دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجوياني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) باشند، از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 2) موسسه داراي سرويس رايگان مي باشد. 3) به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبه هيات موسس در هر نيمسال، تخفيف ويژه اي داده خواهد شد. 4) موسسه داراي خوابگاه استيجاري مي باشد و دانشجو با پرداخت اجاره م يتواند از خوابگاه استفاده نمايد. 5) نشاني: ساري، ميدان خزر، كيلومتر 10 جاده دريا. تلفن:33685768-33685221-021

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31629 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31630 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31631 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31632 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31633 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31634 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
32081 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
33143 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
33144 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33145 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33146 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
33147 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید