نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد حسابداری- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد حسابداری 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد حسابداری 97

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد حسابداری، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد حسابداری  به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد حسابدلری با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد حسابداری شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

 

کانال مشاوره ارشد حسابداری

 

تفسیر کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری:

کارنامه هایی که در زیر نمایش داده می شوند صرفاً برای اطلاع شما از حدود درصدها و رتبه هاست و به این معنی نیست که هر ساله با این درصد ها می توان به همان رتبه دست یافت، زیرا سطح سؤالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری و سطح آمادگی داوطلبان در هر سال متفاوت است. برای مثال اگر سطح سؤالات ریاضی در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری سال X سنگین باشد، از آنجا که میانگین کلی این درس در آزمون سال X پایین خواهد آمد، ممکن است 20%  درصد بسیار خوبی محسوب شود. اما در آزمون سال Y سطح سؤالات ساده باشد و با افزایش میانگین کلی این درس ، دیگر 20% درصد خوبی محسوب نشود.

 

نمونه کارنامه های ارشد حسابداری - کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد حسابداری 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد حسابداری قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97 - گرایش حسابداری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97 - گرایش حسابرسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97 - گرایش حسابداری مدیریت

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) حسابداری مالی (ضريب 3) حسابداری صنعتی (ضريب 2) حسابرسی (ضريب 2) ریاضی و آمار (ضريب 3)
23 8070 0 62.67 52 40 37.93
158 6397 0 50.67 64 42.67 3.45
168 6302 0 46.67 41.33 54.67 8.05
452 5077 27.78 38.67 20 32 6.9
490 4960 0 37.33 42.67 29.33 3.45
502 4918 0 34.67 6.67 37.33 13.79
596 4658 21.11 17.33 18.67 46.67 0
610 4616 3.33 34.67 18.67 37.33 0
643 4554 0 41.33 30.67 18.67 -1.14
710 4434 1.11 32 42.67 41.33 -2.29
741 4373 0 37.33 13.33 32 0
758 4343 -2.21 36 14.67 42.67 -1.14
804 4271 0 29.33 32 32 0
827 4226 0 12 45.33 25.33 5.75
880 4137 0 22.67 37.33 24 3.45
884 4132 58.89 8 6.67 24 0
969 4013 -1.1 24 9.33 21.33 22.99
1040 3933 0 29.33 14.67 29.33 -1.14
1353 3657 -2.21 10.67 25.33 9.33 19.54
1891 3343 6.67 22.67 9.33 4 8.05
2196 3227 0 20 34.67 10.67 -10.33
3333 2918 0 20 13.33 9.33 0
4742 2680 1.11 21.33 22.67 -6.66 1.15
6028 2538 0 2.67 13.33 21.33 0
6623 2484 0 5.33 16 6.67 0
8194 2359 8.89 5.33 -5.32 26.67 -2.29
8774 2319 0 6.67 -4 10.67 0
10042 2239 -1.1 4 -4 -10.66 11.49
10803 2196 0 6.67 0 5.33 0
12615 2099 6.67 -5.32 -5.32 9.33 0
14241 2024 -7.77 5.33 20 -1.32 -3.44
15680 1964 -2.21 5.33 0 13.33 0
16461 1932 -1.1 10.67 0 1.33 0
19265 1826 5.56 9.33 0 2.67 0
21509 1749 0 4 4 5.33 0
24945 1632 -7.77 -2.66 6.67 0 0
27513 1538 5.56 0 -2.66 2.67 -2.29
34124 1121 0 -14.66 -13.32 -1.32 -5.74

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) حسابداری مالی (ضريب 3) حسابداری صنعتی (ضريب 2) حسابرسی (ضريب 2) ریاضی و آمار (ضريب 3)
52 777 4425 7.78 29.33 24 18.67 0
54 789 4409 0 42.67 26.67 16 0
111 1872 3423 0 25.33 9.33 16 0
5745 6080 2566 6.67 -6.66 0 18.67 -1.14
8712 9047 2324 5.56 -2.66 0 22.67 0
9015 9350 2302 -1.1 13.33 10.67 0 6.9
12318 12653 2114 0 21.33 0 2.67 0
19080 19415 1832 0 4 0 -1.32 11.49
20400 20735 1787 0 0 2.67 6.67 2.3
20429 20764 1786 6.67 -13.32 -2.66 20 -2.29
21846 22181 1736 3.33 4 0 -1.32 5.75
23867 24202 1670 -1.1 2.67 -1.32 1.33 0
27026 27361 1556 10 1.33 -1.32 -6.66 -1.14

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) حسابداری مالی (ضريب 3) حسابداری صنعتی (ضريب 2) حسابرسی (ضريب 2) ریاضی و آمار (ضريب 3)
7 694 4558 0 49.33 28 20 -3.44
5937 6272 2547 0 12 4 14.67 6.9
6568 6903 2488 0 16 2.67 0 1.15
28368 28703 1504 -2.21 4 0 -2.66 0

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97-  کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) حسابداری مالی (ضريب 2) حسابداری صنعتی (ضريب 2) حسابرسی (ضريب 3) ریاضی و آمار (ضريب 3)
25 7989 0 62.67 52 40 37.93
136 6588 0 46.67 41.33 54.67 8.05
153 6471 0 50.67 64 42.67 3.45
428 5144 21.11 17.33 18.67 46.67 0
451 5081 0 34.67 6.67 37.33 13.79
576 4778 3.33 34.67 18.67 37.33 0
607 4686 1.11 32 42.67 41.33 -2.29
668 4564 -2.21 36 14.67 42.67 -1.14
726 4469 0 12 45.33 25.33 5.75
759 4400 58.89 8 6.67 24 0
799 4327 -2.21 14.67 12 45.33 0
858 4243 0 22.67 37.33 24 3.45
932 4153 0 20 61.33 16 0
997 4069 0 34.67 12 34.67 0
1024 4037 0 29.33 14.67 29.33 -1.14
1377 3709 0 14.67 46.67 14.67 0
1697 3516 -2.21 14.67 14.67 30.67 3.45
2695 3168 0 20 34.67 10.67 -10.33
3059 3074 0 29.33 0 22.67 0
3801 2920 3.33 1.33 8 21.33 6.9
4603 2800 18.89 2.67 8 6.67 3.45
5125 2729 -6.66 20 20 5.33 5.75
6124 2619 -1.1 0 8 21.33 -1.14
6916 2542 6.67 -1.32 20 1.33 0
8597 2408 -14.43 22.67 21.33 6.67 0
9591 2339 22.22 2.67 10.67 -1.32 -1.14
11827 2200 0 6.67 0 5.33 0
14440 2066 6.67 8 9.33 2.67 0
15551 2015 0 0 4 5.33 0
18069 1910 0 -29.32 1.33 20 0
20587 1814 0 8 2.67 4 0
24486 1678 0 -8 10.67 0 -2.29
26627 1600 0 -4 4 -2.66 3.45
33922 1210 0 -14.66 -13.32 -1.32 -5.74

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) حسابداری مالی (ضريب 2) حسابداری صنعتی (ضريب 2) حسابرسی (ضريب 3) ریاضی و آمار (ضريب 3)
56 834 4383 7.78 29.33 24 18.67 0
61 978 4183 0 42.67 26.67 16 0
2016 2182 3380 0 25.33 9.33 16 0
3940 4106 2895 6.67 -6.66 0 18.67 -1.14
5628 5794 2671 5.56 -2.66 0 22.67 0
12087 12253 2186 6.67 -13.32 -2.66 20 6.9
12593 12759 2161 -1.1 13.33 10.67 0 0
17791 17957 1921 0 21.33 0 2.67 11.49
18762 18928 1882 0 0 2.67 6.67 2.3
21579 21745 1779 0 4 0 -1.32 -2.29
24343 24509 1684 3.33 4 0 -1.32 5.75
24988 25154 1661 -1.1 2.67 -1.32 1.33 0
29280 29446 1496 10 1.33 -1.32 -6.66 -1.14

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) حسابداری مالی (ضريب 2) حسابداری صنعتی (ضريب 2) حسابرسی (ضريب 3) ریاضی و آمار (ضريب 3)
12 882 4315 0 49.33 28 20 -3.44
6034 6200 2627 0 12 4 14.67 6.9
9915 10081 2319 0 16 2.67 0 1.15
30086 30252 1460 -2.21 4 0 -2.66 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97-  کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) حسابداری مالی (ضريب 2) حسابداری صنعتی (ضريب 3) حسابرسی (ضريب 2) ریاضی و آمار (ضريب 3)
28 7873 0 62.67 52 40 37.93
134 6504 0 50.67 64 42.67 3.45
174 6191 0 46.67 41.33 54.67 8.05
448 4990 0 37.33 42.67 29.33 3.45
506 4802 0 49.33 30.67 37.33 -1.14
567 4633 21.11 17.33 18.67 46.67 0
593 4577 0 20 61.33 16 0
619 4521 1.11 32 42.67 41.33 -2.29
672 4406 3.33 34.67 18.67 37.33 0
748 4278 0 22.67 37.33 24 3.45
854 4077 0 37.33 13.33 32 0
860 4073 -2.21 36 14.67 42.67 -1.14
905 3995 0 14.67 46.67 14.67 0
1022 3853 2.22 4 36 25.33 8.05
1682 3388 0 32 13.33 24 0
2165 3176 6.67 22.67 9.33 4 8.05
2936 2958 12.22 32 8 0 3.45
4653 2679 3.33 1.33 8 21.33 6.9
5771 2552 8.89 8 -12 21.33 -1.14
9898 2239 8.89 5.33 -5.32 26.67 -2.29
12504 2107 10 0 4 8 -1.14
13960 2042 2.22 2.67 13.33 -1.32 -3.44
16878 1922 1.11 -2.66 5.33 10.67 0
20953 1780 0 8 2.67 4 0
30824 1425 2.22 -8 2.67 -5.32 -5.74

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) حسابداری مالی (ضريب 2) حسابداری صنعتی (ضريب 3) حسابرسی (ضريب 2) ریاضی و آمار (ضريب 3)
51 773 4337 7.78 29.33 24 18.67 0
57 852 4203 0 42.67 26.67 16 0
124 2174 3229 0 25.33 9.33 16 0
5270 5452 2602 6.67 -6.66 0 18.67 -1.14
8412 8594 2333 5.56 -2.66 0 22.67 0
9395 9577 2270 -1.1 13.33 10.67 0 6.9
18174 18356 1874 6.67 -13.32 -2.66 20 0
18319 18501 1869 0 21.33 0 2.67 11.49
19990 20172 1813 0 0 2.67 6.67 2.3
20763 20945 1787 0 4 0 -1.32 -2.29
23740 23922 1689 3.33 4 0 -1.32 5.75
25588 25770 1627 -1.1 2.67 -1.32 1.33 0
28335 28517 1528 10 1.33 -1.32 -6.66 -1.14

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) حسابداری مالی (ضريب 2) حسابداری صنعتی (ضريب 3) حسابرسی (ضريب 2) ریاضی و آمار (ضريب 3)
9 800 4295 0 49.33 28 20 -3.44
6961 7143 2444 0 12 4 14.67 6.9
8459 8641 2329 0 16 2.67 0 1.15
29741 29923 1472 -2.21 4 0 -2.66 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 96 در گرایش های مختلف:

در جداول زیر نمونه کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 96 به تفکیک گرایشها نشان داده شده است:

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری96 - کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری96 - کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری96 - کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 96

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری سال 96

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری سال 96 (گرایش حسابداری)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان عمومي وتخصصي (ضریب 2) حسابداري مالي (ضریب 3) حسابداري صنعتي (ضریب 2) حسابرسي (ضریب 2) رياضي و آمار (ضریب 3)
4 9407 20 45.56 72 52.78 58.67 60
5 9164 20 سفید 69.33 63.89 80 64.44
109 6725 18.98 7.78 62.67 50 57.33 17.78
129 6565 18.96 سفید 69.33 38.89 50.67 23.33
151 6422 18.91 -5.55 52 31.94 49.33 42.22
272 5767 18.59 سفید 44 33.33 46.67 28.89
297 5715 14.42 سفید 60 63.89 41.33 8.89
371 5467 17.05 سفید 58.67 56.94 41.33 -1.1
477 5159 15.75 46.67 64 30.56 4 -2.21
599 4936 17.07 سفید 38.67 41.67 60 سفید
646 4844 15.52 سفید سفید 15.28 46.67 61.11
1284 4068 15.61 -10 41.33 27.78 30.67 6.67
1690 3754 15.63 سفید 46.67 8.33 33.33 -1.1
1779 3705 17.04 سفید 45.33 6.94 5.33 12.22
2008 3599 17.21 سفید 9.33 1.39 80 سفید
3174 3204 19.38 2.22 2.67 12.5 34.67 5.56
4863 2898 16.38 سفید 16 11.11 24 2.22
5562 2809 13.95 -11.1 30.67 22.22 20 -10
9223 2495 14.78 7.78 13.33 4.17 18.67 سفید
11792 2346 14.95 سفید 22.67 -4.16 6.67 3.33
15075 2195 17.5 5.56 4 0 10.67 0
29209 1750 14.64 -2.21 2.67 1.39 10.67 سفید
42254 1336 17.04 سفید -12 -4.16 9.33 -12.21
45992 869 12.97 سفید -20 1.39 4 -5.55

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری سال 96 (گرایش حسابرسی)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان عمومي وتخصصي (ضریب 2) حسابداري مالي (ضریب 2) حسابداري صنعتي (ضریب 2) حسابرسي (ضریب 3) رياضي و آمار (ضریب 3)
4 9167 20 45.56 72 52.78 58.67 60
5 9160 20 سفید 69.33 63.89 80 64.44
116 6601 18.98 7.78 62.67 50 57.33 17.78
157 6314 18.96 سفید 69.33 38.89 50.67 23.33
278 5734 18.59 سفید 44 33.33 46.67 28.89
301 5641 17.59 10 41.33 34.72 48 22.22
368 5470 14.42 سفید 60 63.89 41.33 8.89
438 5243 17.05 سفید 58.67 56.94 41.33 -1.1
504 5094 17.07 سفید 38.67 41.67 60 سفید
566 4988 19.21 4.44 37.33 41.67 46.67 سفید
865 4524 15.75 46.67 64 30.56 4 -2.21
1074 4255 17.21 سفید 9.33 1.39 80 سفید
1445 3926 15.61 -10 41.33 27.78 30.67 6.67
1845 3662 18.29 3.33 37.33 25 17.33 سفید
1981 3592 15.63 سفید 46.67 8.33 33.33 -1.1
2865 3276 17.66 12.22 16 12.5 24 -1.1
3574 3106 15.57 28.89 12 4.17 21.33 سفید
4391 2956 16.38 سفید 16 11.11 24 2.22
6220 2732 17.83 0 6.67 6.94 8 13.33
7202 2639 18.25 سفید سفید سفید 28 سفید
8587 2533 15.81 سفید 5.33 12.5 20 سفید
10544 2412 17.81 سفید 14.67 2.78 10.67 -1.1
12158 2327 12.33 8.89 2.67 5.56 25.33 سفید
17636 2105 15.67 3.33 10.67 1.39 8 سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری سال 96 (گرایش حسابداری مدیریت)

 

رتبه تراز معدل موثر زبان عمومي وتخصصي (ضریب 2) حسابداري مالي (ضریب 2) حسابداري صنعتي (ضریب 3) حسابرسي (ضریب 3) رياضي و آمار (ضریب 3)
4 9321 20 45.56 72 52.78 58.67 60
6 9227 20 سفید 69.33 63.89 80 64.44
114 6684 18.98 7.78 62.67 50 57.33 17.78
161 6336 18.96 سفید 69.33 38.89 50.67 23.33
249 5850 14.42 سفید 60 63.89 41.33 8.89
309 5632 17.59 10 41.33 34.72 48 22.22
346 5536 17.05 سفید 58.67 56.94 41.33 -1.1
533 5032 17.07 سفید 38.67 41.67 60 سفید
602 4884 15.75 46.67 64 30.56 4 -2.21
1314 3979 15.61 -10 41.33 27.78 30.67 6.67
1544 3805 18.29 3.33 37.33 25 17.33 سفید
2022 3535 17.21 سفید 9.33 1.39 80 سفید
2564 3322 19.38 2.22 2.67 12.5 34.67 5.56
3121 3163 20 سفید 24 15.28 9.33 سفید
4354 2925 15.54 17.78 13.33 2.78 32 سفید
5736 2749 17.83 0 6.67 6.94 8 13.33
8622 2493 15.81 سفید 5.33 12.5 20 سفید
9845 2416 14.78 7.78 13.33 4.17 18.67 سفید
12276 2286 15.76 -3.32 -8 9.72 26.67 1.11
22328 1926 12.42 6.67 -12 11.11 14.67 2.22
33358 1634 16.58 -10 5.33 -4.16 1.33 2.22

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 95 در گرایش های مختلف:

در جداول زیر نمونه کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 95 به تفکیک گرایشها نشان داده شده است:

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری سال 95

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری سال 95 (گرایش حسابداری)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و آمار
21 8178 13.33 30.56 72 74.67 63.33
23 8076 0 65.28 60 57.33 60
25 7920 0 68.06 49.33 73.33 47.78
37 7400 0 37.37 73.4 68 68.34
62 7289 30 52.78 56 42.67 42.22
75 7089 0 51.39 45.33 64 54.44
79 7033 13.33 45.83 50.67 50.67 56.67
80 7031 0 47.22 36 73.33 52.22
86 7002 0 48.61 42.67 49.33 55.56
91 6961 0 31.94 38.67 66.67 63.33
92 6960 38.89 36.11 48 52 36.67
95 6954 0 43.06 41.33 52 57.78
109 6842 0 48 32 58 56
127 6714 37.78 58.33 53.33 68 0
133 6687 5.5 51.39 66.67 52 35.56
145 6603 0 63 35 64 40
150 6576 0 48.61 54.67 64 24.44
154 6564 0 30.56 34.67 58.67 56.67
156 6539 0 37.5 45.33 62.67 44.44
158 6533 0 37.5 64 52 38.89
161 6527 0 31.96 36 53.33 57.78
164 6507 0 52.78 50.67 30.67 41.11
166 6474 0 20.83 68 62.67 38.89
168 6467 0 50 60 56 25
190 6356 53.33 13.89 42.67 37.33 46.67
232 6150 0 47.22 29.33 48 42.22
260 6015 0 30 41 62.65 30
266 5994 62.22 26.39 45.33 46.67 0
286 5898 0 48.61 36 48 27.78
336 5700 0 20.83 5.33 54.67 67.78
367 5601 5.56 36.11 37.33 44 31.11
410 5461 0 44.44 36 56.67 15.56
447 5354 15.56 12.05 21.33 41.33 58.89
473 5287 0 25 36 49.33 40
538 5145 3.33 34.72 38.67 46.67 15.56
577 5055 0 1.53 22 37 68
607 5000 14.44 48.61 18.67 20 24.44
682 4856 0 0 40 52 48.89
715 4794 0 9 34 22 58
813 4630 -2.21 19.44 30.67 46.67 25.56
961 4406 3.33 22.22 52 21.33 8.89
1103 4243 0 36.11 30.67 46.67 0
1199 4136 0 38.89 4 28 17.78
1291 4055 52.22 -1 20 32 8.89
1367 3995 0 4.17 18.67 29.33 35.56
1766 3682 0 0 41.33 58.67 0
2099 3512 23.33 18.06 4 8 22.22
2246 3443 23.33 26.39 14.67 16 1.11
2424 3360 0 26.39 12 30.67 2.22
2679 3268 0 19.33 5.33 46.67 0
2886 3197 -2.21 18.06 32 22.67 -2.21
3555 3024 0 16.67 13.33 32 0
3768 2975 0 1.39 2.67 52 3.33
3989 2931 -1.01 13.5 6.67 30.67 0
4235 2884 31.11 18.06 0 0 -2.21
4837 2776 0 6.94 26.67 4 11.11
5231 2721 0 19.44 9.33 2.67 5.56
5977 2629 4.44 23.61 -1.32 0 2.22

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری سال 95 (گرایش حسابرسی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و آمار
12 8453 13.33 30.56 72 74.67 63.33
23 7987 0 65.28 60 57.33 60
27 7807 0 68.06 49.33 73.33 47.78
62 7171 0 31.94 38.67 66.67 63.33
65 7149 0 47.22 36 73.33 52.22
77 7036 30 52.78 56 42.67 42.22
81 7115 0 34.67 68.67 40.67 66.67
85 6971 20 30.56 34.67 60 48.89
95 6932 13.33 45.83 50.67 50.67 56.67
114 6804 0 48 32 58 56
135 6674 37.78 58.33 53.33 68 0
186 6396 26.67 40.28 48 54.67 32.22
237 6190 0 18.06 56 56 46.67
359 5679 3.33 19.44 30.67 40 65.56
415 5541 15.56 12.05 21.33 41.33 58.89
447 5429 0 25 36 49.33 40
518 5248 0 0 40 52 48.89
760 4824 -2.21 19.44 30.67 46.67 25.56
866 4658 0 15.28 24 54.67 23.33
957 4534 7.78 13.89 33.33 44 15.56
1084 4286 25.56 2.78 29.33 4 48.89
1461 4002 3.33 13.89 18.67 20 24.44

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کانال مشاوره ارشد حسابداری

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری سال 95 (حسابداری مدیریت)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و آمار
14 8491 13.33 30.56 72 74.67 63.33
17 8238 0 65.28 60 57.33 60
64 7225 30 52.78 56 42.67 42.22
74 7066 0 51.39 45.33 64 54.44
96 6942 0 31.94 38.67 66.67 63.33
105 6874 0 20.83 68 62.67 38.89
142 6595 34.44 47.22 52 57.33 13.33
149 6537 0 37.5 45.33 62.67 44.44
169 6421 0 23.61 66.67 70.67 27.78
216 6236 0 18.06 56 56 46.67
255 6085 5.56 40.28 54.67 50.67 24.44
373 5627 3.33 19.44 30.67 40 65.56
397 5716 0 26.39 53.33 36 36.67
461 5379 15.56 12.05 21.33 41.33 58.89
529 5202 0 0 40 52 48.89
642 4951 0 23.61 32 46.67 37.78
807 4640 14.44 48.61 18.67 20 24.44
1230 4118 20 8.33 38.67 40 12.22
1675 3741 0 38.89 4 28 17.78

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حسابداری در سال 94 

 

در جدول زیر نمونه کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 94 به تفکیک گرایشها نشان داده شده است:

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد حسابداری در سال 94
ریاضی و آمار حسابداری صنعتی حسابرسی حسابداری مالی زبان عمومی و تخصصی رتبه در کلیه گرایشها
17.78 16.67 65.33 29.33 22.22 158
46.67 66 24 41 3 227
41.11 30.56 62.67 20 0 476
7.5 22.22 36 25.33 33.33 691
0 26.39 44 -8 0 975
32.22 19.44 36 10.67 0 1213
0 29.17 41.33 12 0 1702
-9.03 0 29.33 -2.66 31.11 2534
1.11 2.78 26.67 1.33 24.44 3182
16.67 20.83 26.67 -2.66 25.56 4213
0 -11.1 36 4 -2.21 5100
0.17 0 26.67 4 0 6598
17.78 13.89 -1.32 17.33 0 9035
2.22 0 4 5.33 0 10830

 

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حسابداری در سالهای گذشته

 

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد حسابداری سالهای گذشته

زبان

ریاضی و آمار

حسابداری مالی

حسابداری صنعتی

حسابرسی

رتبه

19

68

61

54

85

11

0

42

60

33

88

74

33

50

50

42

68

122

0

22

57

49

87

156

33

35

16

35

51

613

 

در جدول بالا، آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش حسابداری در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 6796
و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش حسابداری در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 8635

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

نظر خود را بنویسید