دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش تکنولوژی پرتوشناسی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12777 روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 25
11803 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
11824 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 25 بدون خوابگاه
11843 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 26
11865 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 28
11924 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 28
11959 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 24
12007 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 23
12022 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 15
12035 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
12059 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 35
12083 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 15
12094 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 25
12117 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 25
12159 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
12186 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 26
12218 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12247 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 30
12265 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
12288 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
12299 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 15
12313 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 23
12337 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 30
12383 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 30
12450 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
12473 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
12493 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 25
12519 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 22
12562 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 22
12569 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12604 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 22 بدون خوابگاه
12627 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 25
12658 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 26
12687 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 25 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12721 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 22
12733 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
11887 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12358 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12780 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 5
12272 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 2
12321 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 2
12458 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 4
12482 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 3
12529 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 4
12665 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 5
12749 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی یزد

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17328 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 3 ایرانشهر نسبت به انتخاب این رشته محل اقدام کنند. مهرستان، نیکشهر). توصیه میشود صرفاً داوطلبان بومی مناطق تحـت پوشـش دانشکده علـوم پزشکی مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر (چابهـار، دلگـان، سـرباز، فنـوج، قصـرقند، کنـارک، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
18153 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18512 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 7 شرایط در بخش پیوستها دارای مصاحبه و معاینات بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18513 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 1 شرایط در بخش پیوستها دارای مصاحبه و گزینش و شرکت در معاینات جسمانی بورسیه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید