دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی مهر اراک و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31764 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31765 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31766 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردانی آمار صرفا سوابق زن و مرد 90
31767 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 90
31768 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
32101 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33242 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10

نظر خود را بنویسید