دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) رعايت شئونات اسلامي براي كليه دانشجويان الزامي است. 2) دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري و همچنين ضوابط داخلي موسسه را رعايت نمايد. 3) بر اساس ضوابط داخلي مصوب شوراي موسسه به دانشجويان ممتاز در هر رشته تخفيف ويژه ارائه خواهد شد. 4) موسسه فاقد امكانات خوابگاه است اما برحسب نياز دانشجويان از طريق خوابگا ههاي خودگردان مشكل سكونت دانشجويان را حل نموده است. 5) در صورت تخصيص وام از طرف وزارت متبوع به دانشجويان حائز شرايط وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت. 6) موسسه از طريق برگزاري دوره هاي آمادگي امكان تحصيل در مقاطع بالاتر را براي دانشجويان مهيا نموده است. 7) سرويس اياب و ذهاب ويژه دانشجويان همه روزه از تهران و كرج به موسسه و بالعكس مهيا است كه هزينه مربوطه بعهده دانشجويان مي باشد. 8) دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حائز رتبه اول شوند، از تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي شوند. 9) نشاني: قزوين، پونك، بلوار اميركبير، خيابان قا ئم جنوبي.تلفن:1-33651390-028

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31188 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31189 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31190 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31191 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31192 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31193 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31194 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31195 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31196 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 54

نظر خود را بنویسید