دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان با رتبه كمتر از 500 علاوه بر معاف بودن از پرداخت شهريه مبلغي به عنوان كمك هزينه زندگي دريافت خواهند نمود . 2) ارائه دهنده دوره هاي خاص جهت توانمند سازي دانشجويان پس از فارغ التحصيلي براي ورود به بازار كار. 3) تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه اول الي سوم هر رشته و همچنين به دارندگان عناوين استاني و كشوري در زمينه هاي مختلف هنري، علمي، فرهنگي و ورزشي. 4) امكانات خوابگاه براي خواهران دانشجو فراهم م يباشد. 5) شيراز، خيابان همت جنوبي، ابتداي كوچه 12 تلفن: 3621041-36106-071

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32717 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری با آزمون زن و مرد 6
32718 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
32719 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 6
31133 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31134 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31135 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31136 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31137 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31138 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی ماشین های ریلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31139 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 54
31850 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
32001 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32002 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
32003 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
32004 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
32720 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
32721 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
32722 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت امور گمرکی صرفا سوابق زن و مرد 6
32723 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا سوابق زن و مرد 6
32724 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید