دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته و هر ورودي و همچنين به مدا لآوران علمي و ورزشي در سطح ملي و جهاني تخفيف در شهريه داده خواهد شد . 2) تامين خوابگاه ( براي كليه دانشجويان دختر در خوابگاه هاي متعلق به موسسه صورت مي پذيرد. 3) به دانشجويان يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارائه م ي گردد . 4 دانشجويان مي توانند از وام شهريه برخوردار شوند. 5) كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. 6) نشاني: رشت، گلسار، انتهاي خيابان 86 تلفن:33124497-33124498-013

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
33024 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
31482 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31483 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31484 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31485 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31486 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
32065 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32066 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
33025 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33026 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33027 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
33028 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید