دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) اين موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر م يباشد. 2) تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي و رايان هاي مورد نياز در موسسه داير است. 3) دانشجويان رتبه هاي اول، دوم و سوم از تخفيف شهريه بهره مند مي شوند 4) موسسه پيگيري هاي لازم جهت دريافت كمك هزينه تحصيلي (وام شهريه دانشجويي) براي كليه دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه دانشجويان بعمل خواهد آورد. 5) نشاني: اصفهان، ميمه، انتهاي خيابان حافظ. تلفن:5-45427601-031

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31832 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 6
31833 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 6
31834 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
31835 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 4
31836 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
31837 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان کاردانی شیمی آزمایشگاهی صرفا سوابق زن و مرد 10
32382 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 12

نظر خود را بنویسید