دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) به دانشجويان رتبه هاي برتر، قهرمانان ورزشي، علمي، فرهنگي و هنري در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق م يگيرد. 2) اين موسسه با سازمان هاي بنياد شهيد و كميته امداد و بهزيستي در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. 3) به دانشجويان غيربومي خوابگاه هاي خودگردان داراي مجوز معرفي مي گردد. 4 در اين موسسه يك وعده غذاي گرم با نرخ دانشجويي سرو مي گردد. 5) نشاني ساختمان شماره 1: گرگان، خيابان شهيد بهشتي، بهشت 12 نبش ملاقاتي7 6) نشاني ساختمان شماره 2: گرگان، خيابان وليعصر (شاليكوبي)، عدالت 15 تلفن32325064-323250671-071

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31867 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 3
31868 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان مهندسی صنایع مبلمان صرفا سوابق زن و مرد 3
32936 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32937 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید