دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) موسسه داراي خوابگاه نمي باشد ولي امكان معرفي به خوابگاه وجود دارد. 2) براي دانشجويان بومي تخفيف شهريه در نظر گرفته م يشود . 3) نفرات برتر مسابقات علمي، ورزشي، قرآني و... از تخفيف برخوردار مي شوند. 4) نشاني: ساوه، شهرصنعتي كاوه، خيابان مركز خريد. تلفن:42341139-42341156-086

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31747 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی ایمنی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 54
31748 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31749 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31750 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31751 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31752 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 90
31753 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
33231 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید