دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال مشروط به اينكه معدل آنها بالاتر از 17 باشد از تخفيف درصدي از شهريه ثابت در نيمسال بعدي برخوردار خواهند شد . 2) دانشجوياني كه از طرف اين موسسه به مسابقات كشوري يا بين المللي اعزام و موفق به كسب مقام هاي اول تا سوم در رشته هاي مختلف ورزشي، فرهنگي و هنري شوند از تخفيف درصدي از شهريه ثابت در نيمسال بعدي برخوردار خواهند شد. 3) اين موسسه تعهدي در قبال خوابگاه دانشجويي ندارد ، اما مساعدت هاي لازم را در جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان بعمل خواهد آورد. 4) نشاني: اهواز، كوي ملت (كوروش)، خيابان اقبال، فاز 3، بين خيابان 3 و 4 كمربندي تلفن:6-34468665-061

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31000 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31001 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31002 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31003 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31004 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31005 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31006 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردان فنی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 90
31007 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا سوابق زن و مرد 90

نظر خود را بنویسید