دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند بود. 2) حتي الامكان ارائه واحدهاي درسي به ترتيبي است كه دانشجويان مي توانند واحدهاي خود را طي سه روز حضور در موسسه يا پايان هفته اخذ نمايند. 3) موسسه متقاضيان را به خوابگا ههاي خودگردان معرفي مي نمايد. 4) نشاني: واحد برادران: قم، پرديسان، بعد از دانشگاه آزاد اسلامي،سمت چپ، بلوار شهروند، سمت راست، كوچه اول تلفن:32810008-025 5) نشاني واحد خواهران: قم، خيابان شهيد فاطمي (دورشهر)، ميدان رسالت تلفن:37730080-025

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31257 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مهندسی صنایع صرفا سوابق مرد 36 محل تحصیل واحد برادران
31258 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مهندسی صنایع صرفا سوابق زن 36 محل تحصیل واحد خواهران
32032 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق صرفا سوابق مرد 2 محل تحصیل واحد برادران
32033 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق مرد 2 محل تحصیل واحد برادران
32034 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مشاوره صرفا سوابق مرد 2 محل تحصیل واحد برادران
32035 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق صرفا سوابق زن 2 محل تحصیل واحد خواهران
32036 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن 2 محل تحصیل واحد خواهران
32037 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مشاوره صرفا سوابق زن 2 محل تحصیل واحد خواهران
32857 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری صرفا سوابق مرد 4 محل تحصیل واحد برادران
32858 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی صرفا سوابق مرد 4 محل تحصیل واحد برادران
32859 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا سوابق مرد 4 محل تحصیل واحد برادران
32860 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری صرفا سوابق زن 4 محل تحصیل واحد خواهران
32861 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی صرفا سوابق زن 4 محل تحصیل واحد خواهران
32862 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن 4 محل تحصیل واحد خواهران

نظر خود را بنویسید