دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) به دانشجويان برتر ( 3 نفر اول) هر رشته و هر مقطع در هر نيمسال تخفيف شهريه تعلق م يگيرد. 2) اين موسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر م ي باشد كه به دانشجويان غيربومي دختر متقاضي، خوابگاه ارائه خواهد شد. 3) نشاني ساختمان مركزي (خوابگاه): ساوه، جنب ميدان شهرداري. تلفن: 42232520-43232620-086 4) نشاني ساختمان شماره 1 (ساختمان آموزشي): ساوه، ميدان سرداران، پشت پارك فلاحت (مسجد كوثر). تلفن:42426520-42426530-086

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31761 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31762 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31763 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
33237 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33238 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33239 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33240 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 8
33241 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 8

نظر خود را بنویسید