دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) خوابگاه دانشجويي با امكانات مناسب از طريق همكاري با بخش خصوصي مهيا مي باشد. 2) دانشجويان ممتاز بر اساس مقررات و مصوبات داخلي مؤسسه از تخفيف ويژه بهر همند خواهند شد. 3) نشاني: زنجان، ميدان بسيج، روبروي نيروي انتظامي، شهرك پونك، روبروي بيمارستان كوروش.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31012 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31013 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31014 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31015 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31016 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31017 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 90
31018 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31019 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31020 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
32609 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32610 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32611 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
32612 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید