دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش تاریخ تمدن ملل اسلامی و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15913 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15915 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 1
43024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ترکمنچای آذربایجان شرقی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو آذربایجان غربی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43416 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43435 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد نهبندان خراسان جنوبی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرخس خراسان رضوی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرولایت خراسان رضوی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43933 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هندیجان خوزستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز سراوان سیستان وبلوچستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد سیب و سوران سیستان وبلوچستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3

نظر خود را بنویسید