دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

. 1) اين مؤسسه داراي خوابگاه م يباشد كه به صورت خودگردان اداره مي شود. 2) نشاني: بروجرد، بلوار شهيد بهشتي، كوچه بينش، پلاك 55

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31514 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31515 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31516 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31517 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31518 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
33045 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33046 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید