دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30059 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 60
30060 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 60
30061 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
30062 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
30063 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 60
32733 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حسابداری با آزمون زن و مرد 6
32734 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 6
32735 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 6
31142 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 126
32006 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32736 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32737 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید