دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان ممتاز(رتبه اول تا سوم) در هر رشته از20% تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. 2) اين موسسه به منظور تأمين خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصيدانشجو در حد توان همكاري لازم را مي نمايد. 3) در صورت تأمين اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه اي توزيع مي گردد . 4) در صورت تخصيص اعتبار وام دانشجويي به دانشجويان شاغل به تحصيل، وام شهريه پرداخت خواهد شد. 5) كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد . 6) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران 7) پرداخت شهريه بصورت اقساطي. 8) ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و نخبه در مقطع كارشناسي ارشد اين مؤسسه، طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري . 9) همكاري با كميته امداد امام خميني (ره) جهت پرداخت شهريه .10 ) خانواده هاي كم درآمد و بي سرپرست و تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و... براساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد . 11 ) تقدير از دانشجوياني كه در المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كرده اند. 12 ) كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله هاي علمي و پژوهشي. 13 ) سايت مجهز رايانه. 14 ) از دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته مي شوند، به نحو مقتضي تقدير بعمل مي آيد. 15 ) نشاني: بجنورد، خيابان امام خميني شرقي، روبروي ايستگاه آتش نشاني.تلفن:32250471 نمابر:32250431-058

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30986 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30987 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31979 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
32588 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32589 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32590 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
32591 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
32592 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 6
32593 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
32594 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 10
32595 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی امور بیمه صرفا سوابق زن و مرد 10
32596 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
32597 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید