دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) نفرات اول تا سوم هر رشته در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار مي باشند. 2) دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه مي توانند از امكان معرفي به خوابگاه خودگردان استفاده نمايند. 3) نشاني: رامسر، ميدان بسيج، جنب اداره گاز. تلفن:3-5230511-0192

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31609 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31610 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31611 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31612 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31613 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31614 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31615 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
32079 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
33129 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33130 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33131 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید