نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد حقوق- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد حقوق 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد حقوق 97

 

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد حقوق به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد حقوق با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد حقوق شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های ارشد حقوق- کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد حقوق 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد حقوق قرار داده شده است. 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق خصوصی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق بین الملل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق عمومی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق بشر

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق محیط زیست

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق ارتباطات

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97 - گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکتهای تجاری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکتهای تجاری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکتهای تجاری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکتهای تجاری 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق  97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی - کارشناسی ارشد حقوق سردفتری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک - کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی و کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی)

 

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 1) حقوق مدنی (ضريب 3) حقوق تجارت (ضريب 1) آیین دادرسی مدنی (ضريب 1) متون فقه (ضريب 1)
40 7867 5.56 78.33 40 73.33 71.67
107 7290 4.44 66.67 37.78 53.33 73.33
280 6713 0 65 20 62.22 53.33
366 6541 5.56 55 51.11 68.89 25
530 6307 16.67 53.33 71.11 44.44 28.33
1199 5701 0 48.33 42.22 57.78 26.67
1445 5532 0 46.67 42.22 46.67 20
1975 5264 0 40 31.11 40 33.33
2043 5236 13.33 46.67 31.11 44.44 0
2743 4961 0 48.33 42.22 48.89 0
3526 4698 0 38.33 22.22 20 48.33
4519 4435 0 55 0 0 6.67
6721 4022 0 26.67 33.33 24.44 21.67
7877 3866 23.33 20 -4.43 24.44 31.67
9936 3622 0 35 -2.21 4.44 0
10659 3551 65.56 18.33 8.89 -2.21 0
11831 3441 0 30 -2.21 -6.66 28.33
12721 3365 0 33.33 11.11 20 -13.32
13804 3282 0 33.33 11.11 -4.43 0
15260 3178 0 30 0 4.44 3.33
19360 2936 -4.43 28.33 -6.66 20 5
20860 2858 0 21.67 0 11.11 3.33
21599 2820 13.33 28.33 -6.66 0 0
22644 2772 0 23.33 15.56 0 6.67
23938 2714 4.44 30 -15.55 -2.21 0
26300 2609 0 0 0 0 48.33
27336 2568 0 23.33 -4.43 8.89 -1.66
30837 2428 -2.21 18.33 -6.66 -2.21 -3.32
34343 2299 0 16.67 8.89 -2.21 -1.66
35726 2251 0 0 0 0 21.67
36234 2233 0 0 0 0 45
37618 2183 10 0 0 0 15
37978 2169 0 16.67 -13.32 13.33 0
39224 2127 0 1.67 2.22 -2.21 25
39470 2119 0 13.33 4.44 0 0
40277 2091 1.11 6.67 0 -4.43 11.67
41716 2042 -12.21 -3.32 20 22.22 11.67
43318 1991 0 16.67 -8.88 -2.21 0
45395 1922 3.33 3.33 -4.43 2.22 -3.32
47301 1865 0 0 0 0 0
50084 1780 0 1.67 0 15.56 0
55827 1605 0 0 0 0 0
59895 1474 0 0 0 0 -6.66
62027 1388 0 -1.66 0 0 0
63298 1316 -1.1 1.67 0 0 -10

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی - کارشناسی ارشد حقوق سردفتری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک - کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی و کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی)

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 1) حقوق مدنی (ضريب 3) حقوق تجارت (ضريب 1) آیین دادرسی مدنی (ضريب 1) متون فقه (ضريب 1)
56 691 6193 50 33.33 35.56 33.33 0
79 888 6007 6.67 66.67 24.44 55.56 11.67
6425 7012 4065 5.56 36.67 4.44 20 0
7652 8239 3895 -11.1 28.33 17.78 22.22 20
9309 9896 3691 0 41.67 13.33 0 36.67
10851 11438 3533 1.11 26.67 -6.66 4.44 20
15562 16149 3159 0 25 0 11.11 48.33
18780 19367 2966 21.11 13.33 8.89 4.44 0
20340 20927 2884 22.22 21.67 -6.66 -6.66 0
22729 23316 2768 -3.32 18.33 8.89 -6.66 -1.66
23275 23862 2742 -1.1 13.33 -6.66 28.89 0
23432 24019 2735 0 20 0 0 18.33
23887 24474 2716 11.11 6.67 13.33 -4.43 5
27129 27716 2576 0 0 28.89 0 23.33
27401 27988 2565 0 8.33 0 17.78 6.67
36622 37209 2218 0 0 0 0 23.33
41035 41622 2065 0 15 -2.21 -2.21 28.33
43484 44071 1986 0 -10 0 13.33 30
44020 44607 1968 0 -1.66 0 -2.21 0
45113 45700 1931 0 0 0 0 10
46116 46703 1900 0 8.33 11.11 2.22 16.67
46186 46773 1898 3.33 -5 8.89 11.11 21.67
59303 59890 1493 0 0 0 0 80

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق خصوصی - کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی - کارشناسی ارشد حقوق سردفتری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک - کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری - کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی و کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی)

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 1) حقوق مدنی (ضريب 3) حقوق تجارت (ضريب 1) آیین دادرسی مدنی (ضريب 1) متون فقه (ضريب 1)
32 1600 5546 0 45 17.78 42.22 13.33
13097 13684 3335 0 31.67 -2.21 22.22 0
14616 15203 3223 0 20 0 11.11 0
33307 33894 2337 3.33 0 0 0 40
44047 44634 1967 3.33 0 0 0 25
45424 46011 1921 0 0 0 0 3.33
45458 46045 1920 0 6.67 -8.88 8.89 0
50555 51142 1766 6.67 0 -6.66 11.11 0
58159 58746 1532 0 -3.32 0 0 45
59026 59613 1502 -2.21 0 0 0 26.67
66285 66872 832 0 -5 0 -24.43 46.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

 

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 2) حقوق اساسی (ضريب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضريب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضريب 1)
386 4486 0 20 42.22 33.33 48.89
515 4149 84.44 0 0 0 0
551 4094 11.11 40 0 0 40
637 3960 72.22 -3.32 0 0 22.22
670 3915 20 11.67 6.67 44.44 33.33
742 3809 41.11 13.33 17.78 0 0
836 3688 2.22 31.67 -11.1 20 48.89
881 3635 65.56 0 0 0 0
964 3553 0 23.33 0 60 4.44
1016 3499 45.56 1.67 0 0 11.11
1140 3397 51.11 -3.32 11.11 0 -2.21
1165 3375 16.67 0 11.11 28.89 37.78
1168 3372 0 30 22.22 0 8.89
1223 3336 0 20 46.67 0 0
1307 3269 13.33 0 0 68.89 0
1516 3158 46.67 0 0 0 0
2128 2902 0 0 0 68.89 0
3462 2624 -2.21 0 13.33 37.78 0
4127 2531 24.44 0 0 0 0
5580 2374 -2.21 13.33 2.22 11.11 11.11
6525 2308 23.33 0 -2.21 0 0
8689 2180 0 -1.66 0 24.44 6.67
9528 2138 10 0 0 0 0
10629 2089 0 0 0 24.44 0
13056 2000 0 0 0 0 0
14703 1966 0 0 0 0 4.44
16515 1926 0 0 0 0 0
18210 1894 3.33 0 0 0 0
21254 1843 0 0 0 0 0
22606 1824 0 0 0 0 0
25395 1786 0 0 6.67 0 -2.21
26285 1774 6.67 0 0 0 0
27351 1760 0 0 0 0 0
31398 1712 3.33 -11.66 11.11 0 13.33
31913 1706 0 0 0 0 0
36363 1658 4.44 0 0 0 0
38826 1631 0 0 0 0 0
40689 1611 0 0 0 0 0
44033 1577 0 -1.66 6.67 -2.21 0
44723 1570 0 0 0 0 0
48908 1526 0 0 0 0 0
56278 1439 -2.21 -3.32 -6.66 0 6.67
59573 1390 0 -1.66 -2.21 2.22 2.22

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 2) حقوق اساسی (ضريب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضريب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضريب 1)
110 1443 3286 50 0 0 0 0
6265 6881 2325 21.11 0 0 0 0
6615 7231 2302 11.11 0 0 0 -2.21
9473 10089 2141 22.22 0 0 0 0
16000 16617 1937 0 0 0 0 0
16281 16898 1931 0 0 0 0 0
18374 18991 1891 0 11.67 -4.43 0 0
20272 20889 1858 5.56 0 0 0 0
20326 20943 1857 0 0 0 0 0
20784 21401 1850 0 0 0 13.33 0
20988 21605 1847 1.11 0 0 0 0
20988 21605 1847 0 0 0 0 0
22106 22723 1831 0 0 0 0 0
22787 23404 1821 0 0 0 0 0
23891 24508 1805 -11.1 1.67 6.67 0 0
26515 27132 1771 3.33 0 0 0 6.67
41162 41780 1606 0 0 0 0 0
45298 45916 1564 6.67 0 0 0 0
48297 48915 1533 -1.1 0 0 0 0
54741 55359 1460 0 0 0 0 0
55558 56176 1449 -3.32 0 0 0 0
57908 58526 1417 0 0 0 -2.21 0
65987 66605 1085 0 -8.32 -2.21 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 2) حقوق اساسی (ضريب 1) حقوق مدنی (تعهدات) (ضريب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضريب 1)
59 1686 3167 0 0 0 68.89 -6.66
81 2307 2923 -2.21 26.67 20 -6.66 11.11
11859 12476 2042 0 0 0 28.89 -4.43
25975 26592 1778 0 6.67 0 0 0
27652 28269 1756 3.33 0 0 0 0
28780 29397 1743 0 0 0 2.22 -4.43
35793 36410 1664 0 0 0 0 22.22
37709 38327 1643 3.33 0 0 0 0
44315 44933 1574 0 -1.66 6.67 0 0
44723 45341 1570 0 0 0 0 0
64398 65016 1258 6.67 0 -15.55 -6.66 8.89

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97-  کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی - کارشناسی ارشد حقوق کیفری ااطفال و نوجوانان - کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی - کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک)

 

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 1) متون فقه (ضريب 1) حقوق جزای عمومی (ضريب 2) حقوق جزای اختصاصی (ضريب 2) آیین دادرسی کیفری (ضريب 2)
173 7137 0 21.67 46.67 81.67 64.44
566 6046 11.11 61.67 51.11 56.67 37.78
721 5788 0 0 60 45 51.11
1174 5237 10 21.67 42.22 66.67 6.67
1401 5028 6.67 10 33.33 48.33 40
1647 4833 0 48.33 20 43.33 26.67
2255 4425 0 43.33 46.67 20 28.89
2788 4155 3.33 58.33 28.89 41.67 2.22
3183 4010 0 51.67 11.11 28.33 26.67
3913 3779 -3.32 18.33 8.89 36.67 15.56
4208 3712 0 0 8.89 36.67 33.33
4905 3557 2.22 11.67 20 13.33 28.89
6158 3342 0 8.33 20 48.33 0
6791 3259 0 0 8.89 25 28.89
7576 3169 0 0 28.89 26.67 0
8815 3052 4.44 23.33 17.78 25 4.44
11889 2825 0 0 20 16.67 2.22
12707 2777 0 15 13.33 21.67 0
13642 2727 4.44 73.33 0 0 0
16153 2608 0 11.67 26.67 28.33 -15.55
19775 2467 0 10 4.44 18.33 0
21363 2414 0 13.33 17.78 -6.66 2.22
22923 2362 0 23.33 13.33 -5 0
24198 2324 0 -1.66 11.11 16.67 6.67
26377 2261 -2.21 15 4.44 16.67 0
28334 2208 0 1.67 -6.66 30 0
30461 2152 0 0 6.67 20 0
33835 2070 0 0 6.67 18.33 -4.43
35297 2036 0 5 0 25 0
36986 1997 0 26.67 -11.1 20 6.67
39881 1933 0 26.67 0 0 0
45246 1817 0 6.67 4.44 0 -2.21
46907 1782 0 3.33 0 0 0
49893 1720 0 0 0 25 -20
55014 1605 0 31.67 0 -11.66 0
58387 1521 0 0 0 0 0
60975 1443 0 -1.66 0 0 0
64886 1235 0 -1.66 0 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی - کارشناسی ارشد حقوق کیفری ااطفال و نوجوانان - کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی - کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک)

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 1) متون فقه (ضريب 1) حقوق جزای عمومی (ضريب 2) حقوق جزای اختصاصی (ضريب 2) آیین دادرسی کیفری (ضريب 2)
206 2493 4435 0 48.33 2.22 28.33 13.33
4904 5249 3558 5.56 18.33 13.33 30 0
5892 6237 3379 50 80 0 0 0
6254 6599 3330 0 20 28.89 6.67 0
7011 7356 3230 0 0 24.44 20 0
8114 8459 3116 0 0 26.67 23.33 11.11
16501 16846 2594 1.11 36.67 13.33 0 64.44
16688 17033 2586 0 23.33 0 16.67 0
18739 19084 2504 0 30 6.67 18.33 20
22630 22975 2371 0 0 -17.77 20 0
27535 27880 2229 11.11 10 0 0 0
28861 29206 2194 0 0 17.78 11.67 17.78
31714 32059 2121 22.22 20 11.11 -6.66 0
31974 32319 2115 -1.1 16.67 0 13.33 0
32607 32952 2099 -11.1 23.33 -13.32 8.33 0
32699 33044 2097 21.11 11.67 0 0 8.89
38155 38500 1970 0 0 2.22 21.67 0
41330 41675 1901 0 6.67 0 0 -6.66
43340 43685 1857 0 0 0 0 0
44050 44395 1842 -3.32 28.33 0 0 0
47342 47687 1773 3.33 5 0 0 0
50453 50798 1708 6.67 21.67 0 0 0
59300 59645 1496 0 -1.66 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 97

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی - کارشناسی ارشد حقوق کیفری ااطفال و نوجوانان - کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی - کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک)

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 1) متون فقه (ضريب 1) حقوق جزای عمومی (ضريب 2) حقوق جزای اختصاصی (ضريب 2) آیین دادرسی کیفری (ضريب 2)
28 1664 4951 3.33 45 31.11 51.67 -6.66
8090 8435 3118 3.33 26.67 -2.21 50 0
9636 9981 2984 0 0 4.44 38.33 2.22
15771 16116 2624 0 0 22.22 26.67 2.22
18909 19254 2498 0 46.67 0 0 -13.32
19554 19899 2475 0 25 15.56 20 -6.66
22454 22799 2377 0 0 11.11 16.67 0
25868 26213 2275 0 3.33 8.89 23.33 6.67
41373 41718 1900 6.67 13.33 2.22 13.33 22.22
41608 41953 1895 0 40 -24.43 13.33 -4.43
58930 59275 1506 -2.21 0 0 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی97

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق عمومی- کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی - کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری)

 

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 1) متون فقه (ضريب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 1) حقوق اداری (ضريب 2) حقوق اساسی (ضريب 2)
37 6057 0 30 20 71.11 46.67
113 4772 41.11 63.33 13.33 28.89 17.78
326 3791 0 25 30 17.78 22.22
614 3419 0 0 20 0 42.22
650 3386 -3.32 0 16.67 22.22 37.78
979 3155 26.67 0 20 26.67 -2.21
1260 3046 51.11 0 -3.32 8.89 11.11
1422 2996 -1.1 0 20 0 26.67
2219 2813 0 68.33 0 0 0
2798 2728 0 51.67 -1.66 13.33 0
3453 2652 -2.21 20 13.33 20 2.22
4464 2557 0 48.33 0 0 0
5762 2460 11.11 0 40 0 0
6201 2434 6.67 6.67 -8.32 26.67 4.44
7204 2375 0 -1.66 8.33 15.56 13.33
9029 2293 0 23.33 0 4.44 0
11412 2212 20 0 11.67 0 6.67
13107 2162 0 20 0 0 0
14827 2117 3.33 38.33 0 0 0
16234 2083 0 13.33 0 0 0
18424 2032 0 20 0 0 0
20115 1999 0 8.33 0 0 0
23262 1942 6.67 10 0 0 0
25798 1899 0 20 0 0 0
28097 1864 0 20 0 0 0
31254 1819 0 25 0 0 0
33684 1785 20 -3.32 0 0 0
35078 1766 0 5 0 0 0
38141 1725 -3.32 3.33 6.67 -6.66 11.11
41700 1680 0 -1.66 0 0 8.89
44136 1648 0 18.33 0 0 0
48815 1587 0 -1.66 -1.66 8.89 -4.43
49986 1571 0 0 3.33 0 0
53338 1523 13.33 0 -8.32 0 0
55840 1484 -1.1 3.33 0 0 0
58513 1438 0 -1.66 0 0 0
62670 1335 0 -6.66 0 0 0
65983 944 0 -10 0 -6.66 -13.32

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی97

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق عمومی- کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی - کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری)

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 1) متون فقه (ضريب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 1) حقوق اداری (ضريب 2) حقوق اساسی (ضريب 2)
43 598 3494 50 80 0 0 0
276 4111 2632 -11.1 23.33 1.67 13.33 0
467 7227 2419 0 -1.66 11.67 28.89 -2.21
473 7401 2409 0 30 0 13.33 0
8700 9678 2305 1.11 36.67 0 0 0
10285 11263 2248 11.11 10 0 0 0
11898 12876 2197 0 20 0 0 0
13585 14564 2149 0 23.33 0 0 0
14496 15475 2125 21.11 11.67 0 0 0
16074 17053 2087 0 48.33 0 0 -4.43
18463 19443 2031 22.22 20 0 0 0
19241 20222 2015 0 0 -8.32 28.89 0
19801 20782 2004 5.56 18.33 0 0 0
23872 24853 1931 0 0 0 0 0
25285 26266 1907 0 6.67 0 0 0
28176 29157 1863 -3.32 28.33 0 0 6.67
28595 29576 1857 0 0 0 0 0
30374 31355 1831 0 0 0 0 0
33990 34971 1781 3.33 5 0 0 0
35389 36371 1762 -1.1 16.67 0 0 0
37476 38459 1734 6.67 21.67 0 0 0
47317 48300 1606 0 0 0 0 0
58217 59200 1444 0 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی97

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد حقوق: شامل کارشناسی ارشد  گرایشهای حقوق عمومی- کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی - کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری - کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری)

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 1) متون فقه (ضريب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 1) حقوق اداری (ضريب 2) حقوق اساسی (ضريب 2)
198 4061 2637 -2.21 0 26.67 0 -15.55
260 5257 2540 0 46.67 0 0 20
8607 9585 2309 0 3.33 -1.66 17.78 0
9222 10200 2285 3.33 45 0 0 0
13647 14626 2147 0 0 6.67 15.56 0
15412 16391 2103 0 40 0 0 6.67
23635 24616 1935 3.33 26.67 0 0 0
26125 27106 1894 0 25 0 0 0
42902 43885 1664 0 0 0 0 0
62062 63045 1356 0 0 0 0 0
66046 67029 913 6.67 13.33 0 -15.55 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر97

 

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 2) حقوق اساسی (ضريب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضريب 1) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 2)
161 5450 0 20 42.22 33.33 0 15.56
302 4686 0 20 46.67 0 0 0
358 4509 -3.32 16.67 37.78 0 26.67 15.56
386 4439 -1.1 13.33 26.67 11.11 2.22 22.22
544 4109 41.11 13.33 17.78 0 0 0
668 3939 0 23.33 0 60 57.78 0
839 3772 84.44 0 0 0 0 0
843 3768 -1.1 20 26.67 4.44 0 0
1117 3563 0 21.67 22.22 28.89 0 -6.66
1367 3408 -2.21 0 20 -24.43 2.22 28.89
2630 2979 -2.21 6.67 20 37.78 11.11 -15.55
2741 2951 46.67 0 0 0 0 0
3267 2853 0 0 0 0 73.33 0
4059 2738 0 0 0 68.89 0 0
6383 2531 0 0 0 20 40 0
8718 2394 0 0 0 0 40 0
11665 2263 0 0 0 57.78 0 0
12754 2224 8.89 0 0 0 0 0
14441 2167 23.33 0 -2.21 0 0 0
16793 2096 0 0 0 17.78 0 0
18434 2051 0 0 0 0 46.67 0
19190 2031 0 0 0 24.44 0 0
21411 1984 0 0 0 6.67 15.56 0
23544 1943 0 0 0 0 22.22 0
25085 1916 0 -13.32 -15.55 62.22 4.44 2.22
27494 1877 0 0 0 0 0 0
30896 1825 18.89 0 -2.21 -4.43 0 0
33618 1788 0 0 0 0 6.67 0
36715 1745 0 0 0 0 0 0
44979 1640 5.56 0 0 0 0 0
47845 1604 0 0 0 0 0 0
54056 1526 0 0 0 0 0 0
55366 1507 -2.21 0 -6.66 -6.66 11.11 2.22
60577 1424 0 0 0 -6.66 0 0
63178 1368 -4.43 0 0 0 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 2) حقوق اساسی (ضريب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضريب 1) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 2)
168 2562 3062 50 0 0 0 0 0
10724 11211 2303 0 0 0 0 35.56 0
11931 12418 2253 11.11 0 0 0 0 -2.21
12554 13041 2231 21.11 0 0 0 0 0
15806 16293 2126 0 0 0 13.33 24.44 0
18803 19290 2042 22.22 0 0 0 0 0
19382 19869 2026 0 0 0 0 15.56 0
22157 22644 1969 0 0 0 0 28.89 0
23491 23978 1944 -11.1 1.67 6.67 0 0 0
23879 24366 1937 0 0 0 0 0 0
24207 24694 1931 0 0 0 0 0 0
29375 29862 1847 0 0 0 0 0 0
29795 30282 1841 1.11 0 0 0 0 0
30318 30805 1833 5.56 0 0 0 0 0
31176 31663 1821 0 0 0 0 0 0
35842 36329 1757 3.33 0 0 0 0 0
36165 36652 1752 0 11.67 -4.43 0 0 0
52352 52839 1548 -1.1 0 0 0 0 0
53545 54032 1533 6.67 0 0 0 0 0
56091 56578 1497 -3.32 0 0 0 0 0
58592 59079 1460 0 0 0 0 0 0
60191 60678 1431 0 0 0 -2.21 0 0
65909 66396 1242 0 -8.32 -2.21 0 8.89 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق بشر97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 2) حقوق اساسی (ضريب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضريب 1) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 2)
15 454 4378 -2.21 26.67 20 -6.66 0 -6.66
148 3600 2862 0 0 0 68.89 0 28.89
12754 13241 2224 0 0 0 28.89 20 0
14727 15214 2158 0 -1.66 6.67 0 24.44 0
22544 23031 1961 0 0 0 0 31.11 0
23544 24031 1943 0 0 0 0 22.22 0
32546 33033 1802 0 6.67 0 0 0 0
36941 37428 1742 3.33 0 0 0 0 0
39318 39805 1712 3.33 0 0 0 6.67 0
59639 60126 1441 0 0 0 2.22 4.44 0
66335 66822 1183 6.67 0 -15.55 -6.66 2.22 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97-  کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

 

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 3) حقوق مدنی (ضريب 3) حقوق تجارت (ضريب 2) متون فقه (ضريب 1)
204 6014 5.56 78.33 40 71.67
275 5833 4.44 66.67 37.78 73.33
308 5765 16.67 53.33 71.11 28.33
800 5143 4.44 43.33 57.78 58.33
2296 4389 0 60 26.67 0
3487 4051 0 45 -6.66 68.33
4536 3828 0 26.67 33.33 36.67
5079 3728 41.11 0 0 63.33
6285 3539 23.33 20 -4.43 31.67
7798 3373 46.67 3.33 0 0
9254 3232 48.89 0 0 0
10560 3121 0 25 28.89 8.33
12661 2973 0 20 8.89 23.33
16453 2755 0 10 13.33 23.33
18445 2660 0 20 6.67 16.67
20971 2553 0 15 8.89 8.33
22235 2502 -1.1 20 11.11 -3.32
24989 2404 18.89 10 0 0
31262 2205 10 3.33 0 23.33
34164 2123 0 3.33 6.67 3.33
36025 2071 20 -3.32 0 -3.32
38853 1994 0 8.33 0 0
41461 1924 0 -1.66 0 31.67
43486 1873 0 5 0 0
46760 1791 0 5 8.89 0
49332 1729 0 10 6.67 -1.66
56444 1545 0 0 0 11.67
57486 1514 0 0 0 0
62021 1358 0 -5 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 3) حقوق مدنی (ضريب 3) حقوق تجارت (ضريب 2) متون فقه (ضريب 1)
17 174 6186 50 33.33 35.56 0
161 1859 4634 6.67 66.67 24.44 11.67
7393 8001 3414 5.56 36.67 4.44 0
8224 8832 3327 0 41.67 13.33 20
10219 10827 3150 21.11 13.33 8.89 36.67
10953 11561 3093 -11.1 28.33 17.78 20
11992 12600 3015 1.11 26.67 -6.66 48.33
12103 12711 3008 22.22 21.67 -6.66 0
12799 13407 2963 11.11 6.67 13.33 0
17434 18042 2708 0 25 0 -1.66
19198 19806 2628 0 0 28.89 0
20822 21430 2559 -3.32 18.33 8.89 18.33
21990 22598 2512 0 20 0 5
32313 32921 2174 0 8.33 0 23.33
33260 33868 2148 0 0 0 6.67
37727 38335 2025 -1.1 13.33 -6.66 23.33
41195 41803 1931 0 0 0 28.33
41991 42599 1911 0 15 -2.21 30
42111 42719 1908 0 -1.66 0 0
43007 43615 1885 3.33 -5 8.89 10
44064 44672 1858 0 8.33 11.11 16.67
46643 47251 1794 0 -10 0 21.67
58010 58618 1499 0 0 0 80

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 3) حقوق مدنی (ضريب 3) حقوق تجارت (ضريب 2) متون فقه (ضريب 1)
55 2625 4365 0 45 17.78 13.33
17851 18459 2688 0 20 0 0
19588 20196 2611 0 31.67 -2.21 0
30109 30717 2240 3.33 0 0 40
41098 41706 1933 3.33 0 0 25
45032 45640 1835 0 0 0 3.33
52509 53117 1649 0 6.67 -8.88 0
53559 54167 1622 6.67 0 -6.66 0
55965 56573 1558 0 -3.32 0 45
59455 60063 1457 -2.21 0 0 26.67
64353 64961 1195 0 -5 0 46.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

 

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضريب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 2) حقوق اداری (ضريب 2)
312 5731 84.44 0 0 2.22
515 5219 41.11 0 13.33 28.89
617 5032 61.11 16.67 0 4.44
712 4910 0 0 20 71.11
729 4889 72.22 0 -3.32 0
740 4871 0 81.67 0 0
792 4804 65.56 0 0 0
848 4737 26.67 0 20 26.67
872 4703 10 66.67 0 0
1276 4360 23.33 45 0 0
1993 4015 11.11 56.67 0 0
2045 3994 11.11 26.67 13.33 11.11
2879 3767 0 55 5 0
3648 3619 0 46.67 0 0
4067 3562 0 40 5 0
4769 3473 6.67 28.33 -8.32 26.67
5846 3354 0 18.33 0 31.11
8073 3167 -2.21 20 0 28.89
8616 3128 0 28.33 -1.66 13.33
10059 3036 0 40 0 0
11845 2935 0 33.33 0 0
14126 2824 0 33.33 0 0
16270 2726 0 23.33 0 0
22502 2487 0 31.67 0 0
24439 2420 0 0 -1.66 22.22
26860 2337 0 10 0 0
29249 2258 0 20 -1.66 0
35544 2052 0 10 0 0
38553 1964 0 0 0 15.56
41656 1885 0 8.33 0 0
45682 1794 1.11 13.33 3.33 -6.66
47996 1742 -2.21 0 0 0
53342 1631 0 0 0 0
58691 1521 0 0 0 0
63573 1390 3.33 0 -11.66 0
65576 1285 0 -6.66 -13.32 -6.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضريب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 2) حقوق اداری (ضريب 2)
141 1791 4177 50 0 0 0
10126 10554 3032 5.56 30 0 0
11192 11620 2970 0 0 11.67 28.89
12803 13231 2886 0 21.67 -8.32 0
15536 15964 2757 0 18.33 0 0
16851 17279 2702 21.11 0 0 0
17760 18188 2666 0 23.33 0 0
18237 18665 2647 0 20 0 0
22158 22586 2500 11.11 0 0 0
22854 23282 2474 0 28.33 0 28.89
23724 24152 2443 0 16.67 0 0
26433 26861 2351 22.22 -6.66 0 0
27311 27739 2322 0 20 0 0
31721 32149 2176 0 6.67 0 0
33273 33701 2128 -11.1 8.33 1.67 0
37768 38196 1986 -1.1 13.33 0 13.33
42427 42855 1866 1.11 0 0 0
42606 43034 1862 0 11.67 0 13.33
42824 43252 1857 0 0 0 0
43961 44389 1831 3.33 0 0 0
44390 44818 1821 0 0 0 0
50884 51312 1682 6.67 0 0 0
61203 61631 1462 -3.32 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق محیط زیست 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 3) حقوق جزای اختصاصی (ضريب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 2) حقوق اداری (ضريب 2)
3346 3774 3666 3.33 51.67 0 -15.55
4606 5034 3493 3.33 50 0 0
10059 10487 3036 0 38.33 0 15.56
10802 11230 2993 0 16.67 6.67 0
11546 11974 2950 0 23.33 -1.66 0
23205 23633 2461 -2.21 0 26.67 17.78
27635 28063 2311 0 26.67 0 0
28424 28852 2286 0 20 0 0
35308 35736 2060 0 13.33 0 0
39738 40166 1934 0 0 0 0
47808 48236 1746 6.67 13.33 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

 

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 2) حقوق مدنی (ضريب 2) حقوق تجارت (ضريب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضريب 1)
382 5203 72.22 26.67 11.11 -3.32 22.22
526 4989 16.67 53.33 71.11 0 0
559 4956 5.56 78.33 40 0 0
749 4780 4.44 66.67 37.78 0 0
884 4650 5.56 55 51.11 0 0
1078 4496 65.56 18.33 8.89 0 0
1497 4274 13.33 46.67 31.11 0 0
1819 4144 4.44 43.33 57.78 0 0
2405 3955 0 43.33 40 0 0
3343 3734 11.11 8.33 0 40 40
4320 3549 45.56 0 0 1.67 11.11
5492 3381 0 46.67 17.78 5 0
5907 3331 0 45 -6.66 0 0
7166 3201 48.89 0 0 0 0
8573 3074 0 43.33 13.33 0 0
9156 3027 16.67 8.33 0 0 37.78
10093 2957 -2.21 35 2.22 0 0
11497 2865 0 33.33 11.11 0 0
12770 2794 0 26.67 0 0 0
16014 2638 0 36.67 -11.1 0 0
18762 2525 -1.1 30 4.44 0 0
21408 2427 0 23.33 15.56 0 0
26870 2249 0 26.67 0 8.33 -2.21
30128 2153 10 0 0 0 0
35211 2012 0 1.67 22.22 0 0
39285 1908 2.22 0 0 0 0
42890 1821 0 0 0 0 0
46810 1734 0 5 8.89 0 0
53771 1581 0 1.67 -4.43 0 0
60365 1417 -12.21 -3.32 20 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 2) حقوق مدنی (ضريب 2) حقوق تجارت (ضريب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضريب 1)
46 537 5068 50 33.33 35.56 0 0
153 1861 4206 6.67 66.67 24.44 0 0
530 7733 3218 0 41.67 13.33 0 -2.21
564 8312 3165 5.56 36.67 4.44 0 0
715 11248 2950 21.11 13.33 8.89 0 0
11425 12530 2869 -11.1 28.33 17.78 1.67 0
12653 13758 2801 22.22 21.67 -6.66 0 0
13333 14438 2764 11.11 6.67 13.33 0 0
14852 15957 2691 0 25 0 0 0
15950 17055 2641 1.11 26.67 -6.66 0 0
19429 20535 2498 0 20 0 0 0
28662 29768 2195 -3.32 18.33 8.89 0 0
32051 33157 2099 0 8.33 0 0 0
37934 39040 1942 0 0 28.89 0 0
38122 39228 1937 0 0 0 0 0
38365 39471 1931 0 0 0 0 6.67
39116 40222 1912 0 15 -2.21 0 0
40598 41704 1875 -1.1 13.33 -6.66 0 0
44802 45908 1779 3.33 -5 8.89 0 0
46606 47712 1738 0 0 0 11.67 0
50824 51930 1646 0 8.33 11.11 -8.32 0
52663 53769 1604 0 -10 0 0 0
52869 53975 1600 0 -1.66 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 2) حقوق مدنی (ضريب 2) حقوق تجارت (ضريب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 1) حقوق بین‌الملل خصوصی (ضريب 1)
73 2993 3881 0 45 17.78 0 -6.66
19907 21013 2481 0 31.67 -2.21 -1.66 11.11
26797 27903 2251 0 20 0 0 -4.43
29988 31094 2157 -2.21 0 0 26.67 0
45615 46721 1761 3.33 0 0 0 0
45955 47061 1753 0 6.67 -8.88 6.67 -4.43
50731 51837 1648 3.33 0 0 0 22.22
53596 54702 1585 0 -3.32 0 0 0
53771 54877 1581 0 -5 0 0 0
54237 55343 1570 0 0 0 0 0
60426 61532 1415 6.67 0 -6.66 0 8.89

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97-  کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

 

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 2) متون فقه (ضريب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضريب 2) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضريب 7)
489 4341 0 45 0 25.71
600 4215 0 48.33 73.33 0
984 3883 41.11 63.33 0 0
1105 3816 2.22 26.67 46.67 12.38
1392 3669 0 10 0 21.9
1767 3532 0 68.33 0 0
2812 3273 5.56 71.67 0 0
4049 3083 11.11 61.67 0 0
5005 2971 84.44 0 0 0
6514 2822 0 0 40 6.67
7011 2782 13.33 41.67 0 0
8448 2682 0 33.33 0 0
10032 2590 0 0 57.78 0
11907 2500 0 6.67 51.11 0
13177 2443 48.89 0 0 0
15187 2367 6.67 6.67 31.11 2.86
17961 2272 11.11 25 0 0
20823 2190 26.67 0 0 0
25334 2074 0 20 0 0
27125 2033 0 26.67 0 0
30098 1970 0 10 0 0
32854 1916 0 1.67 0 0
37458 1831 0 0 0 0
42821 1739 0 5 0 0
45305 1698 0 -5 0 0
52246 1583 0 0 2.22 0
55826 1519 0 0 4.44 0
60707 1419 0 0 0 0
66001 1190 -1.1 -10 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 2) متون فقه (ضريب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضريب 2) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضريب 7)
42 455 4470 50 80 0 0
7747 7795 2727 0 30 24.44 0
7780 7828 2725 0 6.67 0 -0.94
8267 8315 2694 1.11 36.67 0 -0.94
9934 9982 2596 0 48.33 0 0
13924 13972 2414 0 0 35.56 0
14104 14152 2407 0 20 0 0
14408 14456 2395 0 23.33 0 0
14742 14790 2383 11.11 10 0 0
17015 17063 2305 21.11 11.67 0 0
18402 18450 2258 22.22 20 0 0
20044 20092 2211 5.56 18.33 0 0
20291 20339 2204 -11.1 23.33 0 0
22158 22206 2153 -3.32 28.33 0 0
25334 25382 2074 0 0 15.56 11.43
25962 26010 2059 0 0 28.89 0
29613 29661 1980 6.67 21.67 0 0
31804 31852 1936 -1.1 16.67 0 0
32074 32122 1931 0 0 0 -1.89
36801 36849 1843 3.33 5 0 0
57606 57654 1485 0 -1.66 0 0
60760 60808 1418 0 0 8.89 0
62377 62425 1373 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حقوق خانواده و معارف اسلامی و حقوق 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 2) متون فقه (ضريب 3) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضريب 2) دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (ضريب 7)
4470 4518 3031 0 46.67 0 -2.85
6323 6371 2838 0 40 20 0
7203 7251 2768 3.33 45 0 0
7425 7473 2750 0 3.33 24.44 0
9075 9123 2645 0 25 31.11 0
20549 20597 2197 3.33 26.67 6.67 11.43
28125 28173 2011 0 0 22.22 2.86
43808 43856 1723 6.67 13.33 2.22 0
50486 50534 1612 0 0 4.44 0
51345 51393 1598 0 0 0 -2.85
56587 56635 1505 -2.21 0 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حقوق 97- کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات 97

 

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 2) حقوق اساسی (ضريب 3) حقوق مدنی (تعهدات) (ضريب 2) حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری (ضريب 2) حقوق ارتباطات (ضريب 3)
115 5727 2.22 -26.66 20 11.11 46.67 37.78
205 5167 0 23.33 0 60 57.78 0
241 4993 0 20 42.22 33.33 0 0
352 4656 -3.32 16.67 37.78 0 26.67 11.11
417 4497 0 30 22.22 0 33.33 2.22
452 4439 0 20 46.67 0 0 0
940 3918 41.11 13.33 17.78 0 0 0
1074 3844 -1.1 13.33 26.67 11.11 2.22 4.44
1591 3603 11.11 13.33 11.11 -15.55 -24.43 28.89
2253 3414 51.11 -3.32 11.11 0 0 0
2860 3280 20 5 0 0 42.22 0
3466 3178 0 0 0 20 40 0
4093 3083 0 0 0 0 51.11 0
5811 2898 26.67 20 -2.21 0 0 0
6301 2856 46.67 0 0 0 0 0
8584 2686 0 0 0 0 42.22 0
10229 2586 0 3.33 0 0 24.44 0
14815 2368 0 6.67 4.44 -2.21 6.67 0
17430 2265 6.67 -8.32 4.44 -2.21 31.11 -2.21
19120 2205 8.89 0 0 0 0 0
23661 2063 10 0 0 0 0 0
25611 2006 0 -3.32 2.22 0 -2.21 6.67
27877 1958 0 -1.66 0

نظر خود را بنویسید