دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش فلسفه و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13039 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه با آزمون زن و مرد 35
13133 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه با آزمون زن و مرد 45
13144 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه با آزمون زن و مرد 40
13169 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه با آزمون زن و مرد 38
13177 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم فلسفه با آزمون زن و مرد 25 توضیحات در بخش پیوستها
13327 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فلسفه با آزمون زن و مرد 25
13346 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه با آزمون زن و مرد 35
13396 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه با آزمون زن و مرد 15
13565 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فلسفه با آزمون زن و مرد 40
13623 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فلسفه با آزمون زن و مرد 40
13051 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه با آزمون زن و مرد 5
13152 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه با آزمون زن و مرد 10
13337 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فلسفه با آزمون زن و مرد 15
13412 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه با آزمون زن و مرد 12
13630 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فلسفه با آزمون زن و مرد 10
32022 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه صرفا سوابق زن و مرد 41

نظر خود را بنویسید