دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) به دانشجويان برتر (سه نفر اول) هر رشته و هر مقطع و در هر نيمسال تخفيف شهريه تعلق م يگيرد. 2) اين مؤسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر مي باشد كه به تمامي دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه ارائه خواهد شد. 3) نشاني: استان مازندران، شهرستان نور، بعد از پليس راه رويان. تلفن:21-6228620-0122

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31720 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31721 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31722 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31723 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31724 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31725 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31726 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31727 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 72
31896 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 4
33209 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33210 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 6
33211 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید