دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

بابل میدان کشوری خیابان شیخ طبرسی جنب مسجد النبی تلفن : 011-32257322 الی 3

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31666 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31667 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31668 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31669 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31670 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31671 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
32088 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33178 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33179 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید