نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

(IT) نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد 97 مهندسی فناوری اطلاعات

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97

 

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال کارشناسی ارشد آی تی و کامپیوتر

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) قرار داده شده است. 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97

(سهمیه عادی)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) دروس مشترک (IT) (ضريب 4) اصول و مبانی مدیریت (ضريب 1) مجموعه دروس تخصصی مشترک (ضريب 2)
89 6002 2.22 11.11 41.67 45.61
108 5775 12.22 25.56 0 28.07
160 5303 20 23.33 6.67 19.3
196 5053 1.11 18.89 18.33 22.81
214 4948 37.78 16.67 6.67 22.81
246 4811 42.22 23.33 0 6.67
366 4432 0 5.56 11.67 40
494 4158 32.22 11.11 0 15.79
562 4019 15.56 17.78 0 8.77
616 3918 36.67 4.44 6.67 19.3
746 3742 8.89 21.11 -5 5.26
891 3559 2.22 2.22 -13.32 36.84
996 3466 68.89 4.44 0 3.51
1049 3424 4.44 3.33 -1.66 22.81
1288 3256 0 14.44 0 5.26
1552 3082 2.22 -3.32 13.33 28.07
1887 2895 11.11 7.78 15 1.75
3024 2501 0 -3.32 15 10.53
3925 2295 0 -1.1 15 5.26
5049 2094 45.56 0 -1.66 0
5445 2033 -5.55 7.78 -8.32 -22.8
5860 1973 23.33 -2.21 0 3.51
6955 1827 1.11 2.22 0 -3.5
8720 1616 6.67 0 0 0
11262 1257 -3.32 -4.43 -6.66 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) دروس مشترک (IT) (ضريب 4) اصول و مبانی مدیریت (ضريب 1) مجموعه دروس تخصصی مشترک (ضريب 2)
4 41 6901 52.22 26.67 3.33 0
14 141 5583 -1.1 24.44 3.33 -19.29
74 899 3646 45.56 10 -10 7.02
120 1606 3146 0 14.44 0 12.28
124 1640 3123 1.11 10 16.67 10.53
154 2037 2915 28.89 3.33 10 0
180 2497 2749 5.56 10 -1.66 0
2627 2883 2614 40 4.44 0 1.75
3711 3967 2340 0 1.11 3.33 31.67
3801 4057 2321 7.78 11.11 -11.66 24.56
5459 5715 2031 -3.32 4.44 -3.32 5.26
6736 6992 1854 -1.1 3.33 -5 0
7295 7551 1784 10 0 0 0
7979 8235 1707 5.56 -2.21 -5 3.51
10790 11046 1362 2.22 -8.88 -6.66 0

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) دروس مشترک (IT) (ضريب 4) اصول و مبانی مدیریت (ضريب 1) مجموعه دروس تخصصی مشترک (ضريب 2)
19 1013 3537 6.67 20 -6.66 1.75
53 2801 2637 52.22 -1.1 15 0

 

نمونه كارنامه 96 آزمون كارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

 

در جدول زير به برخي از قبول شدگان آزمون کاارشناسی ارشد 96  به همراه درصدهاي آنها اشاره مي كنيم.​

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 96

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) دروس مشترك (ضریب 4) اصول و مباني مديريت (ضریب 1) مجموعه دروس تخصصي مشترك (ضریب 2)
3 9086   61.11 52.38 28.33 62.96
9 8158 13.83 76.67 58.33 30 24.07
39 6878 17.07 53.33 26.19 31.67 57.89
67 6186 13.93 63.33 28.57 15 46.3
86 5943 16.18 سفید 32.14 38 38.6
97 5832   سفید 32.14 30 40.74
132 5582 15 14.44 33.33 10 37.04
181 5289 18.16 15.56 30.95 11.67 22.22
225 5101 16.42 -2.21 29.76 3.33 37.04
277 4881 14.6 5.56 35.71 -5 22.22
316 4740 17.62 32.22 15.48 25 27.78
427 4414 16.36 20 10.71 45 25.93
510 4249 17.07 -8.88 26.44 13.33 12.96
532 4219 15.99 22.22 9.52 48.15 سفید
556 4170 15.99 22.22 9.52 سفید 48.15
670 3985 15.54 11.11 15.48 15 27.78
755 3870 16.48 سفید 26.44 3.33 5.56
831 3791 17.34 -2.21 15.48 23.33 14.81
878 3754 14.67 64.44 7.14 23.33 12.96
882 3752 17.26 24.44 9.52 6.67 26.32
1156 3519 15.2 7.78 17.86 13.33 9.26
1606 3267 16.56 -6.66 21.84 -6.66 3.7
1845 3160 16.23 10 8.33 سفید 24.07
2123 3059 18.96 -6.66 8.33 20 7.41
2368 2967 15.54 12.22 12.64 -23.32 15.79
2988 2799 13.35 سفید 8.33 3.33 24.07
3511 2677 16.41 1.11 3.57 5 20.37
4126 2557 16.07 0 11.9 -6.66 3.7
5448 2344 14.99 2.22 2.38 30 1.85
6030 2269 17.78 8.89 1.19 8.33 3.7
7125 2144 15.03 46.67 سفید سفید سفید
8947 1975 17.87 -4.43 0 3.33 5.56
10775 1829 14.42 -6.66 -1.19 5 12.96
12766 1694 14.8 -1.1 2.38 سفید -1.84
16752 1400 15.32 2.22 -1.19 -1.66 -5.55
18801 1107 12.95 -6.66 -8.32 13.33 -3.5

 

نمونه كارنامه 95 آزمون كارشناسی ارشد مجموعه مهندسی فنآوری اطلاعات

در جدول زير به برخي از قبول شدگان در گرايش هاي مختلف به همراه درصدهاي آنها اشاره مي كنيم.​

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 95

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 95 (گرایش امنیت و شبکه)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس مشترک (IT) مجموعه دروس تخصصی مشترک معماری کامپیوتر
31 7588 58.89 29.63 72.22 36.36
60 6907 37.78 33.33 52.7 42.42
91 6580 17.78 35.8 70.37 0
100 6481 61.11 32.1 37.04 36.36
103 6445 15.56 32.1 51.85 42.42
120 6270 55.56 24.69 42.59 33.33
161 5979 82.22 27.16 31.48 15.15
185 5821 50 25.93 51.85 0
240 5575 33.33 40.74 -3.69 51.52
299 5374 31.11 30.86 22.22 18.18
387 5080 0 19.75 31.48 72.73
431 4960 28.89 25.93 31.48 12.12
509 4764 77.78 16.05 25.93 0
582 4582 13.33 23.46 37.04 0
616 4509 3.33 18.52 42.59 9.99
688 4377 56.67 14.81 25.93 0
736 4298 42.22 18.52 22.22 0
812 4173 6.67 11.11 40.74 22.22
864 4106 55.56 14.81 0 36.36
963 3989 14.44 27.16 16.67 -6.06
1047 3914 36.67 6.17 31.48 18.18
1190 3783 78.89 7.41 9.26 9.09
1276 3705 0 23.46 12.96 15.15
1436 3580 0 12.35 24.07 18.18
1800 3348 64.44 9.88 3.7 -3.03
2277 3123 43.33 12.35 3.7 0

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سال 95 (گرایش تجارت الکترونیک و IT)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس مشترک (IT) اصول و مبانی مدیریت مجموعه دروس تخصصی مشترک
37 7545 16.67 32.1 55.56 57.41
63 7145 61.11 27.16 33.33 51.85
75 6987 17.78 35.8 0 70.37
116 6611 50 25.93 24.44 51.85
142 6380 76.67 23.46 28.89 37.04
172 6181 40 16.05 57.78 48.15
190 6067 82.22 27.16 0 31.48
206 5993 55.56 24.69 -2.21 42.59
328 5605 15.56 28.4 28.89 35.19
347 5548 53.33 30.86 2.22 18.52
393 5394 47.78 18.52 46.67 18.52
443 5245 -2.21 28.4 0 42.59
544 4965 0 22.99 40 29.63
630 4784 77.78 16.05 -13.32 25.93
718 4604 56.67 14.81 0 25.93
841 4391 68.89 7.41 28.89 15.52
925 4261 14.44 27.16 -2.21 16.67
1125 4049 0 19.75 0 31.48
1300 3886 38.89 27.16 4.44 -7.04
1447 3569 25.56 19.75 11.11 3.7
1687 3606 -7.77 0 42.22 40.74
1745 3569 55.56 14.81 -4.43 0
1979 3446 0 12.35 2.22 24.07
2255 3304 33.33 11.11 6.67 1.85
2552 3188 23.33 9.88 2.22 11.11

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه فناوری اطلاعات در سال 94
زبان عمومی و تخصصی دروس مشترک اصول و مبانی مدیریت معماری کامپیوتر مجموعه دروس تخصصی مشترک رتبه در گرایش تجارت الکترونیکی رتبه در گرایش ها با ضرایب شبکه های کامپیوتری رتبه در گرایش مهندسی فن آوری اطلاعات
7.78 53.33 77.78 0 35.29 35 175 35
8 40 13 0 45 245 294 245
37.78 23.33 33.33 0 12.73 764   764
-1.01 17.78 0 38.89 54.09 1020 587 1020
4 15 0 41 31 1870    
30 20 0 16.67 -1.96 2547   3578
35.56 10 11.11 8.13 0 3768 3675 3768
15.56 6.67 2.22 -2.77 11.76 5016 5095 5016
-4.43 6.67 6.67 -2.77 21.57 5543 5954 5543
25.56 -2.21 -4.43 2.78 25.49 6678 5311  
-1.1 8.89 6.67 0 3.92 8099 7860 7860
0 3.33 0 0 3.92 9209 8636 9209
2.22 5.56 6.67 11.11 0 10971 10971 10971
5.56 14.44 -8.88 0 -9.79 12375 9723 12375
6.67 -1.1 8.89 0 0 16312   14950
25.56 37.78 0 30.56 33.33   264  
28.89 6.67 0 0 7.84   3675  
13.33 2.22 0 22.22 3.92     9245

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال کارشناسی ارشد آی تی و کامپیوتر

نظر خود را بنویسید