دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) اختصاص وام دانشجويي. 2) براساس آيين نامه تخفيف شهريه موسسه، به دانشجويان ممتاز، نفرات برتر آزمون سراسري، پژوهشگر برتر، به دانشجويان داراي عناوين علمي و خانواده هايي كه بيش از يك دانشجو در اين موسسه دارند، تخفيف شهريه تعلق مي گيرد. 3) بيست و پنج درصد تخفيف شهريه به دانشجوياني كه اولين انتخاب آنها در بين موسسات، موسسه ميرداماد باشد، تعلق م يگيرد. 4) نشاني: گرگان، خيابان وليعصر(عج)، جنب عدالت 4 تلفكس:3-2249472-017

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31400 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31401 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31402 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31403 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31404 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31405 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
32967 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32968 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید