دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) امكان استفاده از خوابگاه هاي خودگردان تحت نظر مؤسسه و با هزينه دانشجو، براي دانشجويان دختر و پسر وجود دارد. 2) براي دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر دوره در 2 نيمسال در شهريه ثابت آنان به ترتيب 50و40و30 درصد تخفيف تعلق مي گيرد. 3) دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت هاي علمي، پژوهشي، فرهنگي، هنري و ورزشي از طرف اين مؤسسه شركت نموده و مقام اخذ نمايند، از تخفيف ويژه اي در شهريه ثابت نيمسال مربوطه برخوردار خواهند شد. 4) ثبت نام از طريق وب سايت مؤسسه انجام م يگيرد. 5) نشاني: اروميه، كيلومتر 4 جاده دريا، (چي چست)، جنب شهرك آلمان آباد تلفن:2-3514090-0441

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30658 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
30659 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30660 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
30661 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30662 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
30663 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30664 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
30665 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
30666 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی کاردان فنی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 90
32274 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32275 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
32276 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید