دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

قزوین، میدان شهید حسن پور، پشت مجتمع ادارات، بلوار شهید باهنر، جنب پمپ گاز، نبش خیابان مدیریت، (محل سابق پردیس دانشگاه فرهنگیان)، مؤسسه آموزش عالی دارالفنون. کدپستی: 3419915439  تلفن تماس:  33373815 (028) : تلفن موقت واحد آموزش 33375676 (028

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31177 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31178 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31179 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31180 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31181 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31182 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31183 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31184 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 90
31185 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31186 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31187 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
32772 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید