دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) ارتباط با دانشگا ههاي خارج از كشور و تبادل علمي. 2) تخفيف در شهريه به دانشجويان ممتاز و شاهد و ايثارگر. 3) در پرديس موسسه خوابگاه مناسب جهت خان مها و آقايان موجود است. 4) ارائه امكانات رفاهي از جمله: سايت كامپيوتري، آمفي تأتر، سالن ورزشي روباز و سرپوشيده، سلف و... 5) نشاني: اصفهان، خيابان امام خميني(ره)، خيابان بسيج ، كيلومتر2 تلفن: 6-3687701-031

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32340 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
30745 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
30746 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30747 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
30748 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
30749 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30750 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
32341 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 14
32342 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
32343 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
32344 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 10
49013 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90

نظر خود را بنویسید