دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجوياني كه معدل دوره پيش دانشگاهي آنان بالاتر از 17 باشد، از 30 درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي شوند. 2) دانشجوياني كه در هر ترم رتبه اول، دوم و سوم ر ا 1) دانشجوياني كه معدل دوره پيش دانشگاهي آنان بالاتر از 17 باشد، از 30 درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي شوند. 2) دانشجوياني كه در هر ترم رتبه اول، دوم و سوم را 35و25و15 درصد برخوردارمي شوند. 3) حافظان قرآن در صورت ارائه گواهي معتبر از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار مي شوند .4) به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه طبق ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت. 5) پذيرفته شدگان المپيادي و استعداد درخشان از تخفيف شهريه برخوردار م يشوند. 6) تخفيف ويژه براي قهرمانان ورزشي، علمي، فرهنگي و هنري از 15 تا 35 درصد از شهريه ثابت. 7) دانشجويان مي توانند از خوابگاه خودگردان استفاده نمايند. 8) نشاني: رفسنجان، جاده تهران، جنب شهرك نفت. صندوق پستي: 134 تلفن:9-34355642-034

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31299 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31300 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31301 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31302 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31303 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31304 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 54
31305 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
32039 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32873 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32874 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32875 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید