دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. 2) سلف (ناهارخوري) موجود مي باشد. 3) تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي، كارگاهي و رايان هاي مورد نياز و اينترنت بي سيم در موسسه داير است. 4) جوايز نقدي براي بروندادهاي پژوهشي در نظر گرفته شده است. 5) موسسه پيگيري هاي لازم جهت دريافت كمك هزينه تحصيلي (وام شهريه دانشجويي) براي كليه دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه دانشجويان را بعمل خواهد آورد . 6) موسسه هماهنگي لازم براي معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان را انجام خواهد داد. 7) نشاني: اصفهان، بهارستان، خيابان وليعصر(عج)، خيابان فروردين غربي، خيابان شهيد جعفر مراديان، پلاك 1001  دريافت كمك هزينه تحصيلي  (وام شهريه دانشجويي) براي كليه دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه دانشجويان را بعمل خواهد آورد . 6) موسسه هماهنگي لازم براي معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان را انجام خواهد داد. 7) نشاني: اصفهان، بهارستان، خيابان وليعصر(عج)، خيابان فروردين غربي، خيابان شهيد جعفر مراديان، پلاك 1001  تلفن:8-36826055-031

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30810 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
30811 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
30812 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
30813 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
30814 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
30815 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 90
32380 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
32381 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 12

نظر خود را بنویسید