دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول به ميزان 10و15و20 درصد بهره مند خواهند شد. 2) كليه دانش آموزان با معدل پيش دانشگاهي 17 و18و 19 به ترتيب از 20و30و40 درصد تخفيف شهريه ثابت ترم اول برخوردار خواهند شد. 3) دانشجوياني كه رتبه آنان در كنكور سراسري كمتر از5000 باشند از مزاياي ويژه اي برابر مصوبات داخلي موسسه برخوردار خواهند شد. 4) دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد. 5) فارغ التحصيلان ممتاز اين موسسه طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تا 10 درصد مازاد بر ظرفيت بدون آزمون در مقطع بالاتر همين موسسه م يتوانند ادامه تحصيل دهند. 6) به كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه تعلق خواهد 50 و 35 درصد شهريه ، گرفت و م يتوانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند. 7) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت 75 ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود. 8) همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران. 9) به دانشجوياني كه به ( نمايندگي از موسسه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت . 10 حافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و آزادگان، خانواد ههاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و... بر اساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. 11 ) دارا بودن سيستم وايرلس (اينترنت بي سيم) در موسسه بصورت رايگان. 12 ) نشاني : محمودآباد، خيابان آزادي، خيابان درياي نهم. تلفن:7733989 و 44732360-011

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31601 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران آمار و سنجش آموزشی صرفا سوابق زن و مرد 54
31602 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31603 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31604 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31605 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31606 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31885 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 4
31886 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 4
33105 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33106 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33107 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
33108 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33109 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33110 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید