.44 0 0 6.06
300 3354 2899 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 0
306 3776 2798 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
489 6357 2337 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
755 10548 1943 5.56 7.14 0 0 0 0 0 36.36
797 11176 1901 25.56 0 0 0 0 0 0 0
846 11853 1859 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
848 11883 1857 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 -3.03
870 12134 1842 21.11 0 0 0 0 0 0 0
992 14048 1739 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1081 15536 1663 3.33 0 4.76 0 0 0 0 18.18
10346 11429 1886 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 97

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی)

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 2) الکترو مغناطیس (ضريب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 2)
128 6245 2353 23.33 -2.38 7.14 0 0 0 0 -3.03
220 9600 2014 7.78 7.14 0 0 0 0 0 -3.03
282 12255 1835 15.56 0 0 -4.43 0 -2.77 0 0
20170 21746 1369 11.11 -7.13 -7.13 6.67 -4.43 8.33 0 -15.14
21213 22789 1292 0 -7.13 2.38 0 6.67 -2.77 0 9.09

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 97

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان موج و مخابرات نوری)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 1) الکترو مغناطیس (ضريب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 2)
126 6321 43.33 40.48 61.9 37.78 0 0 0 41.67
145 6165 18.89 21.43 71.43 53.33 0 0 0 63.89
185 5966 0 57.14 78.57 0 0 33.33 0 27.27
185 5966 0 64.29 76.19 0 62.22 25 0 6.06
292 5451 0 40.48 61.9 6.67 0 16.67 0 60.61
346 5264 66.67 38.1 57.14 0 11.11 0 0 0
377 5147 57.78 35.71 28.57 26.67 0 0 0 36.36
452 4948 0 50 40.48 62.22 0 0 0 0
985 4048 80 0 45.24 0 0 0 0 0
1585 3453 61.11 28.57 14.29 6.67 0 0 0 0
2012 3208 42.22 33.33 4.76 -4.43 20 0 0 3.03
2521 2986 23.33 7.14 9.52 33.33 4.44 8.33 0 0
3007 2828 38.89 -4.75 4.76 37.78 -6.66 0 0 0
3463 2703 -6.66 23.81 -4.75 11.11 2.22 -22.21 11.11 27.27
3658 2660 16.67 4.76 23.81 -6.66 -6.66 44.44 -9.09 15.15
4391 2511 22.22 7.14 21.43 0 -8.88 5.56 0 0
5522 2329 7.78 9.52 7.14 0 35.56 0 0 0
6864 2159 17.78 0 9.52 2.22 0 0 0 0
7330 2112 3.33 11.9 0 0 -4.43 0 0 18.18
8653 1987 10 7.14 2.38 0 0 0 0 0
11477 1791 1.11 4.76 -4.75 6.67 6.67 -2.77 0 3.03
14359 1640 18.89 0 0 0 0 0 0 0
17259 1516 0 0 0 0 0 0 0 0
20035 1386 2.22 0 0 0 0 0 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 97

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان موج و مخابرات نوری)

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 1) الکترو مغناطیس (ضريب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 2)
9 180 6077 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 0
35 545 4822 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 41.67
52 592 4734 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
65 850 4319 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 0
66 858 4309 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 -6.06
102 1278 3864 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 21.21
150 1722 3500 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 0
199 2324 3171 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
217 2524 3093 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 39.39
239 2866 2966 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 0
260 2989 2927 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 18.18
264 3321 2834 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
478 6155 2325 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
527 6744 2253 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
571 7450 2175 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
754 10259 1936 5.56 7.14 0 0 0 0 0 36.36
807 10966 1890 25.56 0 0 0 0 0 0 0
843 11559 1851 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
862 11860 1834 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
946 13376 1755 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1069 15429 1658 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
10007 11070 1884 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 18.18
16987 18447 1528 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 97

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان موج و مخابرات نوری)

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 1) الکترو مغناطیس (ضريب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 2)
118 6063 2336 23.33 -2.38 7.14 0 0 0 0 -3.03
198 9324 2006 7.78 7.14 0 0 0 0 0 -3.03
275 12217 1815 15.56 0 0 -4.43 0 -2.77 0 0
19776 21236 1401 11.11 -7.13 -7.13 6.67 -4.43 8.33 0 -15.14
22138 23598 1193 0 -7.13 2.38 0 6.67 -2.77 0 9.09

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 97

(کد ضریب 5 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای مخابرات سیستم - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی فناوری ماهواره ای - مهندسی مخابرات امنیتی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 1) الکترو مغناطیس (ضريب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 4)
126 6549 18.89 21.43 71.43 53.33 0 0 0 63.89
153 6401 43.33 40.48 61.9 37.78 0 0 0 41.67
234 5887 0 57.14 78.57 0 0 33.33 0 27.27
286 5576 0 64.29 76.19 0 62.22 25 0 6.06
365 5262 57.78 35.71 28.57 26.67 0 0 0 36.36
414 5156 67.78 28.57 0 17.78 0 0 0 63.64
494 4887 66.67 38.1 57.14 0 11.11 0 0 0
631 4600 0 50 40.48 62.22 0 0 0 0
918 4125 43.33 14.29 7.14 11.11 0 0 21.21 24.24
993 4031 34.44 28.57 35.71 0 0 16.67 0 21.21
1033 3991 0 26.19 21.43 0 0 0 18.18 39.39
1530 3491 13.33 23.81 52.38 -6.66 20 22.22 -9.09 0
2043 3140 35.56 4.76 4.76 4.44 4.44 0 9.09 18.18
2514 2928 4.44 14.29 14.29 6.67 0 -5.55 0 18.18
3243 2704 38.89 -4.75 4.76 37.78 -6.66 0 0 0
3684 2595 11.11 4.76 -4.75 0 -24.43 11.11 27.27 11.11
4537 2433 73.33 4.76 0 0 0 5.56 0 0
5140 2337 53.33 0 0 0 0 0 0 0
6717 2134 7.78 -7.13 16.67 0 0 11.11 0 2.78
7768 2032 0 -2.38 11.9 0 48.89 0 0 0
10900 1805 11.11 2.38 0 0 4.44 5.56 18.18 0
12303 1730 0 23.81 9.52 0 6.67 19.44 -6.06 -33.32
13734 1657 14.44 -4.75 -2.38 -11.1 8.89 -8.32 6.06 -6.06
15086 1593 0 0 0 0 0 0 0 0
16684 1524 4.44 -4.75 11.9 -11.1 2.22 -8.32 0 3.03
20265 1345 -3.32 -2.38 -4.75 0 -2.21 -2.77 -2.77 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 97

(کد ضریب 5 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای مخابرات سیستم - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی فناوری ماهواره ای - مهندسی مخابرات امنیتی)

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 1) الکترو مغناطیس (ضريب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 4)
11 251 5856 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 0
33 496 5015 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 41.67
59 741 4522 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 0
76 806 4418 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
102 1140 4008 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 -6.06
135 1562 3597 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 21.21
145 1644 3538 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 0
185 1957 3320 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 0
202 2366 3101 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 39.39
225 2603 3006 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
241 2837 2919 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 18.18
273 3277 2784 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
466 6126 2278 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
532 6974 2180 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
583 7612 2116 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
760 10326 1907 5.56 7.14 0 0 0 0 0 36.36
832 11282 1848 25.56 0 0 0 0 0 0 0
858 11766 1819 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
929 12905 1763 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
954 13280 1745 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1097 15526 1640 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
1140 16406 1602 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 18.18
10617 11731 1821 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 97

(کد ضریب 5 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای مخابرات سیستم - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی فناوری ماهواره ای - مهندسی مخابرات امنیتی)

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 1) الکترو مغناطیس (ضريب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 4)
104 5298 2391 23.33 -2.38 7.14 0 0 0 0 -3.03
203 9388 1973 7.78 7.14 0 0 0 0 0 -3.03
294 12905 1763 15.56 0 0 -4.43 0 -2.77 0 0
21369 22958 1248 11.11 -7.13 -7.13 6.67 -4.43 8.33 0 -15.14
21954 23543 1158 0 -7.13 2.38 0 6.67 -2.77 0 9.09

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارشناسی ارشد گرایش کنترل 97

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 4) الکترو مغناطیس (ضريب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 2)
46 7034 0 64.29 76.19 0 62.22 25 0 6.06
64 6777 0 57.14 78.57 0 0 33.33 0 27.27
162 5934 43.33 40.48 61.9 37.78 0 0 0 41.67
201 5767 0 40.48 61.9 6.67 0 16.67 0 60.61
229 5666 18.89 21.43 71.43 53.33 0 0 0 63.89
335 5266 66.67 38.1 57.14 0 11.11 0 0 0
467 4866 57.78 35.71 28.57 26.67 0 0 0 36.36
518 4747 42.22 14.29 9.52 6.67 4.44 52.78 -9.09 9.09
615 4560 13.33 23.81 52.38 -6.66 20 22.22 -9.09 0
691 4422 34.44 28.57 35.71 0 0 16.67 0 21.21
702 4411 0 50 40.48 62.22 0 0 0 0
848 4183 15.56 40.48 23.81 0 28.89 0 0 0
949 4052 16.67 4.76 23.81 -6.66 -6.66 44.44 -9.09 15.15
1000 3991 80 0 45.24 0 0 0 0 0
1393 3604 0 42.86 16.67 0 0 11.11 0 9.09
1640 3424 70 14.29 14.29 2.22 0 0 13.89 18.18
1733 3353 61.11 28.57 14.29 6.67 0 0 0 0
2433 3029 0 38.1 -2.38 0 0 8.33 12.12 6.06
2873 2864 56.67 14.29 0 0 0 0 0 0
3280 2750 20 7.14 7.14 0 37.78 0 0 0
4620 2471 0 -2.38 11.9 0 48.89 0 0 0
5244 2376 11.11 4.76 -23.8 2.22 2.22 22.22 0 22.22
6125 2253 2.22 14.29 0 6.67 0 0 0 15.15
6699 2187 4.44 14.29 -2.38 13.33 0 0 0 9.09
7813 2067 3.33 11.9 0 0 -4.43 0 0 18.18
8409 2013 0 0 9.52 -4.43 6.67 8.33 0 0
9792 1900 5.56 0 7.14 4.44 0 0 0 0
10319 1865 2.22 0 0 0 0 8.33 0 0
11778 1776 0 0 0 0 20 0 0 0
12679 1726 4.44 7.14 0 6.67 20 -13.88 -9.09 3.03
15344 1593 6.67 0 -4.75 2.22 0 -11.1 0 0
19552 1399 8.89 -14.28 -23.8 0 0 0 12.12 -21.2
21644 1232 -5.55 -4.75 0 0 -2.21 -5.55 0 0

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش کنترل 97

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن)

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 4) الکترو مغناطیس (ضريب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 2)
19 266 5596 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 0
36 520 4838 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 41.67
38 419 5117 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
65 841 4321 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 0
78 1021 4076 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 -6.06
144 1646 3542 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 21.21
146 1678 3521 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 0
149 1722 3490 0 14.29 21.43 0 0 25 0 0
175 1949 3352 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 39.39
178 1969 3344 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
265 3135 2883 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 18.18
304 3493 2790 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 6.06
415 5406 2430 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
456 5962 2355 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
496 6543 2281 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
561 7378 2192 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 36.36
764 10407 1929 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
808 11160 1881 25.56 0 0 0 0 0 0 0
843 11749 1844 0 2.38 9.52 0 0 0 0 -3.03
861 12031 1828 21.11 0 0 0 0 0 0 0
1021 14435 1704 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1074 15448 1654 3.33 0 4.76 0 0 0 0 18.18
10053 11116 1883 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش کنترل 97

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن)

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 4) الکترو مغناطیس (ضريب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 2)
129 6227 2321 23.33 -2.38 7.14 0 0 0 0 -3.03
220 9510 1998 7.78 7.14 0 0 0 0 0 -3.03
293 12616 1796 15.56 0 0 -4.43 0 -2.77 0 0
17807 19397 1483 11.11 -7.13 -7.13 6.67 -4.43 8.33 0 -15.14
21902 23492 1193 0 -7.13 2.38 0 6.67 -2.77 0 9.09

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 97

داوطلبان این گرایش از بین دو درس الکترومغناطیس و یا مقدمه ای بر مهندسی پزشکی، یکی را برای پاسخ دادن انتخاب می کنند

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 4) الکترو مغناطیس (ضريب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 4) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضريب 1)
117 6515 18.89 21.43 71.43 53.33 0 0 0 63.89 0
144 6346 0 57.14 78.57 0 0 33.33 0 27.27 0
152 6289 43.33 40.48 61.9 37.78 0 0 0 41.67 0
210 5969 0 40.48 61.9 6.67 0 16.67 0 60.61 0
398 5153 57.78 35.71 28.57 26.67 0 0 0 36.36 0
456 4996 67.78 28.57 0 17.78 0 0 0 63.64 0
599 4649 66.67 38.1 57.14 0 11.11 0 0 0 0
731 4392 42.22 14.29 9.52 6.67 4.44 52.78 -9.09 9.09 0
857 4215 34.44 28.57 35.71 0 0 16.67 0 21.21 0
913 4129 13.33 23.81 52.38 -6.66 20 22.22 -9.09 0 22.22
1059 3950 16.67 4.76 23.81 -6.66 -6.66 44.44 -9.09 15.15 11.11
1510 3521 61.11 0 2.38 57.78 0 0 0 0 0
2161 3138 23.33 7.14 9.52 33.33 4.44 8.33 0 0 0
2564 2975 4.44 21.43 11.9 0 0 5.56 0 6.06 0
3052 2800 0 19.05 16.67 6.67 0 0 0 15.15 0
4125 2547 0 35.71 4.76 0 11.11 0 0 0 0
5605 2306 2.22 9.52 0 33.33 2.22 -8.32 0 -12.11 0
6396 2207 0 23.81 9.52 0 6.67 19.44 -6.06 -33.32 0
8518 1997 7.78 2.38 7.14 0 0 -5.55 0 0 0
9886 1893 16.67 0 0 0 0 0 0 0 0
12628 1730 -2.21 0 2.38 0 -4.43 8.33 0 0 5.56
14365 1648 3.33 -4.75 0 0 0 0 0 0 -2.77
16248 1569 5.56 0 0 0 0 0 0 0 0
19600 1418 -2.21 16.67 -4.75 0 0 -8.32 0 -3.03 2.78
22755 1053 8.89 -14.28 -4.75 -6.66 0 0 0 -21.2 2.78

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 97

داوطلبان این گرایش از بین دو درس الکترومغناطیس و یا مقدمه ای بر مهندسی پزشکی، یکی را برای پاسخ دادن انتخاب می کنند

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 4) الکترو مغناطیس (ضريب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 4) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضريب 1)
12 244 5861 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18 16.67
28 443 5121 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39 0
61 769 4457 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36 -2.77
86 940 4220 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0 0
94 1124 4012 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0 13.89
128 1500 3649 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0 0
169 1934 3376 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18 0
179 2139 3272 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06 5.56
215 2337 3171 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67 0
250 2946 2944 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21 0
260 3077 2901 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0 0
276 3372 2808 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0 0
513 6739 2243 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0 0
585 7763 2136 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0 0
607 8081 2104 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0 8.33
637 8377 2079 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0 0
807 10984 1890 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0 0
849 11555 1853 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0 0
881 12146 1821 25.56 0 0 0 0 0 0 0 0
896 12525 1799 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0 0
957 13539 1748 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03 0
9462 10480 1924 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06 0
13089 14412 1706 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 97

داوطلبان این گرایش از بین دو درس الکترومغناطیس و یا مقدمه ای بر مهندسی پزشکی، یکی را برای پاسخ دادن انتخاب می کنند

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 4) الکترو مغناطیس (ضريب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 4) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضريب 1)
127 5924 2339 23.33 -2.38 7.14 0 0 0 0 9.09 -2.77
227 10052 1953 7.78 7.14 0 0 0 0 0 0 -2.77
13360 14683 1693 15.56 0 0 -4.43 0 -2.77 0 -3.03 0
19129 20452 1440 11.11 -7.13 -7.13 6.67 -4.43 8.33 0 -15.14 0
22429 23752 1145 0 -7.13 2.38 0 6.67 -2.77 0 -3.03 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 4) الکترو مغناطیس (ضريب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 1)
27 7809 0 64.29 76.19 0 62.22 25 0 6.06
141 6457 0 57.14 78.57 0 0 33.33 0 27.27
163 6346 43.33 40.48 61.9 37.78 0 0 0 41.67
176 6257 18.89 21.43 71.43 53.33 0 0 0 63.89
310 5682 0 50 40.48 62.22 0 0 0 0
413 5349 66.67 38.1 57.14 0 11.11 0 0 0
515 5099 57.78 35.71 28.57 26.67 0 0 0 36.36
645 4810 42.22 14.29 9.52 6.67 4.44 52.78 -9.09 9.09
744 4647 13.33 23.81 52.38 -6.66 20 22.22 -9.09 0
798 4569 15.56 40.48 23.81 0 28.89 0 0 0
954 4350 68.89 -14.28 -14.28 28.89 11.11 27.78 0 11.11
1006 4277 67.78 28.57 0 17.78 0 0 0 63.64
1441 3801 3.33 28.57 26.19 -6.66 35.56 -5.55 11.11 21.21
1621 3645 16.67 4.76 23.81 -6.66 -6.66 44.44 -9.09 15.15
2209 3288 70 14.29 14.29 2.22 0 0 13.89 18.18
2470 3172 0 26.19 21.43 0 0 0 18.18 39.39
3084 2952 0 38.1 -2.38 0 0 8.33 12.12 6.06
3512 2834 56.67 14.29 0 0 0 0 0 0
4885 2521 2.22 4.76 2.38 11.11 2.22 11.11 -12.11 -5.55
5659 2392 4.44 14.29 -2.38 13.33 0 0 0 9.09
7284 2176 14.44 -4.75 14.29 2.22 0 0 0 12.12
8310 2068 15.56 0 0 0 0 0 0 9.09
9614 1950 3.33 -4.75 7.14 -2.21 0 8.33 0 3.03
13625 1703 22.22 0 -2.38 0 -2.21 0 0 0
15239 1626 18.89 0 0 0 0 0 0 0
19975 1419 3.33 0 0 0 0 0 0 0
22228 1252 10 2.38 -4.75 -8.88 13.33 -8.32 -12.11 6.06

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 5 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 4) الکترو مغناطیس (ضريب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 1)
7 143 6469 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 0
23 265 5921 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 41.67
30 414 5471 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
36 513 5217 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 0
83 1110 4281 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 -6.06
84 1132 4252 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 21.21
118 1491 3885 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
137 1730 3711 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
196 2225 3399 0 14.29 21.43 0 0 25 0 39.39
197 2229 3398 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 0
330 4085 2784 0 0 19.05 0 24.44 0 0 18.18
346 4383 2712 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 6.06
352 4456 2697 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 0
396 4939 2599 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 0
569 7609 2224 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
607 8073 2174 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 36.36
788 11014 1923 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
9990 11040 1921 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 0
10712 11827 1870 25.56 0 0 0 0 0 0 -3.03
11129 12244 1842 21.11 0 0 0 0 0 0 0
11209 12324 1837 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
13641 14756 1702 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 18.18
14708 15823 1650 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 - کارنامه های سهمیه 25 درصد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 3) مدارهای الکتریکی (ضريب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضريب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضريب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضريب 4) الکترو مغناطیس (ضريب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضريب 1)
158 7451 2241 23.33 -2.38 7.14 0 0 0 0 -3.03
237 10116 1990 7.78 7.14 0 0 0 0 0 -3.03
13309 14424 1721 15.56 0 0 -4.43 0 -2.77 0 0
14680 15795 1651 11.11 -7.13 -7.13 6.67 -4.43 8.33 0 -15.14
21994 23109 1278 0 -7.13 2.38 0 6.67 -2.77 0 9.09

 

نمونه كارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش قدرت 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان 96

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش کنترل96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 96

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک 96

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای الکترونیک - مهندسی پدافند غیرعامل - مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری)

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي انگليسي (ضریب 2) رياضيات (ضریب 3) مدارهاي الكتريكي 1و2 (ضریب 3) الكترونيك (ضریب 4) ماشينهاي الكتريكي و تحلیل سیستمهای انرژی (ضریب 1) سيستمهاي كنترل خطي (ضریب 1) سيگنال هاو سيستم ها (ضریب 2) الكترومغناطيس (ضریب 2)
20 7900 سفید 55.56 84.44 51.11 سفید سفید 61.11 سفید
28 7682 2.22 48.89 73.33 47.62 سفید سفید 91.67 سفید
57 6981 سفید 55.56 73.33 7.14 60 52.78 80.56 سفید
65 6918 36.67 64.44 64.44 سفید 82.22 سفید 66.67 سفید
78 6813 31.11 57.78 66.67 26.19 سفید سفید 47.22 سفید
140 6183 42.22 31.11 33.33 37.78 سفید سفید 63.89 سفید
163 6059 سفید 64.44 80 سفید 93.33 22.22 سفید سفید
176 5973 سفید 28.89 64.44 21.43 سفید 33.33 63.89 سفید
222 5669 سفید 62.22 71.11 سفید 77.78 13.89 سفید سفید
273 5466 سفید 37.78 55.56 26.67 سفید سفید 41.67 سفید
326 1906 -16.66 4.44 6.67 7.14 4.44 5.56 5.56 سفید
507 4837 38.89 26.67 -2.21 14.29 13.33 سفید 72.22 سفید
735 4465 سفید 22.222 51.11 سفید سفید 25 55.56 سفید
861 4312 سفید 37.78 51.11 2.38 سفید سفید 25 5.56
998 4163 سفید 13.33 26.67 33.33 سفید سفید 25 سفید
1118 4031 -1.1 6.67 33.33 14.29 سفید سفید 41.67 سفید
1569 3672 66.67 4.44 6.67 23.81 سفید سفید سفید سفید
2492 3204 -3.32 33.33 11.11 2.38 8.89 5.56 16.67 5.56
3022 3028 -8.88 2.22 2.22 38.1 11.11 -13.88 -11.1 -5.55
4043 2776 2.22 4.44 31.11 سفید سفید 19.44 -2.77 سفید
5177 2571 44.44 8.89 -2.21 سفید سفید سفید 5.56 سفید
7240 2309 25.56 11.11 سفید سفید 8.89 سفید سفید سفید
8720 2170 2.22 -24.43 28.89 سفید 11.11 0 22.22 -11.1
10980 1997 6.67 4.44 -4.43 4.76 -4.43 5.56 -2.77 5.56
13289 1868 0 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
18741 1644 17.78 -2.21 سفید سفید سفید سفید سفید سفید
25092 1436 5.56 -6.66 4.44 -2.38 -6.66 2.78 0 -2.77

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش قدرت 96

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای قدرت - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی سیستمهای انرژی - مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر - مهندسی هسته ای)

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي انگليسي (ضریب 2) رياضيات (ضریب 3) مدارهاي الكتريكي 1و2 (ضریب 3) الكترونيك (ضریب 1) ماشينهاي الكتريكي و تحلیل سیستمهای انرژی (ضریب 4) سيستمهاي كنترل خطي (ضریب 2) سيگنال هاو سيستم ها (ضریب 1) الكترومغناطيس (ضریب 2)
5 8735 سفید 11.11 86.67 سفید 93.333 80.56 سفید 8.33
8 8668 سفید 64.44 80 سفید 93.33 22.22 سفید سفید
12 8598 36.67 64.44 64.44 سفید 82.22 سفید 66.67 سفید
16 8340 سفید 55.56 73.33 7.14 60 52.78 80.56 سفید
28 7815 سفید 62.22 71.11 سفید 77.78 13.89 سفید سفید
179 6226 سفید 55.56 84.44 51.11 سفید سفید 61.11 سفید
257 5857 2.22 48.89 73.33 47.62 سفید سفید 91.67 سفید
331 5553 44.44 44.44 53.33 سفید سفید 16.67 55.56 سفید
382 5390 سفید 28.89 64.44 21.43 سفید 33.33 63.89 سفید
438 5330 41.11 37.78 31.11 سفید 48.89 سفید سفید سفید
629 4884 15.56 -2.21 17.78 سفید 82.22 سفید سفید 8.33
700 4763 21.11 8.89 33.33 سفید 60 سفید 8.33 سفید
841 4554 سفید 37.78 55.56 26.67 سفید سفید 41.67 سفید
979 4371 4.44 -2.21 33.33 سفید 53.33 -2.77 سفید سفید
1183 4163 36.67 33.33 20 سفید 20 سفید سفید 2.78
1739 3716 سفید 20 24.44 سفید 35.56 سفید سفید سفید
2310 3378 -2.21 20 11.11 33.33 2.22 0 11.11 33.33
3130 3071 66.67 4.44 6.67 23.81 سفید سفید سفید سفید
4434 2745 -5.55 46.67 22.22 9.52 -6.66 -5.55 -8.32 -22.21
5455 2555 25.56 11.11 سفید سفید 8.89 سفید سفید سفید
6712 2384 16.67 سفید 22.22 -7.13 2.22 سفید سفید سفید
8097 2241 7.78 13.33 سفید سفید سفید سفید سفید سفید
11446 1976 10 سفید سفید سفید -2.21 سفید سفید سفید
13782 1846 6.67 4.44 -4.43 4.76 -4.43 5.56 -2.77 5.56
16340 1732 -7.77 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
18531 1649 -2.21 4.44 سفید 7.14 سفید -8.32 -11.1 سفید
21400 1552 سفید سفید 4.44 11.9 سفید سفید -8.32 سفید
25180 1422 0 -4.43 -2.21 سفید سفید سفید سفید سفید
28143 1283 -3.32 -6.66 -6.66 -4.75 سفید -11.1 11.11 سفید

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک قدرت 96

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي انگليسي (ضریب 2) رياضيات (ضریب 3) مدارهاي الكتريكي 1و2 (ضریب 3) الكترونيك (ضریب 1) ماشينهاي الكتريكي و تحلیل سیستمهای انرژی (ضریب 4) سيستمهاي كنترل خطي (ضریب 2) سيگنال هاو سيستم ها (ضریب 2) الكترومغناطيس (ضریب 1)
7 9128 36.67 64.44 64.44 سفید 82.22 سفید 66.67 سفید
10 8658 سفید 64.44 80 سفید 93.33 22.22 سفید سفید
12 8668 سفید 11.11 86.67 سفید 93.333 80.56 سفید 8.33
34 7829 سفید 62.22 71.11 سفید 77.78 13.89 سفید سفید
130 6708 سفید 55.56 84.44 51.11 سفید سفید 61.11 سفید
147 6590 2.22 48.89 73.33 47.62 سفید سفید 91.67 سفید
210 6262 10 35.56 55.56 سفید 68.89 -2.77 سفید سفید
271 5991 44.44 44.44 53.33 سفید سفید 16.67 55.56 سفید
290 5891 سفید 28.89 64.44 21.43 سفید 33.33 63.89 سفید
332 5708 36.67 46.67 48.89 26.19 سفید سفید 44.44 سفید
499 5302 42.22 31.11 33.33 37.78 سفید سفید 63.89 سفید
714 4881 سفید 37.78 55.56 26.67 سفید سفید 41.67 سفید
911 4593 4.44 -2.21 33.33 سفید 53.33 -2.77 سفید سفید
1038 4440 سفید سفید 44.44 سفید 51.11 سفید سفید سفید
1323 4142 36.67 33.33 20 سفید 20 سفید سفید 2.78
1836 3719 -1.1 6.67 33.33 14.29 سفید سفید 41.67 سفید
2909 3193 -2.21 13.33 سفید سفید 42.22 سفید سفید سفید
3258 3075 66.67 4.44 6.67 23.81 سفید سفید سفید سفید
4227 2816 -5.55 46.67 22.22 9.52 -6.66 -5.55 -8.32 -22.21
5155 2626 44.44 8.89 -2.21 سفید سفید سفید 5.56 سفید
5800 2516 -6.66 31.11 6.67 26.67 -4.43 0 -11.1 0
6892 2372 1.11 20 سفید سفید سفید سفید 8.33 سفید
8101 2242 7.78 13.33 سفید سفید سفید سفید سفید سفید
11527 1970 13.33 4.44 -4.43 8.89 11.11 -19.43 -5.55 سفید
14208 1826 2.22 2.22 -6.66 33.33 -15.55 11.11 22.22 -11.1
19532 1612 سفید 6.67 -2.21 -7.13 0 -2.77 5.56 سفید
27085 1348 -6.66 سفید سفید سفید سفید -5.55 سفید -5.55

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری قدرت 96

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي انگليسي (ضریب 2) رياضيات (ضریب 3) مدارهاي الكتريكي 1و2 (ضریب 3) الكترونيك (ضریب 2) ماشينهاي الكتريكي و تحلیل سیستمهای انرژی (ضریب 1) سيستمهاي كنترل خطي (ضریب 1) سيگنال هاو سيستم ها (ضریب 2) الكترومغناطيس (ضریب 4)
47 7350 سفید 55.56 84.44 51.11 سفید سفید 61.11 سفید
54 7183 سفید 55.56 73.33 7.14 60 52.78 80.56 سفید
81 6606 31.11 57.78 66.67 26.19 سفید سفید 47.22 سفید
108 6335 سفید 64.44 80 سفید 93.33 22.22 سفید سفید
153 6009 سفید 11.11 86.67 سفید 93.333 80.56 سفید 8.33
185 5808 سفید 28.89 64.44 21.43 سفید 33.33 63.89 سفید
203 8704 42.22 31.11 33.33 37.78 سفید سفید 63.89 سفید
351 5167 سفید 37.78 55.56 26.67 سفید سفید 41.67 سفید
436 4946 6.67 20 66.67 33.33 سفید سفید 27.78 سفید
551 4730 38.89 26.67 -2.21 14.29 13.33 سفید 72.22 سفید
664 4545 سفید 37.78 51.11 2.38 سفید سفید 25 5.56
755 4428 -2.21 20 11.11 33.33 2.22 0 11.11 33.33
902 4252 25.56 40 20 14.29 سفید 25 5.56 2.78
963 4192 41.11 37.78 31.11 سفید 48.89 سفید سفید سفید
1316 3872 -1.1 6.67 33.33 14.29 سفید سفید 41.67 سفید
1456 3771 36.67 33.33 20 سفید 20 سفید سفید 2.78
2175 3366 -3.32 33.33 11.11 2.38 8.89 5.56 16.67 5.56
2697 3164 15.56 -2.21 17.78 سفید 82.22 سفید سفید 8.33
3592 2907 سفید 20 24.44 سفید 35.56 سفید سفید سفید
4339 2739 36.67 4.44 11.11 -4.75 سفید سفید 2.78 سفید
5935 2479 22.22 4.44 8.89 سفید 22.22 سفید سفید سفید
6752 2375 1.11 20 سفید سفید سفید سفید 8.33 سفید
7685 2274 10 6.67 سفید -2.38 سفید سفید 0 11.11
8124 2232 -4.43 17.78 6.67 2.38 -4.43 -5.55 5.56 سفید
11653 1959 سفید -24.43 2.22 2.22 -6.66 -33.32 22.22 22.22
15020 1792 -2.21 11.11 -11.1 سفید -2.21 -5.55 5.56 2.78
18551 1658 17.78 -2.21 سفید سفید سفید سفید سفید سفید
25299 1435 5.56 -6.66 4.44 -2.38 -6.66 2.78 0 -2.77

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم 96

(کد ضریب 5 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای مخابرات سیستم - مهندسی راه آهن برقی - مهندسی فناوری ماهواره ای - مهندسی مخابرات امنیتی)

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي انگليسي (ضریب 2) رياضيات (ضریب 3) مدارهاي الكتريكي 1و2 (ضریب 3) الكترونيك (ضریب 2) ماشينهاي الكتريكي و تحلیل سیستمهای انرژی (ضریب 1) سيستمهاي كنترل خطي (ضریب 1) سيگنال هاو سيستم ها (ضریب 4) الكترومغناطيس (ضریب 2)
35 7529 سفید 55.56 73.33 7.14 60 52.78 80.56 سفید
48 7350 سفید 55.56 84.44 51.11 سفید سفید 61.11 سفید
87 6597 31.11 57.78 66.67 26.19 سفید سفید 47.22 سفید
132 6130 سفید 28.89 64.44 21.43 سفید 33.33 63.89 سفید
143 6028 42.22 31.11 33.33 37.78 سفید سفید 63.89 سفید
196 5736 سفید 64.44 80 سفید 93.33 22.22 سفید سفید
282 5337 38.89 26.67 -2.21 14.29 13.33 سفید 72.22 سفید
300 5263 سفید 37.78 55.56 26.67 سفید سفید 41.67 سفید
372 5033 8.89 15.56 37.78 4.76 سفید سفید 69.44 سفید
454 4874 6.67 20 66.67 33.33 سفید سفید 27.78 سفید
707 4405 سفید 37.78 51.11 2.38 سفید سفید 25 5.56
780 4311 10 35.56 55.56 سفید 68.89 -2.77 سفید سفید
876 4180 -1.1 6.67 33.33 14.29 سفید سفید 41.67 سفید
1483 3614 -2.21 20 11.11 33.33 2.22 0 11.11 33.33
1755 3435 36.67 33.33 20 سفید 20 سفید سفید 2.78
2048 3282 15.56 -6.66 28.89 7.14 -11.1 0 38.89 -5.55
2730 3003 4.44 -2.21 33.33 سفید 53.33 -2.77 سفید سفید
3434 2810 15.56 -2.21 17.78 سفید 82.22 سفید سفید 8.33
4149 2650 36.67 4.44 11.11 -4.75 سفید سفید 2.78 سفید
5491 2430 2.22 -24.43 28.89 سفید 11.11 0 22.22 -11.1
6189 2343 44.44 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
7309 2226 -4.43 17.78 6.67 2.38 -4.43 -5.55 5.56 سفید
9861 2016 2.22 11.11 0 14.29 37.78 25 -19.43 سفید
12407 1868 0 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
15010 1755 -7.77 -6.66 20 15.56 سفید -8.32 -11.1 سفید
18595 1627 17.78 -2.21 سفید سفید سفید سفید سفید سفید
23528 1470 سفید سفید 4.44 11.9 سفید سفید -8.32 سفید
26987 1334 -6.66 سفید سفید سفید سفید -5.55 سفید -5.55

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش کنترل 96

(کد ضریب 6 کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل کارشناسی ارشد گرایشهای کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن)

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي انگليسي (ضریب 2) رياضيات (ضریب 3) مدارهاي الكتريكي 1و2 (ضریب 3) الكترونيك (ضریب 1) ماشينهاي الكتريكي و تحلیل سیستمهای انرژی (ضریب 2) سيستمهاي كنترل خطي (ضریب 4) سيگنال هاو سيستم ها (ضریب 2) الكترومغناطيس (ضریب 1)
4 5621 سفید 55.56 73.33 7.14 60 52.78 80.56 سفید
17 7501 36.67 64.44 64.44 سفید 82.22 سفید 66.67 سفید
50 6714 46.67 28.89 64.44 سفید سفید 44.44 19.44 سفید
60 6598 سفید 62.22 71.11 سفید 77.78 13.89 سفید سفید
84 6415 سفید 55.56 84.44 51.11 سفید سفید 61.11 سفید
107 6245 سفید 28.89 64.44 21.43 سفید 33.33 63.89 سفید
135 6035 44.44 44.44 53.33 سفید سفید 16.67 55.56 سفید
238 5476 36.67 46.67 48.89 26.19 سفید سفید 44.44 سفید
366 5086 42.22 31.11 33.33 37.78 سفید سفید 63.89 سفید
403 4965 10 35.56 55.56 سفید 68.89 -2.77 سفید سفید
494 4790 سفید 28.89 35.56 سفید 93.33 8.33 سفید -5.55
563 4689 سفید 37.78 55.56 26.67 سفید سفید 41.67 سفید
667 4516 38.89 26.67 -2.21 14.29 13.33 سفید 72.22 سفید
728 4414 6.67 20 66.67 33.33 سفید سفید 27.78 سفید
889 4236 8.89 15.56 37.78 4.76 سفید سفید 69.44 سفید
935 4186 سفید 37.78 51.11 2.38 سفید سفید 25 5.56
1484 3701 36.67 33.33 20 سفید 20 سفید سفید 2.78
1978 3427 15.56 -2.21 17.78 سفید 82.22 سفید سفید 8.33
2263 3294 -3.32 33.33 11.11 2.38 8.89 5.56 16.67 5.56
2994 3027 -6.66 -6.66 20 4.76 2.22 33.33 11.11 -22.21
3958 2777 -5.55 46.67 22.22 9.52 -6.66 -5.55 -8.32 -22.21
4658 2636 3.33 22.22 -20 -9.51 28.89 5.56 -5.55 27.78
5327 2527 -2.21 11.11 2.22 14.29 -6.66 11.11 33.33 -11.1
7075 2311 2.22 -24.43 28.89 سفید 11.11 0 22.22 -11.1
9678 2068 -7.77 4.44 2.22 33.33 -6.66 11.11 0 2.78
12852 1875 3.33 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
16140 1728 -7.77 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
19868 1593 13.33 4.44 -4.43 8.89 11.11 -19.43 -5.55 سفید
23982 1459 سفید -2.21 سفید سفید سفید سفید سفید سفید
29281 1168 سفید -8.88 -2.21 7.14 -2.21 -8.32 -5.55 سفید

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 96

داوطلبان این گرایش از بین دو درس الکترومغناطیس و یا مقدمه ای بر مهندسی پزشکی، یکی را برای پاسخ دادن انتخاب می کنند

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي انگليسي (ضریب 2) رياضيات (ضریب 3) مدارهاي الكتريكي 1و2 (ضریب 3) الكترونيك (ضریب 1) ماشينهاي الكتريكي و تحلیل سیستمهای انرژی (ضریب 2) سيستمهاي كنترل خطي (ضریب 4) سيگنال هاو سيستم ها (ضریب 2) الكترومغناطيس (ضریب 1) مقدمه ای بر مهندسی پزشکی (ضریب 1)
10 8483 سفید 55.56 73.33 7.14 60 52.78 80.56 سفید سفید
29 7654 2.22 48.89 73.33 47.62 سفید سفید 91.67 سفید سفید
37 7749 سفید 55.56 84.44 51.11 سفید سفید 61.11 سفید سفید
56 7091 36.67 64.44 64.44 سفید 82.22 سفید 66.67 سفید سفید
68 6925 سفید 11.11 86.67 سفید 93.333 80.56 سفید 8.33 سفید
73 6835 سفید 28.89 64.44 21.43 سفید 33.33 63.89 سفید سفید
93 6530 31.11 57.78 66.67 26.19 سفید سفید 47.22 سفید سفید
117 6352 46.67 28.89 64.44 سفید سفید 44.44 19.44 سفید سفید
144 6087 42.22 31.11 33.33 37.78 سفید سفید 63.89 سفید سفید
157 6026 سفید 64.44 80 سفید 93.33 22.22 سفید سفید سفید
260 5500 سفید 62.22 71.11 سفید 77.78 13.89 سفید سفید سفید
323 5274 سفید 37.78 55.56 26.67 سفید سفید 41.67 سفید سفید
465 4882 8.89 15.56 37.78 4.76 سفید سفید 69.44 سفید سفید
516 4787 23.33 17.78 71.11 سفید سفید 25 13.89 سفید سفید
710 4479 25.56 40 20 14.29 سفید 25 5.56 2.78 سفید
919 4220 سفید 37.78 51.11 2.38 سفید سفید 25 5.56 سفید
1819 3497 -2.21 20 11.11 33.33 2.22 0 11.11 33.33 0
2252 3302 36.67 33.33 20 سفید 20 سفید سفید 2.78 سفید
3095 2993 سفید سفید 44.44 سفید 51.11 سفید سفید سفید سفید
4390 2696 2.22 11.11 0 14.29 37.78 25 -19.43 سفید سفید
5391 2521 44.44 8.89 -2.21 سفید سفید سفید 5.56 سفید سفید
6399 2384 -8.88 2.22 2.22 38.1 11.11 -13.88 -11.1 -5.55 13.89
7545 2259 سفید 4.44 6.67 سفید سفید سفید 13.89 سفید سفید
8628 2161 7.78 13.33 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
11822 1941 -6.66 2.22 2.22 -14.28 -4.43 0 22.22 -33.32 22.22
15613 1760 7.78 سفید 6.67 سفید سفید سفید سفید سفید سفید
22895 1511 5.56 -6.66 4.44 -2.38 -6.66 2.78 0 -2.77 سفید
28969 1247 سفید -8.88 -2.21 7.14 -2.21 -8.32 -5.55 سفید سفید

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 96 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 96

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي انگليسي (ضریب 2) رياضيات (ضریب 3) مدارهاي الكتريكي 1و2 (ضریب 3) الكترونيك (ضریب 4) ماشينهاي الكتريكي و تحلیل سیستمهای انرژی (ضریب 4) سيستمهاي كنترل خطي (ضریب 4) سيگنال هاو سيستم ها (ضریب 1) الكترومغناطيس (ضریب 1)
1 9747 سفید 11.11 86.67 سفید 93.333 80.56 سفید 8.33
6 9147 سفید 55.56 73.33 7.14 60 52.78 80.56 سفید
10 8709 سفید 64.44 80 سفید 93.33 22.22 سفید سفید
21 8240 36.67 64.44 64.44 سفید 82.22 سفید 66.67 سفید
36 7753 سفید 62.22 71.11 سفید 77.78 13.89 سفید سفید
49 7470 سفید 55.56 84.44 51.11 سفید سفید 61.11 سفید
91 7028 2.22 48.89 73.33 47.62 سفید سفید 91.67 سفید
148 6596 46.67 28.89 64.44 سفید سفید 44.44 19.44 سفید
183 6420 سفید 28.89 64.44 21.43 سفید 33.33 63.89 سفید
286 5982 10 35.56 55.56 سفید 68.89 -2.77 سفید سفید
357 4148 42.22 31.11 33.33 37.78 سفید سفید 63.89 سفید
598 5171 سفید 37.78 55.56 26.67 سفید سفید 41.67 سفید
648 5097 41.11 37.78 31.11 سفید 48.89 سفید سفید سفید
761 4931 25.56 40 20 14.29 سفید 25 5.56 2.78
898 4745 سفید 22.222 51.11 سفید سفید 25 55.56 سفید
986 4632 15.56 -2.21 17.78 سفید 82.22 سفید سفید 8.33
1356 4257 2.22 11.11 0 14.29 37.78 25 -19.43 سفید
1661 4002 36.67 33.33 20 سفید 20 سفید سفید 2.78
2339 3602 سفید 20 24.44 سفید 35.56 سفید سفید سفید
3606 3123 -6.66 -6.66 20 4.76 2.22 33.33 11.11 -22.21
4384 2914 22.22 4.44 8.89 سفید 22.22 سفید سفید سفید
5758 2656 1.11 6.67 11.11 سفید 11.11 8.33 سفید سفید
6707 2507 15.56 -6.66 28.89 7.14 -11.1 0 38.89 -5.55
7567 2396 44.44 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
8604 2277 1.11 20 سفید سفید سفید سفید 8.33 سفید
9832 2162 -7.77 2.22 -6.66 2.38 سفید 25 سفید سفید
12366 1972 10 سفید سفید سفید -2.21 سفید سفید سفید
16660 1749 -7.77 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
19839 1623 -4.43 13.33 سفید سفید -6.66 سفید سفید سفید
25870 1425 5.56 -6.66 4.44 -2.38 -6.66 2.78 0 -2.77

 

دریافت مشاوره رایگان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق سال 95

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های ارشد برق سال 95 (گرایش الکترونیک)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی الکترونیک سیستم‌های کنترل خطی الکترو مغناطیس تجزیه و تحلیل سیستم ها
21 7636 50 54.55 42.42 77.78 19.44 0 69.44
44 6980 68.89 23.22 42.42 66.66 0 0 88.88
58 6740 51.11 40 45.45 30.56 16.67 25 58.33
96 6367 5.56 56.67 51.52 69.44 19.44 0 41.67
115 6196 58.89 0 45.45 75 36.36 0 38.89
183 5710 0 53 9.09 61 19 16.68 58
216 5552 0 40 45.45 55.56 0 16.67 41.67
375 4999 0 30 39.39 52.78 0 0 47.22
440 4867 0 26.67 45.45 50 18.18 0 33.33
495 4747 21.11 30 36.36 22.22 18.18 8.33 41.67
552 4629 0 60 33.33 22.22 15.15 0 25
590 4556 0 30 36.36 27.78 36.36 5.56 25
698 4382 23.33 13.33 24.24 44.44 0 8.33 38.89
805 4259 23.33 10 15.15 33.33 15.15 0 52.78
849 4211 38.89 20 24.24 25 0 0 36.11
1010 4025 0 30 21.21 8.33 0 0 66.67
1070 3960 50 30 18.18 11.11 15.15 0 16.67
1144 3900 62.22 6.06 18.18 0 24.24 2.78 30.56
1265 3805 2.22 39.39 30.3 44.44 0 0 0
1437 3664 20 24.24 27.27 13.89 0 0 22.22
1682 3512 10.1 63.64 15.15 0 -6.06 22.22 0
1682 3512 10.1 63.64 15.15 0 -6.06 22.22 0
1916 3391 30 33.33 39.39 11.11 -11.1 8.33 -11.1
2000 3356 0 16.67 33.33 33.56 6.06 0 0
2271 3241 0 0 45.45 30.56 0 0 8.33
2421 3175 25.56 27.27 18.18 0 21.21 0 0

