دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش زبان و ادبیات فرانسه و در رشته گروه زبان های خارجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14510 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 25
14528 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 40
14537 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 27
14551 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه صرفا سوابق زن و مرد 60
14590 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 20
14592 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فرانسه صرفا سوابق زن و مرد 45
14596 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 35
14615 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 20
14515 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 5
14539 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 18
14552 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه صرفا سوابق زن و مرد 10
14619 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 10

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18226 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه فردوسی مشهد مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان

نظر خود را بنویسید