نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97

 

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی قرار داده شده است. 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97- کارشناسی ارشد گرایش علوم و مهندسی صنایع غذایی 97

(سهمیه عادی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 2) شیمی مواد غذایی (ضريب 2) میکروبیولوژی مواد غذایی (ضريب 2) تکنولوژی مواد غذایی (ضريب 4) اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی (ضريب 2)
22 7264 12.22 0 68.33 35 50 8.33
48 6481 17.78 5 43.33 25 37.5 26.67
135 5219 0 5 41.67 20 30.83 0
209 4521 -2.21 0 23.33 30 27.5 16.67
254 4292 0 0 48.33 23.33 19.17 0
348 3958 -5.55 0 13.33 15 27.5 5
406 3754 16.67 0 11.67 10 17.5 23.33
523 3414 0 0 25 10 10.83 15
636 3229 12.22 0 25 25 -3.32 8.33
793 3022 -20 -6.66 0 26.67 10 26.67
905 2916 24.44 0 -5 10 0.83 15
1359 2559 2.22 0 6.67 3.33 5.83 8.33
1605 2398 15.56 20 6.67 -6.66 -10 -20
1839 2273 3.33 0 -3.32 1.67 3.33 21.67
2599 1925 -1.1 5 5 8.33 -5.82 -1.66
3305 1533 0 -3.32 -6.66 5 -2.5 3.33

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 2) شیمی مواد غذایی (ضريب 2) میکروبیولوژی مواد غذایی (ضريب 2) تکنولوژی مواد غذایی (ضريب 4) اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی (ضريب 2)
1518 1618 2447 21.11 0 5 0 3.33 0
2523 2623 1952 7.78 0 13.33 -1.66 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نظر خود را بنویسید