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های ارشد برق سال 95 (گرایش قدرت)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی ماشین های الکتریکی سیستم‌های کنترل خطی الکترو مغناطیس بررسی سیستم‌های قدرت
17 8258 0 63.64 45.45 63.89 27.78 8.33 69.44
22 8109 65.56 45.45 18.18 50 0 33.33 69.44
46 7455 32.22 50 33.33 54.55 24.24 0 61.11
71 7063 50 36.67 27.27 41.67 27.27 0 58.33
91 6800 32.33 6.67 45.45 41.67 45.45 23.89 25
104 6664 0 16.67 54.54 58.33 50 8.33 11.11
156 6343 30 26.67 33.33 41.67 22.22 16.67 38.89
239 5952 5.56 30 24.24 61.11 6.06 0 52.78
290 5733 0 16.67 12.12 55.56 18.18 0 72.22
357 5516 0 45.45 36.36 50 -3.03 0 25
414 5373 0 63.63 15.15 44.44 3.02 0 19
538 5095 0 40 24.24 38.39 6.06 0 33.33
622 4897 13.33 27.27 6.06 72.22 0 0 19.44
724 4730 60 24.04 0 33.33 0 0 33.33
827 4601 63.33 0 18.18 38.89 -3.03 0 16.67
985 3175 25.56 27.27 18.18 8.33 21.21 0 19.44
1030 4366 0 30 36.36 0 36.36 5.56 0
1144 4252 15.56 -9.09 15.55 33.33 27.27 11.11 22.22
1660 3901 30 33.33 39.39 0 -11.1 8.33 0
1840 3800 10.1 63.64 15.15 -11.1 -6.06 22.22 0
1910 3763 -2.21 27.27 15.15 0 27.27 0 22.22
2170 3635 6.67 20 15.15 11.11 27.27 0 -2

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های ارشد برق سال 95 (گرایش مخابرات)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی الکترونیک سیستم‌های کنترل خطی الکترو مغناطیس تجزیه و تحلیل سیستم ها
42 6922 0 60 72.73 36.11 9.09 25 58.33
49 6813 51.11 40 45.45 30.56 16.67 25 58.33
121 6089 71.11 26.67 18.18 55.56 0 30.56 61.11
182 5573 0 53 9.09 61 19 16.68 58
218 5437 0 40 45.45 55.56 0 16.67 41.67
355 4958 42.22 20 45.45 38.89 33.33 5.56 13.89
424 4799 8.89 26.67 21.11 38.78 33.33 11.11 37.21
532 4580 0 60 33.33 22.22 15.15 0 25
740 4261 23.33 13.33 24.24 44.44 0 8.33 38.89
839 4141 38.89 20 24.24 25 0 0 36.11
929 4036 0 30 21.21 8.33 0 0 66.67
1011 3964 62.22 6.06 18.18 0 24.24 2.78 30.56
1114 3864 0 30 42.42 16.67 6.06 0 25
1283 3729 53.33 20 6.06 38.39 0 0 11.11
1470 3610 0 0 45.45 50 18.18 0 0
1576 3546 33.33 0 24.24 27.78 0 0 22.22
1733 3457 22.22 9.09 27.27 13.96 6.06 0 22.22
2027 3318 28.89 20 18.18 0 33.33 0 2.78
2224 3233 0 6.67 36.36 25 9.09 0 11.11

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های ارشد برق سال 95 (گرایش کنترل)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی الکترونیک ماشین های الکتریکی سیستم‌های کنترل خطی تجزیه و تحلیل سیستم ها
45 7140 68.89 23.22 42.42 66.66 0 0 88.88
71 6722 51.11 40 45.45 30.56 0 16.67 58.33
86 6580 0 46.67 42.42 52.78 0 12.12 83.33
89 6560 3.33 73.33 45.45 47.47 0 21.21 42.42
148 6123 0 43.33 45.45 5.56 50 3.36 75
261 5633 32 21.01 36 8.38 45 22 38
332 5353 0 40 45.45 55.56 0 0 41.67
405 5153 8.89 26.67 21.21 38.89 11.11 33.33 38.89
557 4877 0 60 33.33 22.22 0 15.15 25
605 4797 0 30 36.36 27.78 0 36.36 25
794 4524 40 26.67 45.45 30.56 11.11 0 13.89
881 4419 36 24 0 21 0 21 55
966 4330 38.89 20 24.24 25 0 0 36.11
1099 4219 0 30 21.21 8.33 0 0 66.67
1213 4119 38.89 30 15.15 11.11 0 -6.06 30.56
1657 3813 -2.21 27.27 15.15 -11.1 0 27.27 44.44
1718 3782 20 24.24 27.27 13.89 0 0 22.22
1888 3682 33.33 0 24.24 27.78 0 0 22.22

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های ارشد برق سال 95 (گرایش مهندسی پزشکی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی الکترونیک سیستم‌های کنترل خطی الکترو مغناطیس تجزیه و تحلیل سیستم ها مهندسی پزشکی
82 6559 3.33 73.33 45.45 47.47 21.21 0 42.42 0
121 6212 13.33 50 42.42 61.11 18.18 0 52.78 0
193 5807 0 30 54.54 50 9.09 0 61.11 0
266 5443 0 40 45.45 55.56 0 16.67 41.67 0
303 5316 0 43.33 45.45 5.56 3.36 0 75 0
410 5034 8.89 26.67 21.11 38.78 33.33 11.11 37.21 0
483 4877 0 60 33.33 22.22 15.15 0 25 0
510 4828 0 30 36.36 27.78 36.36 5.56 25 0
613 4626 0 38 54 38 0 0 27 0
823 4345 40 26.67 45.45 30.56 0 0 13.89 0
954 4203 22.22 57.58 18.18 0 27.27 -8.32 19.44 0
1172 3977 -6.66 20 39.39 -11.01 15.15 33.33 44.44 0
1285 3886 53.33 20 6.06 38.39 0 0 11.11 0
1426 3782 20 24.24 27.27 13.89 0 0 22.22 0
1584 3682 33.33 0 24.24 27.78 0 0 22.22 0
1952 3488 12.22 26.67 -3.33 25 13.89 0 19.44 0

 

نمونه کارنامه های ارشد برق سال 95 (گرایش مکاترونیک)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی الکترونیک ماشین های الکتریکی سیستم‌های کنترل خطی مدار منطقی و ریزپردازنده‌ها
105 6743 58.89 0 45.45 75 0 36.36 0
116 6597 0 50 45.45 0 55.56 24.24 0
125 6535 0 16.67 54.54 0 58.33 50 0
130 6503 0 10 51 0 58 51 8
258 5911 40 26.67 45.45 30.56 11.11 0 33.33
380 5627 0 46.67 30.03 50 22.22 15.15 0
517 5323 5.56 50 21.21 0 55.56 13.89 0
594 5210 0 60 33.33 22.22 0 15.15 0
632 5159 0 30 36.36 27.78 0 36.36 0
956 4764 6.66 51.27 27.27 0 33.33 3.03 0
1209 4535 0 60 42.42 2.78 0 3.03 5.56
1231 4518 2.22 46.67 15.15 33.33 22.22 -9.09 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق

نظر خود را بنویسید